70-årsfeiring: Biskop Eidsvigs tale til mgr. Hai

Mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hai fyller 70 år 6. juli

IMG_7534.jpeg

70-ÅRSLUNCH: På generalvikar i Oslo katolske bispedømme mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hais 70-årsdag 6. juli 2021 inviterte biskop Bernt I. Eidsvig til festlunch i Akersveien 5. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Utdrag av biskopens tale til jubilanten, mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hai:

 

Kjære mgr. Hai,

iløpet av de siste dagene har flere stilt meg spørsmålet: «Blir mgr. Hai virkelig sytti den 6. juli? Han ser så meget yngre ut.» Begge deler stemmer. Han blir offisielt 70 og han ser adskillig yngre ut.

 

Mgr. Hai ble født i Qui Nhon i Vietnam. Han ble oppdratt fromt og katolsk, og begynte 12 år gammel som elev ved juniorseminaret. 19 år gammel ble han prestekandidat. Så fulgte grundige studier i filosofi og teologi inntil kommunistene gjorde dette umulig i 1978. I hans biografi heter det at han var «flyktning i eget land» i årene 1978 – 80. Det vil jeg tro er en svært nøktern beskrivelse av harde og vanskelige år, som endte med flukt over havet via Singapore med Norge som endestasjon.

 

Så fortsatte teologistudiene i Roma, og mgr. Hai og jeg ble begge presteviet i 1982, men vi kjente ikke hverandre den gang. Da han var i Roma, var jeg i London. Da han ble prest for det vietnamesiske pastoralsenter i Oslo, var jeg i Bergen. Men det hendte at våre veier krysset hverandre, og jeg husker at han gav inntrykk av å være en prest med en sterk og klar autoritet. Hans landsmenn har fortalt meg at ikke bare var en subjektiv autoritet en styrke, men også pastoral omsorg, veiledning av mulige prestekandidater – dem var det mange av – og katekese. Listen er ikke fullstendig.

 

Hvis jeg skulle velge å fremheve ett av dine fortrinn, så er det evnen til å lede sognegeistligheten. Du får dem til å tenke på nytt om deres oppgaver og muligheter. Du motiverer dem til å legge ut på dypt vann, og det går praktisk talt veldig godt hver gang. Dette får du til i kraft av møysommelig oppbygget tillit og naturlig autoritet. Blant annet av disse grunner utnevnte pave Benedikt deg til prelat i 2012.

 

Rollen som biskopens alter ego er kanskje den vanskeligste i vårt hierarki. Den har du taklet på en fremragende måte. Jeg håper at jeg har behandlet deg med den respekt og omtanke du fortjener.

 

På egne og bispedømmets vegne gratulerer og takker jeg!  

 

 

+Bernt Eidsvig

Oslo,  Akersveien 5, 6. juli 2021

 

Les mer