St. Paul gymnas søker vikarer

ddf442ec-f442-404c-afe0-7a1b7de45860.png

 

 

St. Paul gymnas ble opprettet i 2014 og er den eneste videregående skolen eid av Den katolske kirke i Norge. Gymnaset ligger på Florida sentralt i Bergen og har godkjenning for 418 elever. Ved skolen tilbys opplæring i utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag og påbygg til generell studiekompetanse. 
Mer informasjon finner du på stpaulgymnas.no

 

 

 

St. Paul gymnas har for skoleåret 2022 / 23 ledige vikariater i følgende fag, med forbehold om justeringer:
 • tysk
 • spansk
 • engelsk
 • norsk
 • psykologi
 • matematikk
 • kjemi
 • naturfag
 • diverse idrettsfag

Stillingsprosenter vil være avhengig av kandidaters fagkombinasjon og skolens øvrige sammensetning av undervisningsstillinger. Ansatte i stillinger på 50 prosent eller høyere må i tillegg regne med mentor- og kontaktlærerfunksjon. Søkere som tilbys fast ansettelse, forplikter seg på innen tre år å ta minimum 15 studiepoeng i katolske emner, uavhengig av egen fagkombinasjon. Studieavgift dekkes av skoleeier.

 

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning i fag
 • Mentor- og kontaktlæreroppgaver i stillinger på 50 % eller høyere
 • Deltakelse i pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid med andre ansatte

 

Kvalifikasjoner
 • Relevant faglig og pedagogisk kompetanse
 • Krav om politiattest

 

Personlige egenskaper

Evne og vilje til å

 • skape godt læringsmiljø og gode relasjoner med elever
 • bidra til å skape et godt samarbeid og profesjonsfelleskap med skolens øvrige ansatte
 • videreutvikle egen faglig-pedagogiske kompetanse, inkl. kunnskap om Den katolske kirkes tradisjon og identitet
 • vise lojalitet mot Den katolske kirkes lære
 • Personlig egnethet blir vektlagt

 

Vi tilbyr
 • et inkluderende arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • lønn etter gjeldene avtaleverk som i offentlig skole
 • pensjonsordning i SPK

 

Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til rektor Petter Furholm Gjessing på telefon 55 21 59 30 eller e-postadresse petgj@stpaulgymnas.no

Send søknad med vitnemål og CV til: gymnas@stpaulgymnas.no

Søknadsfrist: 27.03.2022.

 

En katolsk videregående skole

Den katolske kirke i Norge eier til sammen fire grunnskoler fra 1. til 10. trinn og en videregående skole. Skolene er ifølge friskoleloven godkjent som livssynsskoler og mottar offentlige tilskudd. Dessuten reguleres de av katolsk kirkerett og står under tilsyn av biskopen for det enkelte bispedømme. Skolene følger offentlige læreplaner, men har egne læreplaner i KRLE og kristendomsfag. Norske myndigheter krever i tillegg at skolenes katolske identitet og verdigrunnlag synliggjøres i skolens øvrige fag.

 • Studenter og lærere som kunne være interessert i å få nærmere kjennskap til våre katolske skoler, kan henvende seg til skolekontoret i Oslo katolske bispedømme på følgende e-post: skole@katolsk.no  

 

Fakta om St. Paul gymnas

 • Etablert: 2012
 • Adresse: Florida, Bergen sentrum
 • Rektor: Petter Furholm Gjessing
 • Antall lærere: ca. 50
 • Antall elever: ca. 400 fra høsten 2021
 • Programtilbud: studiespesialiserende (ordinært, universitetslinje, musikk, toppidrett), påbygg for elever med yrkesfag til studiespesialiserende og idrettsfag
 • Les mer om skolen på stpaulgymnas.no

 

Les mer