Bønn for kall 6. desember med Oblatfedrene

Bønn for kall.jpg

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

 

I St. Olav domkirke i Oslo feires det en egen kallsmesse denne dagen kl. 18.00.

Torsdag den 6. desember er det Oblatfedrene (O.M.I.) som inviterer.

Det blir mulighet for skriftemål, og sakramentstilbedelse før messe.

Etter messen er det samling i menighetssalen.

 

Alle velkommen!