Nye kardinaler: Sen-sommerlig konsistorium vender seg ut mot verden

NTB_D-LTJT5QUs0.jpeg

SAMME SPOR: «Listen over de nye kardinalene bekrefter pave Frans’ linje gjennom hele hans pontifikat», skriver Vatican News' sjefredaktør Andrea Tornielli. Her er pave Frans ved konsistoriet i Peterskirken 28. juni 2018. Foto: NTB / Reuters, Tony Gentile 

 

Samtidig som pave Frans kunngjør at han vil lede sitt åttende konsistorium for kreering av kardinaler, ser vi nærmere på de 21 mennene som ble valgt til å bære den røde hatten og hvor de kommer fra.

 

Kommentar: Andrea Tornielli,
sjefredaktør i Vatican News

 

I en overraskende kunngjøring, og nesten tre måneder før skjema, kalte pave Frans søndag inn til et konsistorium 27. august. Der vil han kreere  – eller innsette –  21 nye kardinaler, hvorav 16 er under 80 år og derfor elektorer (valgmenn) ved en konklave, pluss 5 som allerede har fylt 80 år eller vil gjøre det, før de får den røde birettaen.

Slutten av august er ikke et vanlig tidspunkt for konsistorier (som oftest blir holdt i februar, juni eller november), men listen over nye kardinaler ble foranlediget av en melding om et møte for alle verdens kardinaler. Der vil de og pave Frans sette «Praedicate Evangelium», den nye apostoliske konstitusjon for kurien, på agendaen. Den reformerte konsitutsjonen ble kunngjort 19. mars 2022, og vil tre i kraft søndag 5. juni, pinsehøytiden.

Konsistoriet for kreeringen av nye kardinaler lørdag 27. august vil bli holdt før kardinal-møtet, som er planlagt til mandag 29. og tirsdag 30. august.

 

Ser mot ytterkantene 

Listen over de nye kardinalene bekrefter pave Frans’ linje gjennom hele hans pontifikat: Mange av de 16 nye kardinalene som kan delta i konklaver, overrasker. Da regner vi ikke med de tre som virker i den romerske kurie. Disse valgene er er ganske forutsigbare, nemlig prefektene for Gudstjeneste- og sakramentsdikasteriet (erkebiskop Arthur Roche), Klerusdikasteriet (erkebiskop Lazarus You Heung-sik) og presidenten for Vatikanstatens governorat (Fernando Vérgez Alzaga).

Nok en gang har paven valgt å la Kardinalkollegiet assosieres med biskoper fra hele verden; han foretrekker ytterkantene og overser de bispeseter som tradisjonelt er blitt ansett som «kardinalistiske».

De tre nye kurie-kardinalene kommer fra Europa (Arthur Roche, engelsk), Latin-Amerika (Fernando Vergez, spansk) og Asia (Lazarus You, Korea).

To nye kardinaler med stemmerett ved konklaver leder bispedømmer i Europa (erkebiskopen av Marseille og biskopen av Como); fem arbeider i områder som grenser mot Asia. Én av disse er biskop Giorgio Marengo, den italiensk-fødte apostoliske prefekten i Mongolia, som blir den yngste i kardinalkollegiet med sine 48 år.

Det er to biskoper i Afrika og fire på Det amerikanske kontinent (en i USA og tre i Latin-Amerika) blant de kommende kardinaler. Interessant å merke seg er også erkebiskopen av Marseille, som ble født i Alger, og biskopen av Como, som blir den eneste kardinal som leder et bispedømme mellom Italias nordvest og nordøst.

 

Kardinal-elektorer (kardinaler med stemmerett ved pavevalg / konklave)

Nok en gang brakte pave Frans inn i kardinalkollegiet fem prelater, hvorav to ikke er biskoper, som allerede har passert eller er iferd med å passere, aldersgrensen når de ikke lenger kan stemme ved pavevalg (konklave). På denne minilisten er flertallet italiensk (tre av fem): Pave Frans anerkjenner blant annet arbeidet til jesuittpater Gianfranco Ghirlanda. Han er tidligere rektor ved Det pavelige gregorianske universitet, respektert kanonist og mangeårig rådgiver for Den hellige stol.

Antall kardinaler med stemmerett ved konklave sprenger dermed grensen på 120, satt av Den hellige pave Johannes Paul VI. Det har skjedd flere ganger tidligere.

For tiden består kollegiet av 208 kardinaler, hvorav 117 er elektorer (valgmenn under konklave) og 91 ikke har stemmerett. 27. august vil tallet stige til 229 kardinaler, hvorav 132 er elektorer. Ser vi på de tre siste pontifikatene, vil kollegiet bestå av 52 kardinaler kreert av Johannes Paul II (11 av dem er valgmenn); 64 kreeert av Benedikt XVI (hvorav 38 er valgmenn); og 113 kreert av pave Frans  (83 av dem er valgmenn).

Geografisk vil kardinalene fordele seg slik: Europa – 107 kardinaler, hvorav 54 valgmenn; Amerika – 60 kardinaler, hvorav 38 er valgmenn; Asia – 30 kardinaler, hvorav 20 er valgmenn; Afrika – 27 kardinaler, hvorav 17 er valgmenn; Oseania – 5 kardinaler, hvorav 3 er valgmenn.

 

Les mer