Kirken i Irland oppfordrer velgerne til å avvise abort og verne om livet

 

Folkeavstemning om abort i Irland 25. mai

tcdfa521.jpg

KATOLSKE STEMMER: Nonner forbereder seg på å legge stemmesedlene i valgurnen. Dagens folkeavstemning vil avgjøre om Irland beholder et grunnlovsfestet vern av det ufødte barns liv eller innfører en abortlov som ligner på den norske. Foto: REUTERS / Alex Fraser

 

Primas for hele Irland, erkebiskop Eamon Martin av Armargh, forteller om hvordan kirkene i nord og sør har søkt å spre deres budskap om menneskelivets hellighet.

 

Tekst: Philippa Hitchen, Vatican News

 

Irske velgere deltar fredag 25. mai i en folkeavstemning som skal avgjøre hvorvidt Irland skal fjerne Det åttende grunnlovstillegget. Et ja-flertall betyr at landets regjering kommer til å legge frem en ny og mer liberal abortlovgivning.  

Den irske grunnloven gir i dag mor og ufødt barn lik rett til liv, noe som i praksis gjør abort ulovlig, bortsett fra i tilfeller hvor mors liv er i fare.

Kvinner som tar illegal abort risikerer opptil 14 år i fengsel, men loven tillater dem å reise til utlandet for å avslutte svangerskapet. Flere tusen kvinner reiser derfor hvert år til Storbritannia for å ta abort.

 

Et vannskille i Irland

Den katolske kirke i Irland har før folkeavstemningen arbeidet for å gjøre sin stemme hørt på nei-siden (nei til å fjerne det grunnlovfestede vernet av det ufødte barns liv, red. anm.). Erkebiskop Eamon Martin forklarer:

– Dette er et vannskille og historisk øyeblikk for Irland. I og med folkeavstemningen blir folk invitert til å diskutere alt menneskelivs likeverd.

Han poengterer at Det åttende grunnlovstillegget som nå vurderes, nettopp er en bekreftelse av at mor og ufødt barns liv er like mye verdt.

– Begge livene er verdifulle, begge behøver vern, samt loven og samfunnets støtte.

Han sier at irsk høyesterett har advart om at «en fjerning av dette tillegget vil frata det ufødte barn alle konstitusjonelle rettigheter, noe som er et stort skritt.»

 

Kirkens lære om livets ukrenkelighet

Kirken, sier erkebiskop Martin, «har hele tiden, gjennom vennlige, sannferdige og kjærlige budskap, forsøkt å lære alle at menneskelivet er hellig og verdifullt – fra unnfangelsen til den naturlige død.»

Han sier at den forestående lovgivningen vil introdusere «et svært liberalt abortregime» med fri abort i tre måneder og deretter mulighet for å abortere på grunn av psykiske eller fysiske helserisker inntil sjette måned av svangerskapet. Erkebiskopen sier at kriteriene for senabort ennå ikke er avklart, og at det muligens vil bli åpnet for abort på enda senere tidspunkt dersom mors liv er truet.   

 

Bred koalisjon av bekymrede

De foreslåtte og antatte endringene, konkluderer erkebiskopen, har samlet alle kristne tradisjoner om nei-kampanjen.

– Men dette er ikke et  katolsk eller kristent tema, sier han.

– Troende av alle typer og ikke-troende har samlet seg i en bred koalisjon av bekymrede, som deler troen på at uskyldig liv skal vernes.

 

Les mer