Digitalt sendeprogram for den stille uke og påskehøytiden

Kan du ikke gå til messe på grunn av smittevernreglene? Følg den stille uke og påskehøytiden på katolsk.no!

Streaming_Messe.jpeg

ÅNDELIG KOMMUNIONKatolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. Det kan du gjøre ved å delta i messefeiringen på nett.

 

 

Den stille uke og påskehøytiden direktesendes fra St. Olav domkirke i Oslo med biskop Bernt Eidsvig og fra St. Olav domkirke i Trondheim med biskop Erik Varden. Følg sendingene på katolsk.no eller Facebook.

 

På grunn av en sterk økning i antall korona-syke innfører regjeringen strengere smittevernstiltak. I noen kommuner er det nå innført forbud mot alle innendørs arrangementer. Det betyr at det flere steder ikke kan feires offentlige messer eller andre seremonier. Det er også svært begrenset for hvor mange som kan delta i de kommunene som fortsatt kan tilby messefeiring med deltagere.

Du kan allikevel delta i messefeiringen på nett og husk at messeofferet fortsatt bæres frem i våre kirker – i Norge og verden over. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. På grunn av korona-epidemien har Den katolske kirke i Norge fritatt alle troende fra for påskeplikten.

 

* Hvert av punktene på programmet har en link som du kan trykke på for å få tilgang til videoene når disse sendes. Du trenger ikke å ha en egen Facebookside eller YouTube kanal for å se videoene. Du kan følge alle sendingene selv om du ikke tilhører menigheten.  

 

PROGRAM FOR DEN STILLE UKE OG PÅSKEHØYTIDEN

 

LØRDAG 27. MARS

Kl. 18.00 Palmesøndagsmesse på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 19.00 Palmesøndagsmesse på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

 

PALMESØNDAG 28. MARS

Kl. 09.00 Fromesse på latin fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 08.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 09.00 Messe på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 10.00 Palmesøndagsmesse på norsk fra St. Magnus menighet i Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 10.00 Palmesøndagsmesse fra St. Birgitta menighet, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 11.00 Pontifikal palmesøndagsmesse ved biskop Bernt Eidsvig fra St. Olav domkirke i Oslo og fra St. Olav domkirke i Trondheim ved biskop Erik Varden. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på katolsk.no´s Facebookside.

Kl. 11.00 Høymesse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 palmesøndagsmesse på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal

Kl. 11.00 Palmesøndagsmesse fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Familiemesse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på polsk fra fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Messe på tagalog fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 14.30 Messe på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 14.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Messe på engelsk fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 16.00 Messe på vietnamesisk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

 

MANDAG 29. MARS

Kl. 10.30 rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Korsveisandakt med messe fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

18.30 Korsvei på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

 

TIRSDAG 30. MARS

Kl. 10.30 rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 17.00 Korsvei og messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Korsveisandakt med messe fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

 

ONSDAG 31. MARS

Kl. 10.30 korsvei på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 11.30 Korsvei på vietnamesisk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på spansk St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via den spanske gruppens Facebookside.

Kl. 18.00 Oljevigselsmesse fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via forsiden av katolsk.no og stiftets Facebookside.

Kl. 18.00 Korsveisandakt med messe fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

18.30 Korsvei på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

 

SKJÆRTORSDAG 1. APRIL

Kl. 10. 30 Messe på fransk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 11. 00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Messe på tagalog fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via den Filippinske gruppens Facebookside.

Kl. 15.00 Messe på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Messe på polsk fra St. Hallvard menighet i Oslo. Direktesendes via menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 16.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Messe på vietnamesisk fra fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Messe på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 16.00 Messe, kaldeisk fra St. Josef kirke i Oslo. Direktesendes via den kaldeiske gruppens Facebookside.

Kl. 18.00 Pontifikalmesse på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo ved biskop Bernt Eidsvig og fra St. Olav domkirke i Trondheim ved biskop Erik Varden. Pontifikalmessene direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på katolsk.no´s Facebookside.

Kl. 18.00 Messe fra St. Magnus kirke, Lillestrøm. Direktesendes fra youtube-kanalen til litauisk sjelesorg.

Kl. 18.00 Messe på på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal

Kl. 18.00 Messe fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Høytidelig aftenmesse fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Oblatfedrene feirer messe i St. Birgitta kirke, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på spansk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Felles feiring av Herrens nattvard fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes fra menighetens Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Feiring av Kristi siste nattverd fra St. Dominikus kloster. Direktesendes via kommunitetens Facebookside.

Kl. 19.00 Tilbedelse med St. Elisabethsøstrene i St. Hallvard kirke i Oslo. Direktesendes via menighetens nettside.

 

LANGFREDAG 2. APRIL

Kl. 10.00 Langfredagsliturgi på italiensk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes den italienske gruppens Facebookside.

Kl. 10.30 Langfredagsliturgi på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 11.30 Korsveiandakt på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 12.00 Langfredagsliturgi på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 12.00 Langfredagsliturgi på engelsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Langfredagsliturgi på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 14.00 Langfredagsliturgi på spank fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal..

Kl. 14.30 Korsveisandakt på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Korsvei for barn på polsk fra St. Hallvard menighet i Oslo. Direktesendes via menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi fra St. Magnus menighet, Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi på norsk med biskop Erik Varden fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på katolsk.no´s Facebookside.

Kl. 15.30 Langfredagsliturgi på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på katolsk.no´s Facebookside.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Messe fra St. Birgitta kirke, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi og korsvei fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 16.30 Messe, kaldeisk fra St. Josef kirke i Oslo. Direktesendes via den kaldeiske gruppens Facebookside.

Kl. 18.00 Langfredagsliturgi og korsvei på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Langfredagsliturgi på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.  

Kl. 18.00 Langfredagsliturgi på vietnamesisk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Korsvei og langfredagsliturgi på polsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 19.30 Langfredagsliturgi på fransk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

  

PÅSKEAFTEN

Kl. 12.00 Velsignelse av påskemat på polsk fra St. Hallvard menighet i Oslo. Direktesendes via menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Påskevigilie på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Påskevigilie på vietnamesisk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Påskevigilie på tagalog fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Påskevigilien på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Påskevigilie på fransk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Påskevigilie på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 20.00 Påskevigilie på spansk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 20.00 Påskevigilie på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 22.00 Påskevigilie på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo ved biskop Bernt Eidsvig. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på Facebook

 Kl. 21.00 Påskevigilie fra St. Magnus menighet, Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 21.00 Felles påsnkenattsfeiring fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 22.00 Påskevigilie på på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal

Kl. 22.00 Påskevigilie fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 22.00 Påskevigilien på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 22.00 Påskevigilie fra St. Birgitta menighet, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 22.00 Feiring av påskevigilien fra St. Dominikus kloster. Direktesendes via kommunitetens Facebookside.

Kl. 23.00 Påskevigilien ved biskop Erik Varden fra fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på Facebook

 

1. PÅSKEDAG 4. APRIL

Kl. 07.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 09.00 Fromesse på latin fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 09.00 Messe på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 10.00 Messe på norsk fra St. Magnus menighet, Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Pontifikal høymesse fra St. Olav domkirke i Oslo ved biskop Bernt Eidsvig og St. Olav domkirke i Trondheim ved biskop Erik Varden. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på Facebook

Kl. 11.00 Messe på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.  

Kl. 11.00 Påskehøymesse fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Messe fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Messe fra St. Birgitta menighet, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 11.00 Høymesse fra St. Dominikus kloster. Direktesendes via kommunitetens Facebookside.

Kl. 12.30 Messe på spansk fra St. Olav domkirke i Oslo.Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Hallvard menighet i Oslo. Direktesendes via menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 14.00 Messe på italiensk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via den italienske gruppens Facebookside.

Kl. 14.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 15.00 Messe på engelsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 16.00 Messe på fransk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Messe, kaldeisk fra St. Josef kirke i Oslo. Direktesendes via den kaldeiske gruppens Facebookside.

Kl. 18. 00 Messe på tagalog fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

 

2. PÅSKEDAG 5. APRIL

Kl. 08.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtbe-kanal.

Kl. 10.00 Messe på norsk fra St. Magnus menighet, Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Messe på på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.  

Kl. 11.00 Høymesse i St. Olav domkirke i Trondheim ved biskop Erik Varden. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på Facebook

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 11 Messe på norsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på polsk St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på engelsk St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

 

 

PAVENS PROGRAM 

FEIR MESSE MED PAVEN: Vatikanet direktesender Den stille uke og påskefeiringen fra Peterskirken ledet av pave Frans. Følg med hjemmefra. (Sendingene starter automatisk via vinduet over med engelske kommentarer)

 

Vatikanet strømmer også direkte fra messer, angeluser og generalaudienser. 

På Vatican News på Youtube-kanal og i vinduet over kan man følge sendingene fra Vatikanet.

 

PAVENS PROGRAM FOR DEN STILLE UKE OG PÅSKEHØYTIDEN

PALMESØNDAG 28. MARS
Kl. 10.00 Palmesøndag med Vår Herres lidelseshistorie
Feiring av minnet om Herrens inntog i Jerusalem og messe

 

ONSDAG 31. MARS

Kl. 09.30 Pavens onsdagsaudiens

 

SKJÆRTORSDAG
Kl. 18.00 Messe til minne om Herrens nattverd

 

LANGFREDAG
Kl. 18.00: Feiring av Herrens lidelseshistorie
Kl. 21.00: Via Crucis (på sagratet til Peterskirken).

 

PÅSKEAFTEN 3. APRIL
Kl. 19.30 Påskevigilie

 

1. PÅSKEDAG 4. APRIL
Påskedag – Herrens oppstandelse
Kl. 10.00 Morgenmesse.
KL. 12.00 pavens budskap og Urbi et orbi-velsignelsen fra Petersplassen.

 

Katolske radiobølger

Nettradioen St. Rita sender bønn, katekese, musikk, messefeiring m.m. hver dag.

 

Utdrag fra programmet:

Hver dag kl. 22.00 Vil søstrene ved Katarinahjemmet hver dag i løpet av den stille uke komme med en impuls.

Påskespesial med p. Reidar Voith: P. Reidar går gjennom alle dagene i påsken, og forteller hva Jesus gjorde og ikke minst hvordan liturgien blir i år. 

St. Rita radio sender rosenkrans hver dag kl. 12.00 og messe kl. 18.00.

 

Kirkene holder åpent for alle troende såfremt lokale helsemyndigheter tillater det. Kontakt din lokale menighet for mer informasjon. 

 

Her finner du veiledning til åndelig kommunion: 

 

Be for de syke, sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!

Koronabønn.jpeg