Paven: Overgrep fra menn og kvinner i Kirken er en «monstrositet»

 

NTB_bu-wtVGEfdA.jpg

NULLTOLERANSE: – En prest kan ikke fortsette å være prest hvis han er en overgriper. Det er en umulighet, sa pave Frans i intervjuet med CNN Portugal. Foto: NTB / Reuters, Yara Nardi

 

Mandag sa pave Frans i et intervju med CNN Portugal, at Kirken lider på grunn av seksuelle overgrep samt misbruk av autoritet og makt fra menn og kvinner i Kirken. Det omfattende intervjuet dekker også temaer som Verdensungdomsdagen samt viktigheten av dialog og synodalitet.

 

Tekst: Christopher Wells, Vatican News

 

I intervjuet gjentok pave Frans gjentok ettertrykkelig Kirkens forpliktelse til «nulltoleranse» når det gjelder prester som misbruker andre: – Jeg vil være veldig tydelig på dette: Overgrep fra menn og kvinner i Kirken – myndighetsmisbruk, maktmisbruk og seksuelle overgrep – er en «monstrositet», fordi nettopp disse, enten det er en prest, ordensbror eller søster, legmann eller legkvinne, er kalt til å tjene og skape enhet og å få ting og mennesker til å vokse. Misbruk ødelegger alltid, sa paven.

– Misbruk er en tragisk realitet, uansett når det måtte skje, – og det skjer, også i vår tid, fortsatte pave Frans. Han bemerket at de fleste overgrep skjer i familien eller i nabolaget og at det forekommer i idretten, på fritidsklubber og skoler. Men selv om bare en liten prosentandel forekommer hos oss, sa paven, utgjør selv ett eneste overgrep i Kirken er en «monstrositet».

For å komme overgrepene til livs, sa paven at det er nødvendig å anerkjenne overgrepenes forekomst i vår samtid: Alle må påta seg ansvar for å sikre at overgrep i andre deler av samfunnet, slik som i familien, ikke dekkes over; Kirken skal ta iverksette tiltak for de områdene den har ansvaret. Den hellige far gjentok Kirkens forpliktelse til nulltoleranse for overgrep:

– En prest kan ikke fortsette å være prest hvis han er en overgriper. Det er en umulighet.

Pavens intervju med CNN Portugal ble sendt mandag kveld, men tatt opp 11. august.

 

Verdensungdomsdagen

I forkant av Verdensungdomsdagen 2023, som skal finne sted i Lisboa, Portugal, roste pave Frans Den hellige pave Johannes Paul IIs innsats for å bringe unge mennesker fra hele verden sammen, for å styrke dem og støtte dem. Han sa at unge menneskers kreativitet er «et tegn på at de er forankret i nåtiden, ser mot fremtiden ... det hjelper dem til å finne seg selv og føle seg sterke nok til å ta fatt på veien mot fremtiden.»

Han insisterte på at «paven skal» til verdens ungdomsdag 2023:

– Enten drar Frans eller så drar Johannes XXIV, sa han, og hentydet til muligheten for at det kan være en annen pave på tidspunktet for begivenheten:

– Men paven drar.

Pave Frans talte også om behovet for å kommunisere med unge mennesker på deres eget språk, som kommer fra deres egen ungdomskultur.

– Du må lytte til dem på deres premisser og svare dem på en måte som de kan forstå ... og i henhold til erfaringene de gjør seg i sine liv idag.

 

 

Hvordan ber paven?

På spørsmål om hans bønneliv sa pave Frans at han ber timenes liturgi hver dag. Han ber også rosenkransen og mediterer etter å ha lest i Bibelen.

– Med andre ord, jeg ber på forskjellige måter. Jeg stiller meg foran Gud og noen ganger blir jeg distrahert, men han blir ikke distrahert, og det trøster meg, sa han, og la til:

–Alle må be slik som Den Hellige Ånd inspirerer dem til. 

Paven kom så inn på hvordan man kan vite at Den Hellige Ånd taler til oss. Den Hellige Ånd behersker alle språk, sa han, men vet hvordan man bringer harmoni ut av forskjeller. Denne harmonien, sa paven, er den kirkelige følelsen – en følelse som er fraværende hos dem som har en religiøs følelse, men mangler Den Hellige Ånd.

Pave Frans vendte tilbake til temaet om harmoni skapt av Den Hellige Ånd som svar på et spørsmål om den pågående synoden. Han sa at Synoden om synodalitet har sine røtter i pave Den hellige Paul VIs erkjennelse av at Den katolske kirke «hadde mistet den synodale dimensjonen». Den nåværende synoden, forklarte pave Frans, er ment «å fullføre katekesen om synodalitet.»

Synoden, insisterte pave Frans, er ikke et parlament, der alle sier hva de vil. I stedet, under en synode, søker alle harmonien som frembringes av Den Hellige Ånd. Så, sa han, «i synoden er det mangfold i hva hver enkelt sier, men det er Ånden som skaper harmoni».

 

 

Viktigheten av dialog

Paven insisterte også på viktigheten av dialog, spesielt i forhold til et spørsmål om hva han ville si til presidentene i Russland og Ukraina. Paven bemerket at begge presidentene hadde besøkt ham i Roma før den nåværende krigen.

– Jeg tror dialog alltid fører til fremgang, men den er ofte vanskelig.

Paven sa at han var usikker på om han ville være i stand til å besøke Kiev eller Moskva, og bemerket at han hadde problemer med kneet igjen etter reisen til Canada. Ikke desto mindre sa han at han gjør det han kan og ber alle om å gjøre det de kan.

– Sammen kan vi gjøre noe, sa han, og la til at han følger situasjonen, deler partenes smerter og ber for dem.

 

I forkant av WYD: Åpne vinduet!

Intervjuet med pave Frans dekket også en rekke andre temaer, inkludert viktigheten av god liturgi, kvinners rolle i Kirken og hans daglige rutiner.

Til slutt, spurt om hvilket budskap han har til Kirken i Portugal i forkant av Verdensungdomsdagen, sa pave Frans:

– Se på vinduet. Se på vinduet. Og spør deg selv: 'Har livet mitt et åpent vindu?' Hvis det ikke har det, så åpne et så snart som mulig. Ikke lev med ansiktet vendt mot veggen. Vit at vi går mot fremtiden, at det er en vei. Se på stien ... Åpne vinduet! Se forbi nesen din, utover! Se, åpne opp, omfavn horisonten og utvid ditt hjerte!

 

Les flere saker på katolsk.no: