Polak prezesem watykańskiej agencji AVEPRO

Andrzej Wodka, polski redemptorysta 19 czerwca 2018został prezesem AVEPRO - Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych. 

 

AVEPRO to Agencja Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych. Została erygowana przez papieża Benedykta w 2007 roku. Jej celem jest podjęcie ścisłej i harmonijnej współpracy z wydziałami i uniwersytetami kościelnymi w całej Europie, która ma pomóc w tworzeniu solidnych procedur sprzyjających zapewnieniu jakości kształcenia, zgodnych z wymaganiami Procesu Bolońskiego oraz Europejskimi Standardami i Wskazówkami dotyczącymi Zapewnienia Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG).

 

W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego o. Wodka wyjaśnił, że AVEPRO to odpowiednik instytucji, które w poszczególnych państwach są nazywane agencjami lub komisjami akredytacyjnymi.

 

 „Jest oczywiście pewna różnica, dlatego że w naszym wypadku moc akredytacyjną posiada sama Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Natomiast ta agencja ma zajmować się już ściśle i precyzyjnie promocją jakości kształcenia i ewentualnym ocenianiem stanu aktualnego wraz ze wskazywaniem tych wymiarów, które są w jakimś sensie konieczne, muszą być jakoś zoptymalizowane i poprawione. Zasadniczo muszę odpowiadać za funkcjonowanie agencji, a w związku z tym objąć naszym działaniem cały szereg instytucji, to są setki wydziałów kościelnych i instytucji naukowych połączonych z uniwersytetami lub innymi uczelniami na zasadzie afiliowania, stowarzyszenia czy inkorporacji. Chodzi o 792 instytuty kościelnych studiów wyższych. To jest ogromna liczba, jak na moją wyobraźnię. To wszystko należy jakoś ogarnąć. Na szczęście jednak agencja, której będę teraz przewodniczyć zajmuje się nie tyle akredytacją, co raczej oceną i promocją jakości kształcenia”, powiedział nowo wybrany prezes AVEPRO.

 

Skjeraambilde (2).PNG

Andrzej Wodka CSsR urodził się w 1959 w Borzęcinie. Święcenia kapłańskie przyjął jako redemptorysta w roku 1985. Ukończył studia specjalistyczne (licencjat z Pisma Świętego) w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W latach 1989-1992 pracował jako wykładowca, wychowawca i duszpasterz powołaniowy w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów (Tuchów i Kraków). Po uzyskaniu doktoratu z teologii biblijnej (Uniwersytet Gregoriański w Rzymie), w 1997 został zatrudniony w charakterze profesora zaproszonego w Akademii Alfonsjańskiej, rozpoczynając działalność dydaktyczną z zakresu teologii moralnej biblijnej. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym Akademii Alfonsjańskiej, gdzie również należał do różnych komisji i gremiów. Od 2013 r. jest prezesem tej uczelni.

Prof. Andrzej Wodka jest nadto wykładowcą teologii życia konsekrowanego na Claretianum, wykładowcą antropologii biblijnej na Teresianum, wykładowcą corocznych letnich kursów biblijnychdla osób konsekrowanych przy „Seminario Romano” (CSSE) w Rzymie. W latach 2007-2015 uczestniczył w pracach Kongregacji ds. Duchowieństwa. Aktualnie jest również sekretarzem Konferencji Rektorów Papieskich Uniwersytetów Rzymu (CRUPR), przewodniczącym Komitetu Dziekanów i Prezesów Papieskich Uczelni w Rzymie, a także wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Bibliotek Papieskich Uczelni Rzymskich (URBE).

 

W Zgromadzeniu Redemptorystów o. Wodka od wielu lat żywo uczestniczy w kapitułach prowincjalnych i generalnych. Jest chętnie zapraszanym rekolekcjonistą i prelegentem w Polsce, we Włoszech, w USA, a także autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii biblijnej, moralnej i duchowości. W listopadzie 2015 r. prowadził doroczne rekolekcje dla Episkopatu Polski na Jasnej Górze.