Katolske forfattere til St. Dominikus

Tirsdag 22. mars: Vetle Lid Larssen

Tirsdag 5. april: Unn Falkeid

e2847563-d7c2-4c48-9902-4f60dcb7e1ec.jpeg

MØT LUCIA: Vetle Lid Larssen (bildet ) kommer til Katolsk Forum i Neuberggaten 15 for å foredra over boken «Lucias siste reise». –Den katolske martyren Lucia er den raude tråden som bind forteljinga saman, men det er ikkje ei helgenforteljing, sier Haldor Slettebø, leder av St. Dominikus klosters venneforening. Foto: Linda Therese Utstøl 

 

– Siden skoleundervisningen i Norge nå skal være «nøytral», er det nyttig å vise at troen gir seg uttrykk i kunst og i menneskevennlig virksomhet, sier p. Arne Fjeld om grunnen til at Katolsk Forum nå besøkes av to kjente katolske forfattere.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 FOREDRAR OVER BOK: 
 «Lucias siste reise»
av Vetle Lid Larssen på Strawberry Publishing  (2021)

Først kommer Vetle Lid Larssen for å foredra over sin siste bok 0.jpg«Lucias siste reise», deretter kommer professor i idéhistorie Unn Falkeid. Hennes tema er også hennes bok: «Den hellige Birgitta - enken som utfordret Europa».

Lid Larssen besøker dominikanerbrødrene i Neuberggaten tirsdag 22. mars.

– I samarbeid med klosterbrørne skipar St. Dominikus klosters venneforening til føredragskveldar fleire gonger i semesteret. Tema har som regel vore katolske i vid tyding. I februar fekk me såleis høyra Hans Fredrik Dahls betraktning om «Anger, tårer og forsoning». Han tok utgangspunkt i boka si om karteuseren Dom Filip, som også er hans bror, forteller Haldor Slettebø, som leder Venneforeningen.

– Neste gong kjem altså Vetle Lid Larssen og vil presentera den nye boka si. Den katolske martyren Lucia er den raude tråden som bind forteljinga saman, men det er ikkje ei helgenforteljing, snarare ei blanding av historiebok og kriminalroman. Det er likevel katolsk nok for oss når me veit at Vetle Lid Larssen også er ein dugande føredragshaldar, sier han.

 – «Lucias siste reise» har mottatt gode anmeldelser. Har du selv lest boken?

 – Ja, eg har sjølvsagt lese boka. Romanen byggjer på historiske hendingar gjennom dei 1700 åra etter martyriet i Siracusa. Faktakunnskapen hjå forfattaren er overveldande. Boka er likevel lettlesen og spanande, slik at dei 600 sidene går raskt unna, sier han. 

– Hva håper du at du selv og publikum vil få ut av en aften med forfatter Lid Larssen?

– Betre forståing av den blodige historia om Europa og meir kunnskap om kvifor Lucia framleis er så viktig, sier Slettebø.

Lid Larssens besøk føyer seg fint inn i Katolsk Forums tradisjon for å løfte frem katolsk kultur, ikke kun katolsk tro.

– Det katolske er mangfaldig: Bøker og kultur er ein del av dette, stundom ein viktig del, og kan mellom anna hjelpa oss til å forstå tradisjonen. Som forfattaren skriv i sluttordet: Ut In Omnibus Glorificetur Deus (For at Gud i alle ting skal bli herliggjort), forklarer lederen av St. Dominikus klosters venneforening.

 

 

b681e0be-a9a3-4b41-b250-f7fdfb67c3ad.jpeg

OM BIRGITTA: Professor i idéhistorie Unn Falkeid foredrar i Katolsk Forum tirsdag 5. april. Tema: «Den hellige Birgitta – enken som utfordret Europa».  Foto: Hans Rossiné

 

FOREDRAR OVER BOK: 
 «Den hellige Birgitta – enken som utfordret Europa»
av Unn Falkeid på Kagge forlag  (2021)

Den hellige Birgittas innflytelse0.png

Allerede på 1950-tallet inviterte brødrene i St. Dominikus til Katolsk Forum. Ideen er ikke ny, men gjennomføringskraften er fremdeles stor:

– Som Eivor Andersen Oftestad skriver i sin nye bok «Røtter»: når vi glemmer vår kristne kultur, forstår vi ikke hvor mye kristentroen har bidratt til å gjøre oss til hvem vi er. Og bidratt til å respektere menneskeverdet. Den katolske tro er inkarnert, blitt del av menneskelivet.  Siden skoleundervisningen i Norge nå skal være «nøytral», er det nyttig å vise at troen gir seg uttrykk i kunst og i menneskevennlig virksomhet, sier p. Arne Fjeld, som ble presteviet i St. Dominikus kirke i 1967 – han har altså vært med på noen foredrag!

Tirsdag 5. april kommer idéhistorieprofessor Unn Falkeid til brødrenes foredragssal.

