Pollestad laisert

 

kpollestny.jpegPater Kjell Arild Pollestad (bildet) søkte i 2010 om dispensasjon fra sine preste- og ordensløfter (laisering). Hans avskjedssøknad ble innvilget av Vatikanet i 2015, men på grunn av et byråkratisk arbeidsuhell ved Dominikaner-ordenens internasjonale hovedkvarter (generalat), ble avgjørelsen ikke meddelt Pollestad før i oktober 2018.

Pollestad har ikke feiret messen eller andre sakramenter siden den tid. De sakramenter Pollestad feiret fra innvilgning av hans søknad i 2015 og frem til oktober 2018 er gyldige.  

Kjell Arild Pollestad har nå sluttet som prest.

Biskop Eidsvig oppfordrer til bønn for Kjell Arild Pollestad og dem som vil sørge over hans avgang som prest.