Vatikanstaten: Dronning Elizabeth var en diplomatisk drivkraft

 

NTB_pxBxLDkcuLA.jpg

TO TROENDE STATSOVERHODER: Dronning Elizabeth fremholdt gjennom hele sin dronninggjerning hvordan troen veiledet henne gjennom beslutninger i gode og onde dager. Her sammen med pave Frans under hennes statsbesøk i Vatikanet i 2014. Foto: NTB / Reuters, Stefano Rellandini 

 

Den britiske ambassadøren til Den hellige stol Christopher Trott deler sine tanker om arven etter dronning Elizabeth II (1926 — 2022) og hennes støtte til de utmerkede diplomatiske forbindelsene mellom Storbritannia og Den hellige stol.

 

Tekst: Devin Watkins, Vatican News

TIL DEN HELLIGE STOL: Ambassadør Trott presenterer sine akkreditiver, 
signert av dronning Elizabeth II, til pave Frans 4. september 2021. Foto: Vatican Media 

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844.jpgAmbassadør Christopher Trott presenterte sine akkreditiver for pave Frans 4. september 2021. Han ble i sin tid utnevnt av dronning Elizabeth II til å bygge videre på de siste 40 års fulle diplomatiske forbindelser mellom Storbritannia og Den hellige stol.

Etter Hennes Majestets død torsdag 8. september, ga ambassadør Trott et intervju med Vatican News for å dele sine refleksjoner og uttrykke sin sorg.

Han fremhevet betydningen hun urokkelig ga til det offisielle forholdet mellom Storbritannia og Den hellige stol, så vel som hennes eget varme personlige forhold til pavene gjennom sine 70 år på den britiske tronen.

 

– Storbritannia og Samveldet sørger over nylig avdøde dronning Elizabeth II. Kan du dele dine tanker med oss om arven etter henne og overgangen til en ny monark, kong Charles III?

– Dronnings død skaper en blanding av personlige og offisielle refleksjoner. Jeg har hatt æren av å tjene som Hennes Majestets ambassadør de siste 15 årene i forskjellige land. For meg personlig har det vært en stor ære, derfor preges dette øyeblikket av av dyp sorg. Det gjelder for britiske statsborgere over hele kloden.

Jeg tror dronning Elizabeth II ga Storbritannia en ekte følelse av stabilitet, en ekte følelse av hvem vi er og en følelse av enhet. Hennes bortgang forener oss nå i sorg. Jeg er i London for øyeblikket og ser folks reaksjon her. Du føler virkelig hvordan sorgen og savnet fyller land og folk.

Denne følelsen gjenspeiles også i noen av de internasjonale kondolansemeldingene. Jeg ble oppriktig rørt over pavens budskap ved Hennes Majestets bortgang. Jeg tror det er et uttrykk for at hun personlig hadde lagt vekt på å styrke vårt forhold og å støtte ambassadørene til Den hellige stol. Hun møtte fem paver iløpet av sin regjeringstid; hennes første pavemøte var med Pius XII i 1951 og hennes siste med pave Frans i 2014. Disse møtene viser hvordan forholdet mellom Storbritannia og Den hellige stol er under utvikling.

 

– Dronning Elizabeth møtte fem paver. Hva kan du fortelle om hennes forhold til pavene og Den hellige stol?

– Jeg tror hun hadde en enorm respekt for hver av pavene hun møtte. Hennes møte med pave Frans i 2014 var veldig varmt og spontant. Pavens kondolansebudskap var et ekte uttrykk for den gjensidige respekt de hadde for hverandre. Jeg tror det bidrar til å støtte det mer formelle stat-til-stat-forholdet jeg representerer.

 

– På et mer personlig nivå, hva var dronning Elizabeths forhold til det diplomatiske korpset og ambassadørene som deg selv? Kan du dele noen personlige anekdoter?

– Det er virkelig viktig å huske er at en ambassadør teknisk sett er statsoverhodets representant overfor andre statsoverhoder. En ambassadør er seg hele tiden bevisst at han eller hun er en representant for Hennes Majestet. Min utnevnelse ble bekreftet av henne. Når du kommer til din nye stilling, tar du med akkreditiver signert personlig av ditt lands statsoverhode. Disse skal du overlevere til statsoverhodet i landet som du virker i; og du blir dessuten tilbudt den store ære å avlegge monarken et besøk. Seremonien kalles «Kyssing av hånden» («Ceremony of Kissing of the Hand»), men involverer ikke lenger noen kyssing: Du og din ektefelle har rett og slett en personlig samtale med monarken – i mitt tilfelle Hennes Majestet Dronningen, noe som er en stor anerkjennelse. Hun var alltid utrolig varm, godt informert og virkelig interessert i deg din familie på en måte som var oppriktig rørende.

 

– Nå, når kong Charles III tar over, hvordan forestiller du at han følger opp morens engasjement overfor Den hellige stol?

– Jeg tror du så i uttalelsen han fredag 9. september, dagen etter hans mors død; han gjentok mange av tingene som moren hans hadde sagt gjennom årene om hennes ansvar, hennes plikt og hennes ønske om å tjene sitt folk.

Og han refererte til sin kristne tro slik som Hennes Majestet Dronningen alltid gjorde: Troen ledet henne i dronninggjerningen. Jeg tror at dette har hatt stor betydning for Den hellige stol og at hennes standhaftige tro har avstedkommet enorm respekt.

Kong Charles anerkjenner at han er konge av et multireligiøst land, men snakker om sin forankring i den kristne tro. Det tror jeg pave Frans – og Den hellige stol forøvrig – lytter oppmerksomt til. Slike uttalelser og erkjennelser bidrar til å styrke forholdet mellom de to statene.

 

– Er det noe du vil legge til?

– Jeg er veldig takknemlig for denne samtalen. Det er viktig for oss å huske at dronning Elizabeths tro var hennes veiledende hånd. Jeg ønsker til slutt bare å sitere fra hennes julebudskap i 2002 da hun sa: ‘Jeg vet hvor mye min egen tro betyr for meg når jeg skal navigere gjennom gode og onde dager; hver dag er en ny begynnelse. Jeg vet at den eneste måten å leve mitt liv på, er å gjøre det som er riktig, beholde det langsiktige perspektivet, yte mitt beste i alt som dagen bringer – og å sette min lit til Gud.'

Jeg fikk inntrykk av at kong Charles nærmer seg sin rolle på samme måte.

 

Fakta om dronning Elizabeth

 • Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.
 • Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.
 • Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.
 • Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.
 • Hun var også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia.
 • Elizabeth er den monarken som har sittet lengst på den britiske tronen.
 • Hun var også ved sin død verdens eldste monark og den som har sittet lengst på tronen i moderne tid. Kun solkongen Ludvig XIV av Frankrike hadde lenger regjeringstid.
 • Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far kong Georg var fetter av kong Olav.
 • Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001).
Kilder: NTB arkiv, BBC 

 

KONGE OG DRONNING: Storbritannias nye konge og dronning, Charles III og Camilla,
under en serremoni i Palace of Westminster 12. september 2022. Foto: NTB / Reuters, Dan Kitwood

NTB_MlDvvVjYZPs.jpgFakta om kong Charles

 • Født 14. november 1948, eldste sønn av dronning Elizabeth og prins Philip. Fullt navn er Charles Philip Arthur George.
 • Utnevnt til prins av Wales i 1958, formelt innsatt i 1969. Konge av Storbritannia fra 8. september 2022.
 • Giftet seg 29. juli 1981 med lady Diana Spencer, de ble skilt i 1996. Diana døde i en bilulykke i Paris 31. august 1997.
 • Med Diana har prins Charles to sønner: Prins William, født 21. juni 1982, og prins Harry, født 15. september 1984.
 • Giftet seg 9. april 2005 med Camilla Parker Bowles, som nå er dronning.
Kilde: NTB

 

Les også