Nye SSB-tall: Stadig flere katolikker

 Vigslingsmesse.jpg

VOKSER: Vi blir stadig flere katolikker i Norge. Her fra St. Olav domkirke i Trondheim. Den katolske kirke i Midt-Norge, Trondheim stift, har nå 15.052 registrerte medlemmer. FOTO: katolsk.no

 

Antallet norske katolikker øker, selv om veksten begynner å flate ut, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Den katolske kirke er fremdeles det største kristne trossamfunnet utenfor Den norske kirke, med nesten 161.000 medlemmer i 2019. I 2018 telte Kirken 157.220 medlemmer og i 2017 152.022 medlemmer, ifølge SSBs oversikt over medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte og er utenfor Den norske kirke. Det nest største kristne trossamfunnet er pinsemenigheter med om lag 41.000 medlemmer.

 

Økning på 57 prosent

Også samlet sett vokser kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke. Gruppen har gått fra 339.492 medlemmer i 2017 og til 365.851 medlemmer i 2019.

Antall medlemmer i samtlige tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er nå 678.000, en økning på 57 prosent i løpet av de siste ti årene.

Om lag 54 prosent av de 678.000 er medlem av et kristent trossamfunn, nesten 26 prosent i et muslimsk samfunn og om lag 14 prosent var medlem i et livssynssamfunn. Det er registrert 175.500 muslimer i Norge som medlemmer av ulike muslimske trossamfunn og 91.300 medlemmer i Human-Etisk forbund.

 

Muslimsk vekst

Muslimer registrert som medlemmer i muslimske trossamfunn, har hatt en økning på nesten 90 prosent de siste ti årene, fra 92.700 i 2009 og til 175.500 i 2019.

I 2017 var tallet på katolikker og muslimer nær det samme, med 152.022 katolikker og 153.067 muslimer. I 2019 er det 160.884 registrerte katolikker og 175.507 muslimer.

De 175.507 muslimene fordeler seg på flere moskeer og fellesskap. De største er: Det islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina (9.286), Tawfiiq Islamsk senter (8.280 – grunnlagt av norsk-somaliere), Central Jamaat-e-ahl-e-sunnat (6.387 – pakistansk), Islamic Cultural Centre, ICC (4.876), Albansk islamsk kultursenter (4.784) og Central Jam-e-mosque, World Islamic Mission (4.602 - pakistansk).

 

Den norske kirke minker

Tallene over medlemmer i Den norske kirke viser en svak, men jevnt minkende trend. I 2018 hadde Den norske kirke 3,72 millioner medlemmer, noe som var en nedgang på 75.000 sammenlignet med for tre år siden. (NTB/SSB/katolsk.no)