Kunngjøringer fra biskop Bernt Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg av Oslo offentliggjør med dette at: