Den Hellige Stol: Likekjønnede par kan ikke velsignes

Ladaria.jpeg

KLART SVAR: Nei til å velsigne likekjønnede par, har prefekt, kardinal Luis Ladaria, og Troskongregasjonen nå tydeliggjort. FOTO: CNA 

 

Mandag 15. mars publiserte Troskongregasjonen sin respons på et dubium (spørsmål) vedrørende muligheten for å velsigne likekjønnede par. Responsen var negativ.

  

Kongregasjonen påpeker samtidig at dette «ikke er urettferdig diskriminering, dette er ingen dom over mennesker».

 

Ingen myndighet

Begrunnelsen er at Kirken ikke har myndighet til å velsigne likekjønnede par. Derfor kan ikke slike forhold «ansees å være gyldige», står det i Troskongregasjonens forklaring i tilsvaret til dubiumet.

Det er med andre ord ikke tillatt for prester å velsigne homofile par som ber om en slags religiøs aksept for deres forhold, skriver Vatican News.

Pave Frans, som alltid blir rådført før Troskongregasjonen publiserer denne type svar, «ga sitt samtykke» til publiseringen av svaret og den etterfølgende forklaringen, ifølge Vatican News.

 

 

Tydeliggjøring

Når Troskongregasjonen avgir denne typen uttalelser, er det ikke for å meddele en forandring i troslæren, men for å tydeliggjøre Kirkens posisjon og lære.

 

Foranledningen til Kongregasjonens tydeliggjøring, er at det i ulike kirkelige sammenhenger har vært fremmet forslag om å velsigne likekjønnede parforhold. Det påpekes at slike initiativ ofte er motivert av et oppriktig ønske om å hilse homofile velkommen og gi dem anledning til å vokse i troen slik at de kan få den veiledning de trenger «for fullt ut å forstå og oppfylle Guds vilje i deres liv».

 

«Gud elsker alle mennesker»

Langs denne veien kan man lytte til Guds ord, be, delta i kirkelige liturgiske handlinger og utvise nestekjærlighet, alt dette som spiller en viktig rolle for å opprettholde forpliktelsen til å lese sin egen historie og til å følge friheten og ansvaret for sitt dåpskall, fordi «Gud elsker alle mennesker, og Kirken gjør det samme,» og den avviser all form for urettferdig diskriminering.

Dette er i tråd med hva pave Frans’ apostoliske formaning Amoris laetitia, understreker. Den taler om «nødvendig hjelp» til homofile. Derfor må de pastorale prosjektene og forslagene i så henseende evalueres, og blant disse finnes dem som gjelder velsignelser.

 

Troskongre.jpeg

AUTORITET: Kongregasjonen for troslæren i Roma. Foto: Vatican News 

 

Forskjell på par og individ

Grunnleggende i Troskongregasjonens tekst er forskjellen mellom personer og partnerskap, skriver Vatican News.

Det negative svaret i teksten som gjelder velsignelse av paret, betyr ikke noen fordømmelse av det enkelte individ. Hver enkelt skal tas imot «med respekt, empati og omsorg», for å unngå «enhver urettferdig diskriminering», som også troslærens tidligere dokumenter understreker.

 

Velsignelser er blant sakramentaliene

Grunnene til at svaret ble negativt er dette:

Den første handler om hva en velsignelse er, nemlig et av Kirkens sakramentalier, altså en av Kirkens liturgiske handlinger, og som krever at de som velsignes «objektivt er innrettet på å ta imot og uttrykke nåden, i henhold til Guds plan med Skapelsen.»

 

Ingen velsignelse utenfor ekteskapet

Relasjoner mellom mennesker, til og med stabile, «som involverer seksuelt samvær utenfor ekteskapet» - det vil si utenfor den «uoppløselige foreningen mellom en mann og en kvinne», hvis formål er å skape nytt liv – svarer ikke til denne Guds plan, selv om «positive elementer» er til stede i slike relasjoner. Dette gjelder ikke bare homofile par, men alle par med seksuelt samvær utenfor ekteskapet.

En annen grunn til Troskongregasjonens nei, er risikoen for at man feilaktig oppfatter velsignelsen av likekjønnede par som nesten det samme som den høytidelige velsignelsen over brud og brudgom i en kirkelig vigsel – rett etter at de har mottatt ekteskapets sakrament.

 

Velsigne enkeltpersoner

Til slutt påpeker Troskongregasjonen at svaret på "dubiumet", selvsagt ikke utelukker «at velsignelser gis til enkeltpersoner med homofil legning, som viser vilje til å leve i troskap til den plan Gud har åpenbart.»  Samtidig står det klart at enhver form for religiøs velsignelse «som tenderer mot å anerkjenne likekjønnede par», ikke er i tråd med katolsk tro og lære. (Vatican News/CNA).