Høringsuttalelse fra Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme til endringer i bioteknologiloven

Oslo katolske bispedømme ved Pastoralavdelingen (Fagavdelingen) takker for Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) invitasjon til å avgi høringsuttalelse om «Endringer i bioteknologiloven». De etiske problemstillingene lovendringene berører er av så alvorlig, prinsipiell art at et utførlig høringssvar er nødvendig. Pastoralavdelingen (Fagavdelingen) i Oslo katolske bispedømme Oslo, 2. september 2019.

application/pdf Høringsuttalelse Endringer i bioteknologiloven Den katolske kirke .pdf — 402 KB