Italia: Kardinal De Paolis (81) død

Vatikanet, 9.9.2017 (KI/KAP) – Den italienske pensjonerte kuriekardinalen Velasio De Paolis (81) døde tidlig på lørdag 9. september 2017 i Roma. Som tidligere leder for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender (2008-2011) overvåket bokføringen til de vatikanske avdelingene og gjort opp bøkene. De Paolis ble født 19. september 1935 ved Latina i nærheten av Roma. Han trådte i ung alder inn i kongregasjonen scalabrinianerne (Congregatio Scalabriniana – CS), som var grunnlagt i 1887 av den salige biskop Johannes Baptist Scalabrini (1839-1905). De Paolis fikk sin presteutdannelse ved kongregasjonens seminarer. Han avla sine evige løfter den 4. oktober 1958 og ble presteviet i 1961.

Deretter tok han doktorgraden i kirkerett ved det pavelige universitetet Gregoriana og lisensiat i teologi ved det pavelige universitetet Angelicum. I tillegg tok han utdannelse i jurisprudens (rettsvitenskap) ved universitetet La Sapienza og moralteologi ved akademiet Alfonsiana. Fra 1965 til 1970 var han professor i moralteologi og kirkerett ved kongregasjons presteseminar, og fra 1970 til 1974 var han rektor ved deres Collegio internazionale i Roma, samtidig som han var provinsialvikar i kongregasjonen.

Fra 1971 underviste han i kirkerett ved det pavelige universitetet Gregoriana. Fra 1987 underviste han også ved det pavelige universitetet Urbaniana, hvor han i 1998 ble dekanus for fakultetet for kirkerett. Han har skrevet en rekke bøker, særlig innen kirkerett, og han er medlem av en rekke foreninger viet studiet av kirkerett. Han var lenge rådgiver for en rekke organer i den romerske kurien, som Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster, Troslærekongregasjonen, Kleruskongregasjonen, Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering og Ordenskongregasjonen. Han var også dommer ved kirkelige domstoler i Vatikanet og var dessuten kjent som sjelesorger, predikant og retrettleder. Han var hovedopponent da Msgr Torbjørn Olsen disputerte for sin doktorgrad i kirkerett ved Gregoriana i 1997.

Han ble den 30. desember 2003 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop og til sekretær (nummer to) for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur («Vatikanets Høyesterett»). Han ble bispeviet den 21. februar 2004 i Peterskirken. I 2010 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham til sin spesiallegat til ordenen «Kristi legionærer», som etter misbruksskandalen rundt deres grunnlegger Marcial Maciel Degollado var kommet i en alvorlig krise. Samme år kreerte paven De Paolis til kardinal.

Etter De Paolis’ død teller kardinalkollegiet 220 medlemmer, hvorav 120 yngre enn åtti år og dermed stemmeberettiget ved et pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)