Medietopp overlevde mistillit etter Vårt Land-konflikt


FIKK FLERTALL: Styreleder i Mentor media John Tomas Magnus Brunegård t.h. på ekstraordinær generalforsamling mandag 16. april. Konsernsjef Per Magne Tveiten t.v. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 

 

Mistillitsforslaget mot Mentor Mediers styreleder Tomas Brunegård falt under mandagens ekstraordinære generalforsamling. Men det er usikkert om han fortsetter.

 

NTB: Mats Rønning

 

Allerede tirsdag skal valgkomiteen være ferdig med en innstilling til nytt styre i mediekonsernet som blant annet eier Vårt Land og Dagsavisen. Det er nemlig tillyst ordinær generalforsamling i Mentor Medier 3. mai.

– Styreleder står på valg hvert år og det ligger i vårt mandat å vurdere den posisjonen. Da vil vi ta hensyn til flertallet som kom frem på denne generalforsamlingen, men også ambisjonen om å finne en person som kan virke samlende, sa valgkomiteens leder Torstein Lalim til NTB etter det nesten fire timer lange møtet på Håndverkeren i Oslo mandag 16. april.

 
Mistillitsforslag

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen er den opprivende konflikten mellom Mentor Mediers ledelse og datterselskapet Vårt Lands oppsagte publisher (sjefredaktør og adm. dir.) Åshild Mathisen.

En gruppe aksjonærer hadde på forhånd uttrykt mistillit til Brunegård. Under den ekstraordinære generalforsamlingen stemte 44,26 prosent for mistillitsforslaget. 52,63 prosent stemte imot og 3,11 prosent stemte blankt.

Brunegård fortsetter dermed som styreleder, men måtte tåle kraftig kritikk for sin håndtering av saken, ikke minst at han sendte et varsel mot Mentor Mediers konsernsjef Per Magne Tveiten til Tveiten selv.

– Jeg misforsto ordet varsel og sendte det videre til konsernsjefen. Det var en feil fra min side, sa Brunegård under møtet.

 
Vil vurdere

På spørsmål fra NTB slo styrelederen fast at han flere ganger underveis har vurdert å trekke seg.

– Jeg har tenkt over over egen rolle, ikke minst da jeg avslørte varslerens identitet. Det var feil. Samtidig har jeg som styreleder et særskilt ansvar for at styret fungerer i den perioden jeg er valgt for, sier Brunegård.

Pinsevennene i svenske Pingst Förvaltning, en av de største eierne i Mentor Medier, var flere ganger på talerstolen for å støtte Brunegård, men selv vil han ikke si hva han har sagt eller akter å si til valgkomiteen om sitt eventuelle videre kandidatur.

Fra aksjonærer og tillitsvalgte i Vårt Land som på forhånd uttrykte mistillit til Brunegård, er oppfordringen til valgkomiteen klar: Selskapet bør få en ny styreleder.

– Det ville være klokt, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond til NTB.

 
Ulike versjoner

Virkelighetsbeskrivelsene var kraftig på kollisjonskurs under mandagens smekkfulle generalforsamling. Flere eiergrupperinger, en rekke småaksjonærer, styremedlemmer og Vårt Land-ansatte gikk kraftig ut mot Brunegårds og konsernsjef Per Magne Tveitens versjon av konflikten med den oppsagte sjefredaktøren i Vårt Land, Åshild Mathisen.

Fra varslerens advokat Birthe Eriksen kom påstanden om at varselet om mobbing, diskriminering og trakassering ble håndtert på en svært lite tilfredsstillende måte.

– Styret har feilet, slo Eriksen fast.

Det var Vårt Lands innovasjonsredaktør Ingrid Erøy Fagervik som varslet styrelederen om det hun oppfattet som mobbing og trakassering av Mathisen fra Tveitens side. Hun var selv til stede under generalforsamlingen, men ønsket ikke å bli intervjuet i etterkant.

 
Avviser

Konsernsjef Per Magne Tveiten sa etter generalforsamlingen at han var tilfreds med å få gitt sin versjon av den betente konflikten med Mathisen. Om kritikken mot egen håndtering av saken, hadde han følgende å si:

– Det var en interessant generalforsamling med mange ulike innspill, men jeg har ikke lyst til å kommentere enkeltutsagn nå.

Under selve møtet slo han fast at det var begrenset hva han kunne si om en personalsak, men hevdet at konflikten ikke handlet om redaksjonell profil.

– Den har handlet om samarbeidsforhold og styringsprinsipper, sa Tveiten, som sa at han har opplevd det som tøft å bli beskyldt for trakassering og slo fast at han ikke kjenner seg igjen i disse beskrivelsene.

(©NTB)

 

Les mer