Velkommen til kallsmesse 5. desember

Bønn for kall.jpg

 

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.


Ansvarlige for kallsmessen i desember måned er Maristene. De inviterer til kallsmesse torsdag 5. desember 2019 kl. 18.00 i St. Olav domkirke i Oslo. Før messen vil det være sakramentstilbedelse og mulighet for skriftemål.

Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen.

 

Alle hjertelig velkommen!