Vatikanet: Seks kardinaler «forfremmet»

sandri 2.jpgVatikanet 19.5.2018 (KI/KAP) – Lørdag den 19. mai kunngjorde Vatikanet at seks kardinaldiakoner har rykket opp til rang av kardinalprester. Det dreier seg om seks kardinaldiakoner som ble kreert av pave Benedikt XVI (2005-13) i hans andre konsistorium den 24. november 2007. Kardinaldiakonene leder vanligvis avdelinger i den romerske kurien. Etter ti år som kardinaldiakon kan de «forfremmes» til kardinalprester. De beholder gjerne sine diakonatkirker, som da midlertidig (pro hac vite) blir «oppgradert» til titularkirker for kardinalprester.

De seks nye kardinalprestene er (i rangrekkefølge):

  1. Kardinal Leonardo Sandri (f. 1943), prefekt for Østkirkekongregasjonen fra 2007 (bildet).
  2. Kardinal Giovanni Lajolo (f. 1935), president emeritus for Den pavelige kommisjonen for Vatikanstaten (2006-11)
  3. Kardinal Paul Josef Cordes (f. 1934), president emeritus for Det pavelige råd «Cor Unum» (1995-2010).
  4. Kardinal Angelo Comastri (f. 1943), generalvikar for Vatikanstaten fra 2005 og erkeprest for Peterskirken fra 2006.
  5. Kardinal Stanisław Ryłko (f. 1945), erkeprest for Santa Maria Maggiore fra 2016, president emeritus for Det pavelige råd for Legfolket (2003-16).
  6. Kardinal Raffaele Farina SDB (f. 1933), arkivar og bibliotekar emeritus for Den hellige romerske kirke (2007-12).

Opprinnelig var de syv, men kardinal John Patrick Foley, daværende stormester for Gravridderne, døde den 11. desember 2011. Også tre av de kardinalene over åtti år som ble kreert samtidig, var kardinaldiakoner, men de er alle døde: kardinalene Giovanni Coppa (1925-2016), Urbano Navarrete Cortés SJ (1920-2010) og Umberto Betti OFM (1920-2009).

Den høyeste klassen av kardinaler er kardinalbiskopene, som det er seks av i Vestkirken i tillegg til de østkirkelige patriarkene som også er kardinaler (for tiden tre).

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)