Caritas Norges årsrapport 2018: – Vi gjør nestekjærlighet om til handling

 

Generalsekretær Skretteberg: –  Vår eksistens er helt avhengig av de troendes bidrag

Innsidehoved.jpeg

HJELPER GJENNOM KIRKEN: – Vi trenger ingen stor stab her på grunn av vårt betydelige internasjonale nettverk, sier generalsekretær i Caritas Norge Martha Rubiano Skretteberg. Caritas Norge bruker sitt store nettverk i  menigheter, lokale kirker og Caritas-avdelinger for å nå dem som trenger hjelp. Det er billig – og raskt! 

 

I 2018 bidro Caritas Norge til at 38 400 familier kunne spise seg mett og at 95 000 mennesker mottok kritisk nødhjelp. – Vi arbeider gjennom lokale katolske nettverk, det gjør at hjelpen når frem, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

  

Caritas Norge er Den katolske kirkens hjelpeorganisasjon i Norge. Hvert år bistår generalsekretær Martha Skretteberg og hennes medarbeidere tusenvis av fattige, syke, sultne og tørste mennesker verden over gjennom det internasjonale Caritas nettverket: Et verdensomspennende nettverk av lokale katolske bistandsorganisasjoner, kirker og menigheter.

– Dere har stor aktivitet og det er mye å være stolt av, men hvis du skal trekke frem én ting fra innsatsen i 2018, hva skulle det vært?

– Vi arbeidet iherdig for å sette matsikkerhet på dagsorden for norske myndigheter. Vi har i flere år vært pådrivere overfor Storting og Regjering for å åpne øynene deres for en av vår tids store utfordringer: Over 800 millioner mennesker i verden sulter – og antallet stiger. Nå har regjeringen endelig lagt frem en egen strategi for matsikkerhet; det er noe av det viktigste vi har oppnådd, sier Skretteberg. Hun mener situasjonen er uakseptabel, særlig fordi vi vet at vi kan gjøre noe med den:

– Sult kan utryddes. Hvis alle bidrar og prioriterer matsikkerhet, kan alle verdens borgere gå mette til sengs.

 

«At vi er effektive, er en kilde til inspirasjon for meg som generalsekretær: Jeg vet at pengene kommer frem til de fattige og sultne og syke.»

 

Pengene kommer frem

Regnskapet for 2018 viser at Caritas Norges totale inntekter var på noe over 100 millioner kroner, opp fra 95 millioner i 2016. Offentlig støtte utgjorde 89 millioner, mens privatpersoner gav ca. 7 millioner – og pengene når frem til dem som behøver hjelpen: 96 prosent av Caritas Norges inntekter brukes på gode formål.

– Hvordan klarer dere det?

– Vi er flere ganger blitt kåret – både av Kapital og Norad – til én av de mest effektive bistandsorganisasjonene i landet, sier Skretteberg og forklarer hvorfor:

– Vi trenger ingen stor stab her på grunn av vårt betydelige internasjonale nettverk.

Caritas Norge kanaliserer nemlig sine midler til dem som er i nød via lokale kirker, menigheter og lokale Caritas-organisasjoner.

– Andre hjelpeorganisasjoner må etablere egne kontorer ute, og det koster penger. FN er også et tungt administrativt system som koster mye. At vi er effektive, er en kilde til inspirasjon for meg som generalsekretær: Jeg vet at pengene kommer frem til de fattige og sultne og syke.

 

 

Skretteberg forteller at Caritas Norge er en viktig samarbeidspartner for norske myndigheter nettopp på grunn av organisasjonens verdensomspennende katolske nettverk:

– Vi mottar pålitelig informasjon direkte fra våre lokale samarbeidspartnere i Kirken – og vi er ofte istand til å være først på plass med hjelpen. Andre kan ikke vise til de samme resultatene, fordi de må bygge opp egne baser før de kommer igang. Vi arbeider gjennom lokale kirker, menigheter og Caritas-avdelinger, som allerede er der. Vår hurtighet er helt avgjørende ved for eksempel naturkatastrofer. Da må man være raskt på plass for å berge liv.

 

«Denne gangen var det generalforsamling, og paven imponerte meg: Han forklarer så tydelig hvor viktig det er at vi gjør nestekjærlighet om til handling – det er ikke en teori.» 

 

Paven: – Dere er Kirkens hjerteSkjermbilde 2019-07-19 kl. 11.22.47.png

Generalsekretær Skretteberg var nylig deltager på Caritas Internationalis’ generalforsamling i Roma. Der møtte hun pave Frans (bilde t.h.: foto: Vatican Media). 

– Hva sa paven om Caritas’ arbeid og posisjon i Kirken?

– Det var en stor opplevelse. Jeg har hilst på ham én gang før. Da tok jeg opp behovet for hjelp i de landene vi er tilstede. Denne gangen var det generalforsamling, og paven imponerte meg: Han forklarer så tydelig hvor viktig det er at vi gjør nestekjærlighet om til handling – det er ikke en teori. Han sa ‘Caritas, dere er hjertet i Den katolske kirken. For å holde liv i oss, er det viktig at dere fortsetter arbeidet deres.’ Det rørte meg.

