SEGL 2017: 380 sider katolsk kvalitet venter på deg

 

Vil du komme på lanseringen av SEGL 2017? Klikk HER for mer informasjon. 

 

IMG_9635.jpg 

I HUS: Endelig er SEGL 2017 ankommet til forlagshuset. Tusenvis av eksemplarer er nå klar for distribusjon, noe forlagssjef Kristine Dingstad og designer Peter Bjerke er glade for. Arbeidsprosessen har vært lang, men resultatet taler for seg: Det var verdt innsatsen!    

 

 

SEGL 2017 er fra 6. november å få kjøpt i St. Olav bokhandel eller din lokale bokhandel. Årsskriftet lanseres imidlertid formelt den 19. november kl. 14.00 i Mariagården, Oslo. Mer informasjon om lanseringen følger.

BLA I ÅRETS SEGL!

 

"Det handler ikke om kokettering med begreper eller flørting med finkulturelle floskler.

Det handler om at det finnes en kristen og katolsk forståelse av hva mennesket er."

Redaktørene Ståle Kristiansen og Peder Solberg.

 

For fem år siden ble SEGL lansert som et tidsskrift for katolsk humanisme. Gjennom mangfoldet av artikler og temabolker har årsskriftet på ulike måter forsøkt å uttrykke innholdet i denne katolske humanismen.

– Det handler ikke om kokettering med begreper eller flørting med finkulturelle floskler. Det handler om at det finnes en kristen og katolsk forståelse av hva mennesket er. Og at forsvar for mennesket og det menneskelige ligger i kjernen av vår tro, slik det fremfor alt uttrykkes gjennom det sanne mennesket, Jesus Kristus, forteller redaktørene Ståle Kristiansen og Peder Solberg.

– Alt menneskelig liv fullendes i kjærlighet. Ethvert menneske når sitt fullkomne mål ved å elske slik Jesus Kristus elsker. Det er denne forståelsen av mennesket og det menneskelige som ligger til grunn for en katolsk humanisme. Og vi tror det er her det brenner i vårt samfunn og vår kultur. Den viktigste apologetikken for kristne i dag er forsvaret av mennesket – mot seg selv og sin egen selvdestruksjon. SEGL vil utfordre en kultur der mennesket står i fare for å viske ut sitt eget ansikt!

 

Unknown.png

VANIER-INSPIRASJON: Bodil Sødal fra Mariahuset intervjues om Jesu nærvær i arbeidet med mennesker med «funksjonelle utfordringer». 

 

Sant menneske

Nettopp «Sant menneske» er hovedtema for SEGL 2017. I denne delen presenterer blant p. Erik Varden en kristen antropologi basert på en østlig adamstradisjon. «Århundrers moraliserende forkynnelse har gjort at vi tenker oss Herren sint; at Adam så å si får et støvelspark i baken», skriver cisterciensermunken. I henhold til østlig tradisjon er Adams skjebne annerledes: «Adam føres til Edens port med trøstens ord. Gud byr ham farvel med sorg, men sier innstendig: Fortvil ikke! … Adam står i syndens sold, det er sant, men samtidig erindrer han paradisets dufter. Og han er kledd i miskunn», forklarer Varden.

Journalist og idéhistoriker Heidi Marie Lindekleiv intervjuer Bodil Sødal fra Mariahuset, under overskriften «Glimt av et ekte vi». Mariahuset er inspirert av L’Arche-bevegelsen, hvor grunnleggeren Jean Vanier gjennom et langt liv har løftet frem hvordan Jesu nærvær på en særlig måte kan gjenkjennes i sårbarheten som mennesker med «funksjonelle utfordringer» representerer.

– Jean Vanier omtaler de sårbare som Kristi sendebud til oss. Det er noe av denne hemmeligheten Bodil Sødal formidler nært og hverdagslig, og derfor også så vakkert, fremhever SEGLs redaktører.

 

merton-photo.jpg

PÅ NORSK: SEGLs andre temadel fordyber seg i forfatter og trappistmunk Thomas Merton (1915–1968). 

 

Thomas Merton

Den andre temadelen i årets SEGL løfter frem den katolske forfatteren og trappistmunken Thomas Merton (1915–1968). Anledningen er blant annet at hans selvbiografi The Seven Storey Mountain, som er å regne som en moderne klassiker, for første gang kommer i norsk språkdrakt våren 2018 (St. Olav forlag).

– Hans livshistorie er et sterkt vitnesbyrd om søken etter sann menneskelig identitet. Den dype erkjennelsen av Guds totale og absolutte kjærlighet i Kristus er det eneste som kan ryste oss ut av oss selv. Først da begynner den indre helbredelsen og veien til et autentisk selv, mener Merton, gjengitt av SEGLs to redaktører.

I Merton-delen presenteres utdrag fra hans skrifter – fra The Seven Storey Mountain og fra Ørkenfedrenes visdom – for første gang på norsk. Dessuten kan man lese tekster om mystikeren, estetikeren og religionsdialogpioneren Thomas Merton, ført i pennen av sr. Sheryl Frances Chen OCSO fra Tautra Mariakloster, av seniorprofessor ved Det teologiske fakultet Notto R. Thelle og av SEGLs redaktør Ståle Kristiansen, som er professor i kristen teologi, kunst og filosofi ved NLA Høgskolen.

