Nytt kloster: Brødrene på Munkeby takker for støtten

Hjertelig takk for støtte!

Bilde 4.jpeg

STATUS: Slik ser det nye klosteranlegget ut per nå. Kirkens gavlvegger er reist. Foto: privat 

 

Mange har støttet oss med både store og små gaver, særlig under kollekten andre søndag i advent 2021. Vi har dessverre ikke mulighet til å takke hver og en personlig, men benytter denne anledningen til å si tusen takk til alle som har bidratt.

 

Vi vil også gjerne gi dere en kort oppdatering om status på byggeplassen, over fire måneder etter byggestart. Vinterforholdene har vært utfordrende for fremdriften: Det kom mye snø, og vi var belemret med en god del sykefravær blant arbeiderne på grunn av korona. Arbeidene har altså gått langsommere enn planlagt, men dette bekymrer oss ikke.

Banketter og ringmurene er nesten alle støpt ferdig, så vi kan nå se de ytre konturene på bygget og forestille oss plassering på de ulike rommene. Det er spennende!

De to første veggene som er på plass, er kirkens øst- vestgavlvegger. De er foreløpig er støpt opp til tre meter. Det pågår isolering av gulv og legging av varmerør: Neste skritt blir gulvstøping, og i april vil tømrerne komme i gang.

 

Munkeby

Brødrene på Munkeby Mariakloster

 

 

Se flere bilder: 

Bilde1.jpeg

Her kommer atriet og kirken. 

Bilde2.jpeg

 Kirkens gavlvegger er reist. 

Bilde3.jpeg

Gulvene er klare for støping.

d8b099e4-38dc-43b8-8dd3-83274ce8e5bf.jpg

SLIK SKAL DET BLI: Munkeby er det første klosteret cistercienserne fra Citeaux har åpnet på 500 år. Det nye klosteret på Munkeby bygges i delvis i sten (gavlveggene), resten av klosteret er treverk. Illustrasjon: Eggen Arkitekter

 

 

JULEGUDSTJENESTE 2022: Julen 2022 kan brødrene på
Munkeby feire messe i ny kirke. Illustrasjon: Eggen Arkitekter 

Munkeby MariaklosterzUtvendig 1.png

  • I 2007 besluttet abbedenOliver Quenardel i hovedhuset i Abbaye Notre-Dame de Cîteaux at et nytt cistersienserkloster skulle opprettes på Munkeby, øst for tettstedet Levanger i Trøndelag fylke. 
  • Nye Munkeby kloster ble stiftet høsten 2009, og er det første klosteret cistercienserne fra Citeaux har åpnet på 500 år.
  • Det opprinnelige Munkeby kloster var også et cistercienserkloster. Det lå i Frol, mellom Levanger og Okkenhaug i Levanger kommune.
  • Klosteret ble trolig oppført av engelske munker i siste halvdel av 1100-tallet og tatt i bruk før 1180. Klosteret ble nedlagt allerede på 1200-tallet.
  • De synlige ruinene omfatter i dag kun kirkebygningen. Innvendige mål på kirkeruinen er ca. 30 x 7 meter, mens kapellarmene er ca. 23 meter brede.

Besøk klosterets eget nettsted: www.munkeby.net

 

Les mer