Caritas Norge praktiserer nestekjærlighet både i og utenfor landets grenser. I Norge fikk for eksempel ressurssenteret i Oslo 20 592 henvendelser. Blant annet arrangerte senteret 37 norskkurs med 727 deltagere.

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Caritas Ressurssenter i Oslo i april 2019 – og skrøt av innsatsen deres. Hvorfor er integreringsarbeidet viktig for Caritas? 

– Arbeidet er viktig blant annet fordi Den katolske kirke er så mangfoldig; bare i Norge består den av troende fra 180 land. Mange av de katolske innvandrerne til Norge kjenner Caritas godt fra sitt eget hjemland, og det er naturlig for dem å oppsøke oss og våre tilbud, sier Skretteberg, som forteller at statsminister Solberg også ble imponert over at ikke bare katolikker er velkommen hos Caritas:

– Det viktigste for oss er folks behov for hjelp, ikke deres religion – og vi vet at våre nye landsmenn og -kvinner ofte trenger vår støtte for å kunne bidra til det norske samfunn, sier Skretteberg.

Caritas prioriterer norskundervisning og arbeidskurs. Det gledet også statsministeren, som ønsker innvandrere raskt inn i arbeidsmarkedet.

– I 2018 arrangerte dere 41 jobbsøkerkurs med 309 deltagere. Hvilke erfaringer gjør dere dere – virker kursene?

– Vi mottar veldig positive tilbakemeldinger. Over 300 deltagere kom seg i arbeid etter å ha deltatt på en eller flere av våre aktiviteter. Mange av dem kommer til oss og spør om de kan bidra i undervisningen. De ønsker rett og slett å gi noe tilbake – og det er vi veldig glade og takknemlige for.

 

«Skammen ble for tung å bære for guttens far, som begikk selvmord. Plutselig var den hiv-smittede 11-åringen eldstemann i huset ...»

 

Fra gategutt til verdig arbeidIMG_5664.jpeg

Caritas hjelper mennesker i nød over hele verden. Den katolske hjelpeorganisasjonens nye matsikkerhetsprogram skal for eksempel bekjempe sult for 58 000 husholdninger eller om lag 290 000 mennesker i Den demokratiske republikken Kongo, Mali, Niger, Uganda, Zambia, Colombia og Sri Lanka.

­– Du reiser mye rundt om i verden for å besøke deres prosjekter. Hva gjorde sterkest inntrykk på deg i 2018 – og hvorfor?

– Jeg har reist mye, og sterkest inntrykk gjorde et møte med en ung gutt i Honduras. Han var 22 år gammel og fortalte meg om hvordan han ble voldtatt og hiv-smittet av onkelen sin som 11-åring. Saken ble etterforsket, onkelen ble arrestert og satt i fengsel. Skammen ble for tung å bære for guttens far, som begikk selvmord. Plutselig var den hiv-smittede 11-åringen eldstemann i huset, og han måtte forsørge moren og et par yngre søsken. Han endte opp på gaten – som prostituert. Etterhvert kom han i kontakt med Caritas. Den lokale avdelingen hjalp ham ut av prostitusjonen; han tok flere kurs og arbeider nå i landbruket. Alternativet var antageligvis en «karriere» som gjengmedlem i én av de mange narkotikaligaene i landet, forteller Skretteberg. Hun sier at den lokale Caritas-avdelingen ikke bare reddet ham, men også hans familie: mor og søsken.

– Nå klarer han seg selv, og han kan forsørge andre på lovlig og verdig vis.

– Caritas Norge er Den katolske kirkens hjelpeorganisasjon. Hva betyr den jevne katolikks innsats og engasjement for dere?

– Den er avgjørende. Caritas eies av katolikker – vår eksistens er helt avhengig av de troendes bidrag, enten det gjelder penger eller frivillig arbeid. Jeg vil virkelig oppfordre katolikker i Norge til å bli faste givere til Caritas. Jeg har et håp om at vi kan bli deres foretrukne hjelpeorganisasjon. Ikke kun fordi vi er Kirkens organisasjon, også fordi vi er effektive – hjelpen når frem til dem som trenger det, sier hun.

 

Om Caritas’ Årsrapport 2018

  • Mottok kr 88 699 731 i offentlige tilskudd
  • Samlet inn kr 6 816 731 fra privatpersoner
  • Hjalp 95 000 mennesker i nød utenfor Norge
  • Sørget for økt matvaresikkerhet for 38 400 familier utenfor Norge
  • Ressurssenteret i Oslo ble besøkt 20 592 ganger
  • Arrangerte 37 norskkurs for 727 personer
  • Tok imot 1 860 henvendelser til Caritas au pair-senter
  • 1000 deltagere på aktiviteter for barn i norske asylmottak
  • Frivillige: 290
  • Ansatte i Oslo: 33

 

Les mer