„Miłujcie się”

 

tmb_9bb244ab-db1b-40a0-b972-5969497a7843.jpg

 

 

Dwumiesięcznik „Miłujcie się” znalazłam na ławce w kościele św. Olafa w Oslo. Jakby czekał na mnie. Następne numery zaprenumerowałam. Czytałam łapczywie wszystkie egzemplarze; te, które przyszły pocztą i te archiwalne, które dostałam w kościele św. Olafa.

 

Tekst: Kinga Plisko

 

„Miłujcie się” to czasopismo, które ukazuje się od 1975 roku i tłumaczone jest na 25 języków. Można zamówić je na stronie czasopisma, o archiwalne numery można spytać p. Bogdana organistę w katedrze św. Olafa w Oslo.

 

 

Pismo można czytać również w wersji elektronicznej TUTAJ 

 

 

Celem czasopisma jest rozpowszechnienie idei społecznej krucjaty miłości. Tę miłość czuć z każdego akapitu gazety, z każdej linijki tekstu – ze świadectw, z jakże pięknych opowieści, kiedy Pan Bóg wygrywa w życiu i wygrywa życie ludziom, z każdego przesłania, nauki, z mistycznych obrazów świętych, z ludzkich historii...

Nie spotkałam jeszcze czasopisma tak duchowo przepięknego. Sprawdźcie Państwo sami, polecam z całego serca.

 

Wśród artykułów między innymi: Eucharystia dar największy, Zatroskane oczy Matki, Cuda płynące z adoracji eucharystycznej, Dokąd prowadzą ścieżki tolerancji, Oficer śledczy na tropie zmartwychwstania, Aborcja – trwające ludobójstwo, Walka komunizmu z kościołem – krew ks. Popiełuszki, Z ekskluzywnego butiku do hospicjum, Oddaj się Maryi, Pokonać słabość i lęk, Nawrócenie Martina, Cierpienie ma sens tylko w jedności z Chrystusem, Miłosierny ją uzdrowił.

 

Inicjatywy redakcji:

Wokół redakcji dwumiesięcznika skupia się największa w skali kraju wspólnota gromadząca młodych ludzi pragnących zachować czystość przedmałżeńską oraz wolność od nałogów – zwłaszcza od seksoholizmu, narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu – Ruch Czystych Serc. Redakcja spotyka się z członkami Ruchu na organizowanych przez nią letnich rekolekcjach oraz zimowych dniach skupienia. Oprócz tego redakcja organizuje także coroczne czuwanie na Jasnej Górze dla czytelników „Miłujcie się!” oraz członków ruchów powstałych przy redakcji.
Z inicjatywy redakcji powstał też Ruch Czystych Serc Małżeństw – zrzeszający małżeństwa pragnące żyć według zasad Ewangelii. „Miłujcie się!” propaguje także Ruch Wiernych Serc, krucjatę modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem, duchową adopcję dziecka poczętego i dzieło modlitwy za kapłanów – tzw. margaretkę.                 

 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości (za: „Miłujcie się”)

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko – wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jak byś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczna pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

                                                                                                                  bł. kard. Stefan Wyszyński