– Unn Falkeid har skrevet bok om Den hellige Birgitta: «Den hellige Birgitta – enken som utfordret Europa».  Hun var en myndig dame, som stiftet en kloster-orden for herrer og damer, Den Hellige Frelsers orden, forteller p. Arne. 

– Hvorfor er dette et tema som den kultur- og historieinteresserte katolikk bør få med seg?

– Unn Falkeid setter Birgitta inn i hennes samtids historie. På 13-1400-tallet blomstret hennes orden i Norden.  Selv døde hun i Casa Santa Brigida på Piazza Farnese i Roma. I Vadstena, Sverige, lever søstre ennå etter den opprinnelige regelen eller klausur. I «Blåkyrkan» finner du Birgittas grav. Jeg tror temaet hjelper oss til å forstå dagens virkelighet, hvor vi kommer fra, sier dominikanerbroderen.

Han har ikke rukket å lese Falkeids Birgitta-bok ennå, men han har lest et av Falkeids tidligere verker: 

«The Avignon Papacy Contested», hvor hun beskriver Dantes, Petrarcas, Katarina av Sienas  – og Birgittas! – politiske innflytelse.  De dro til paven i Avignon og ba ham reise hjem til bispedømmet sitt i Roma. Slik kom de til å påvirke «striden mellom keiser og pave.»

 

 

– For den som ikke har vært innom Katolsk Forum ennå, kan du fortelle litt om arrangementet?

– For 50 år siden var det katolske Frankrike ennå toneangivende i Kirken. Man spilte Paul Paul Claudel på Det norske teatret, man spilte «Dialogue des Carmélites» av Georges Bernanos på Operaen, man så «Jeanne au Boucher» av Dreyer på kino. De franske dominikanerne i Oslo var vel plassert til å formidle impulsene derfra. Mauriac, Maritain, Peguy ble presentert, også av kompetent legfolk, sier p. Arne, som legger til at før fjernsynet kom, blomstret «folke-akademiene» i hele Norge:

– I Sankt Dominikus kirke ble et blått fløyelsteppe hengt mellom kor og skip, slik ble kirken foredragssal for «Katolsk Forum.»  De 200 plassene var besatt. Vi fikk trykt program for halvåret, og annonserte i dagspressen.

I 1970 sto klosterets foredragssal ferdig, og den rommer 60 tilhørere:

– Sist november måtte noen gå forgjeves hjem, for det var fullt av folk som ville høre Svein Tindbergs og Kjetil Bang-Hansens «Tanker om tro og teater». Som regel gir man ordet fritt etter foredraget, men det hender at stemningen er så betagende at folk foretrekker å gå hjem i stillhet, sier han.

– Må man melde seg på, og koster det noe å delta?

– Det er gratis adgang.  Under restriksjonene måtte man la notere navn og telefonnummer, så eventuelle smittebærere kunne spores.  Men vi håper jo at den tid er forbi! Altså: Ingen påmelding, avslutter p. Arne og ønsker alle hjertelig velkommen.

 

 

Foredraget «Lucias siste reise»0.jpg

 • Hvem? Forfatter Vetle Lid Larssen
 • Når? Tirsdag 22. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal.
 • Hvor? St. Dominikus kloster, Neuberggt. 15 på Majorstuen, Oslo
 • Arrangør: St. Dominikus klosters venneforening / Katolsk Forum
 • Påmelding: Nei
 • Besøk klosterets nettside for mer informasjon: stdominikus.katolsk.no

 

 

 

 

 

Foredraget «Den hellige Birgitta – enken som utfordret Europa»0.png

 • Hvem? Professor i idéhistorie Unn Falkeid 
 • Når? Tirsdag 5. april kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal.
 • Hvor? St. Dominikus kloster, Neuberggt. 15 på Majorstuen, Oslo
 • Arrangør: St. Dominikus klosters venneforening / Katolsk Forum
 • Påmelding: Nei
 • Besøk klosterets nettside for mer informasjon: stdominikus.katolsk.no

 

 

 

 

St. Dominikus klosterIMG_0770.jpeg

 • Dominikus kloster tilhører dominikanerordenen, Ordo Fratrum Praedicatorum, som på norsk blir Prekebrødrenes orden og forkortes O.P.
 • Kommuniteten i Oslo grunnlagt i 1921, og holdt først til i en sveitservilla på den løkkegård som i dag utgjør klosterets hageanlegg. Kirken ble innviet i 1927.
 • Klosteranlegget ble bygget på 1960- og 1970-tallet i upusset tegl.
 • Feiret 100-årsjubileum i 2021. 
 • Klosteret er viet ordensgrunnleggeren St. Dominikus.
 • Laudare – benedicere – praedicare (lovprise – velsigne – forkynne) er brødrenes credo. Valgspråket er Veritas (Sannhet).
 • Besøk klosterets nettsted for mer informasjon: stdominikus.katolsk.no

 

Les mer