 

Faste temadeler

I kunst og kultur-seksjonen kan vi blant annet lese en artikkel av professor Gunnar Danbolt om Graham Greens The Heart of the Matter, og professor Anders Aschim spør seg om det finnes antikatolisisme i Fedrelanssalmen av Blix. Redaksjonsmedlem og musikkprofessor Øivind Varkøy hyller Leonard Cohen som populærkulturens mystiker. Dessuten presenterer mag.art. i nordisk litteratur Kirsten Krog dikteren Knut Ødegård som katolsk modernist. Årets SEGL-kunstner er Jørn Nilsen, som viser seks av sine bilder – flere av dem fra utstillingen Dialogo per voce sola i Santa Maria della Scala i Siena påsken 2008.

Under temaoverskriften samfunn presenterer Dagen-journalist Kari Fure historien om dominikanersøstrene i Irak, som hun kjenner fra sine mange reiser for å løfte frem forfulgte kristne i Midtøsten. Det er en sterk reportasje Fure skriver for SEGLs lesere. Vi får dessuten en presentasjon av revisjonen av bioteknologiloven av Gunnar Heiene, professor i teologisk etikk ved MF og medlem av Bioteknologirådet. Professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller løfter frem det viktige temaet alderdom i helsetjenesten under overskriften «Når du blir gammel og ingen vil ha deg».  

Forfatter og seniorprest i Den norske kirke Karl Gervin, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd Einar Tjelle og priorinne ved Katarinahjemmet sr. Anne Bente Hadland fyller seksjonen teologi og spiritualitet med artikler om hhv. Luther og Bernhard og nåden alene, det felleskristne dokumentet Fra konflikt til fellesskap i anledning reformasjonsjubileet og om lidelsen i et katolsk perspektiv.  

 
Ekko av Maria-fromhet

Den fyldige historiedelen preges i år av mye spennende reformasjonsstoff, gjennom artikler av blant annet ortodoks prest Olav Lerseth, kirkehistorikerne Sigurd Hareide og Jan Schumacher, samt Gösta Hallonsten, professor emeritus ved Lunds Universitet. Sistnevntes artikkel bærer tittelen «Avlatens evangelium – Luthers teser och senmedeltidens avlatsförkunnelse»Ragnhild Aadland Høen intervjuer dr.art. Henning Laugerud om hans pågående arbeid med reformasjonen i Norge sett med katolske briller, et omfattende prosjekt som vil resultere i bok på St. Olav forlag våren 2018. For øvrig presenteres også den katolske sykehusdriften i Bergen 1898-1984, og kirkehistoriker ved MF Kristin Norseth forteller fascinerende om hvordan det lød et ekko av det marianske attenhundretallet også i det norske kirkelandskap. «Den katolske Maria-fromheten ga gjenlyd i den protestantiske verden – også i norsk luthersk kristenliv. Jomfru Maria var på troende kvinners lepper, på luthersk vis og med ulik vektlegging, alt avhengig av hvor de befant seg på den historiske tidslinjen», beskriver hun. Videre presenterer mgr. Torbjørn Olsen det store arbeidet bak den nye norske oversettelsen av dåpsliturgien, som tas i bruk fra begynnelsen av desember.

SEGL løfter som vanlig også frem ny litteratur, alt fra biskop Bernt Eidsvig om Johannes Olaf Fallizes romerske dagbøker til reformasjons-, konversjons- og migrasjonslitteratur.

Tradisjonen tro avsluttes SEGL med Fra akademia, hvor fire akademikere presenterer sine forskningsprosjekter.

 

 "For veien til vår egen menneskelighet er samtidig den sanne og eneste veien til vår dypeste lengsel:

gjenforening med Gud." 

Redaktørene Ståle Kristiansen og Peder Solberg

 
Bundet sammen av Frans av Assisi

Nummeret er gjennomgående krydret med sitater av den hellige Frans av Assisi, i anledning nyutgivelsen av hans skrifter. «Gjør som Gud – bli menneske!», oppfordrer årets SEGL – som en oppsummering av Fillipperbrevshymnen.

– Alt vi vet om Jesu liv på jorden, viser oss hva sann menneskelighet er: hans oppvekst hos Maria og Josef, hans nære fellesskap med de tolv og alle de andre som fulgte ham, hans møte med nedbøyde og utstøtte, hans egen angst og hans sårmerker, den ydmykende lidelsen på korset og til sist: seieren over døden og hans gjeninnsettelse i himmelen som sant menneske, slår Kristiansen og Solberg fast.
– For veien til vår egen menneskelighet er samtidig den sanne og eneste veien til vår dypeste lengsel: gjenforening med Gud.

 

"SEGL er virkelig et kvalitetsprodukt i alle ledd!"

Forlagssjef Kristine Dingstad

 

Skryt av forslagssjefenUnknown-1.png

Forlagssjef Kristine Dingstad i St. Olav forlag, som utgir årsskriftet, skryter av det store arbeidet SEGL-redaksjonen legger ned, og av kvaliteten på tekstlige bidrag. Produktet, mener hun, blir bare bedre og bedre fra år til år. Det gjelder både det innholdsmessige og estetiske uttrykket, presiserer hun, idet hun også berømmer Peter Bjerke for hans design og sats.

– SEGL er virkelig et kvalitetsprodukt i alle ledd! Katolsk Orientering i vårt granneland Danmark beskriver i en begeistret hyllest til årsskriftet at det er som et nødvendig «husapotek» for alle katolikker. Det skriver jeg under på, men vil legge til at det sogar bør være en vitamininnsprøytning i en langt videre, økumenisk lesekrets.

ÅRETS UTGAVE:

Slik er SEGL 2017 utformet.
Her finner du 380 sider spennende lesning
om den katolske humanismes mangfoldige uttrykk.