14. mai: Foren deg i bønn med hele verden for å få en slutt på koronapandemien

 

Til alle verdens røster: Foren deg i bønn for å få en slutt på koronapandemien.

 

Torsdag 14. mai oppfordres troende fra alle religioner og verdensdeler til å forenes åndelig ved hjelp av bønn, faste og gode gjerninger: Be om at menneskene stiller seg solidarisk med hverandre og klarer å overkomme koronapandemien.

Det var Høykomiteen for menneskelig brorskap, opprettet i 2019, som lanserte initiativet.

– Bønn har en universiell verdi, sa pave Frans etter Regina Coeli-bønnen 3. mai. Han stilte seg raskt positiv til komiteens initiativ, og oppfordrer nå alle troende til å forene seg åndelig med resten av verden 14. mai, både for å be om en slutt på koronapandemien samt styrke det globale brorskapet og fellesskapet mennesker imellom.

– Viruset rammer alle. Rikt som fattige, gode som onde. Sammen er vi sterkere, sier stemmene i en video laget for anledning med innslag fra ulike deler av verden.: – La oss forenes i bønn slik at vi sammen, som en familie, kan overkomme koronapandemien. 

 

Så la oss sammen med pave Frans og resten av verden forenes åndelig i bønn, faste og gode gjerninger 14. mai.

 

Les mer:

 

Koronabønn.jpeg