Paul Opatas takkeord

Les pastor Paul Opatas takkeord fra ordinasjonsmessen 21. april

Se video fra ordinasjonen

40898971344_a814a844d0_k.jpg

HÅNDSPÅLEGGELSE: Paul Opata ble presteviet av biskop Bernt I. Eidsvig lørdag 21. april i St. Olav domkirke, Oslo. Foto: Mats Tande

Tusen takk! 

Jeg takker Gud for kallet, og for alle som har hjulpet meg til å nå frem til denne dagen. Jeg ønsker å takke biskop Bernt Eidsvig som tok imot meg som prestestudent, som har støttet meg på min vei og som nå ordinerer meg.

 

Takk til p. Bharath som har vært vår rektor på St. Eystein, p. Dan Fitspatrick, rektor ved Scots College i Roma, alle staber og styret ved st. Eystein presteseminar – p. Valdemaras, p. Øystein, seminarets spiritual, p. Rory og p. Egil som har støttet meg mye i løpet av mitt praktikum. Takk til Seminarets venner her i Norge og i utlandet for deres forbønner og økonomiske støtte til min utdannelse.

 

Takk til kongregasjoner og klostre i Norge og til menighetene som har beriket meg i mine praksisopphold: St. Olav domkirke i Trondheim, St. Olav domkirke i Oslo, St. Johannes kirke på Grorud, St. Torfinn kirke i Hamar og Norges Unge Katolikker, samt de Afrikanske franske og engelske grupper for deres velvilje og bønner, som har båret meg gjennom mine studieår.

 

«Vi ber for våre avdøde; særlige for mine foreldre som er åndelig til stede med oss i dag.»

 

Jeg takker min familie og mine venner som har støttet meg og fulgt meg på veien: Alle dere som er til stede, men også de som ikke hadde mulighet til å være her i dag. Vi ber for våre avdøde; særlige for mine foreldre som er åndelig til stede med oss i dag.

 

Takk til seremonimestrene, p. Ole Martin og p. Tao, ministrantene, prestene, diakoner,  St Olav menighetskor, den afrikanske korgruppen, organist Otto Christian Odland og lektorene. En stor takk til alle sakristaner som har bidratt for å pynte kirken, alle som har laget mat, og alle dere som har tatt del i denne ordinasjonen og gjort den til en dag jeg aldri kommer til å glemme.

 

Be for meg, som jeg skal be for dere!

Paul Opata

 

 

Les mer