Video fra rekviemmessen for terrorofrene på Sri Lanka

 

Se video fra den pontifikale rekviemmessen i Bredtvet kirke

Fredag 26. april deltok Hans Majestet Kong Harald, statsminister Erna Solberg og preses Helga Byfuglien i Den katolske kirkes rekviemmesse for ofrene etter terroren som rammet srilankiske kirker og hoteller påskedag.

Lederne fra en rekke tros- og livssynssamfunn var også tilstede under rekviemmessen. Hovedcelebrant var biskop Bernt I. Eidsvig. Sogneprest p. Bharath Damacius Villavarayen, som selv er fra Sri Lanka, holdt prekenen.

 

Rekviemmessen fant sted i Bredtvet kirke, St. Johannes apostel og evangelist menighet.

Etter messen var det solidaritetssamvær med budskap og appeller på tvers av tros- og livssyn. Solidaritetssamværet ble arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i samarbeid med Norges Kristne Råd, Den norske kirke, Sri Lanka dialogforum og Caritas Norge under parolen #tryggibønn.

 

Les også om rekviemmessen