Biskop Bernt I. Eidsvig hilser Tautra Mariakloster på 20-årsdagen

 

25. mars 2019 er det 20 år siden Tautra Mariakloster ble stiftet

IMG_1889.jpeg

 

På denne dag i 1999 ble Tautra Mariakloster grunnlagt i midlertidige bygninger. Fra de første dager av viste kommuniteten seg som et sentrum for katolsk liv, i kraft av bønn og liturgi, med søstre som er seg sitt kall og sin stille misjon bevisst. Søstrene lever ikke bare i fred innad, men med sitt lokalsamfunn og landsdel. Et tegn på det er den anseelse kommuniteten nyter, et annet at nye kall melder seg for bønn og arbeide i cistercienserordenens tradisjon.
På vegne av Trondheim Stift og Oslo katolske bispedømme gratulerer jeg søstrene med jubileet. 
Jeg feirer høytidens messe i deres intensjon.

 


+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.
Biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim

 

 

Les mer