Rzecznik Praw Dziecka w Szkole polskiej im. Bohaterów Narwiku w Oslo

Skjermbilde.PNG

Konsul RP w Królestwie Norwegii Anna Śmiałek-Grzyb (pierwsza z lewej), Rzecznik Praw Dziecka minister Mikołaj Pawlak oraz kierwonik szkoly Katarzyna Słabowska-Wachowiak (trzecia z lewej) życzyli  polskim uczniom w  Oslo wielu sukcesów w nowym roku szkolnym

 

 

W środę 4 września w Szkole Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 połączona z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Słabowska-Wachowiak

 

Na uroczystości obecny był Rzecznik Praw Dziecka minister Mikołaj Pawlak oraz konsul RP w Królestwie Norwegii Anna Śmiałek-Grzyb.

Na początku uroczystości głos zabrała kierownik szkoły Katarzyna Słabowska-Wachowiak, która powitała gości, uczniów oraz rodziców oraz poinformowała, że od 1 września placówka zmieniła swoją nazwę i Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo stał się Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Oslo.

Zwieńczeniem Kampanii „Patron szkoły” rozpoczętej w styczniu 2018 roku jest imię szkoły Bohaterowie Narwiku, które przyznane zostało szkole na mocy kwietniowego rozporządzenia minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Minister Mikołaj Pawlak oraz konsul RP w Królestwie Norwegii życzyli uczniom wielu sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

 

Skjermwwbilde.PNG

 

W trakcie uroczystości wysłuchaliśmy pięknej poezji z czasów II wojny w wykonaniu uczniów klas 1-3, a tło historyczne tragicznych wydarzeń września 1939 roku przedstawili uczniowie klasy 7. i liceum ogólnokształcącego. Montaż słowny przygotowała Iwona Prokop.

Na uroczystości obecni byli harcerze, których opiekunem jest hm. Marta Radwańska. Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w pięknej i nastrojowej scenerii, której autorem była kierownik szkoły Katarzyna Słabowska-Wachowiak.

Plakaty z czasów II wojny światowej przygotowała Danuta Sierakowski.

 

Skjermwwwwwwwwwwwwwwwwbilde.PNG

 

Po części oficjalnej minister Mikołaj Pawlak rozmawiał z rodzicami i uczniami oraz wpisał się do Księgi gości. Kierownik szkoły Katarzyna Słabowska-Wachowiak przekazała ministrowi pamiątkowy plakat zaprojektowany przez malarkę Justynę Smółkę, który przedstawia Podhalańczyka i znajduje się w logo szkoły, a upamiętnia bohaterskich żołnierzy z Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich,  którzy walczyli o Narwik w 1940 roku.

Plakat został zaprojektowany na uroczystość nadania szkole imienia, która odbędzie się dnia 14 września 2019 roku.

Skjermwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwbilde.PNG