Ridderordenen av den hellige grav feirer pontifikal investiturmesse lørdag 19. november

Følg pontifikalmessen direkte: 

 

Lørdag 19. november feirer biskop Bernt Eidsvig pontifikal investiturmesse kl. 15.00 i St. Olav Domkirke, Oslo.

 

Biskop Eidsvig er Storprior for ordenens norske avdeling. Han ble Utnevnt til Ridder-Kommandør med stjerne av Stormester kardinal Edwin Fredrick O'Brien. 

Den pontifikale messe feires i anledning opptagelsen av Spanias ambassadør til Norge José Ramón García Hernández og professor Ane Ugland Albæk, leder av OKB pastoralråd. De opptas til henholdsvis Ridder og Dame i ordenen. 

Alle er velkommen til kirken for å feire messen sammen med biskop Eidsvig og Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem.

 

Om Ridderordenen av den hellige grav i JerusalemRidder.png

 • Historie: Det var under det første korstog, etter befrielsen av Jerusalem fra muslimene, at Godfred av Bouillon i 1099 opprettet Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem, som del av hans organisering av de religiøse, militære og offentlige institusjoner. Kilder skriver, at han ikke selv ønsket å bli konge, men å bære tittelen: Beskytter av den hellige grav. Det ble hans bror, som ved hans død i 1100 ble den første konge av Jerusalem, Baldwin I, og kronet i 1103. Han overtok også som leder av ordenen.
 • Legorden: Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem er en leginstitusjon under beskyttelsen av Den hellige stol.
 • Medlemmer: Ordenen har for tiden rundt 30 000 medlemmer i nesten 40 land.
 • Internasjonal ledelse: Ordenens Stormester er en kardinal utnevnt av paven. I dag er det kardinal Fernando Filoni. Norske Helene Lund er utnevnt til medlem av Grand Magisterium (GM), ridderordenens øverste råd.
 • Ledelse i Norge: 
  • Norsk magistral delegat: Huan Nguyen KCHS
  • Norsk Storprior: biskop Bernt I. Eidsvig KC*HS av Oslo
 • Formål: Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem har som navnet tilkjennegir en dyp forankring i Det hellige land gjennom historiske, juridiske og åndelige bånd, med hjemsted i Vatikanstaten. Ordenen er pavens egen ridderorden av første grad, og dermed en integrert del av kurien og Den hellige stol, som også skal ratifisere alle utnevnelser.
 • Mer konkret er ordenens formål:
  • Å styrke medlemmers åndelige liv i fullkommen lojalitet til Den hellige far og Den katolske kirkes lære og velgjørenhet overfor Det hellige land, som er Ordenens grunnsøyle;
  • Å støtte og bistå Den katolske kirkes velgjørende, kulturelle og sosiale arbeid og institusjoner i Det hellige land og Midtøsten;
  • Å støtte bevarelsen og utbredelsen av Troen i disse land, og utbre kunnskapen om dette arbeide. Ikke kun blant katolikker, som er spredt over hele verden som er forenet i velgjørenhet under Ordenens symboler, men også blant alle ikke-kristne;
  • Å opprettholde Den katolske kirkes rettigheter i Det Hellige Land;
  • Medlemmer forventes å delta i ordenens aktiviteter og ordensmesser.

 

Om medlemskap i ordenen

 • Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem er forbeholdt praktiserende katolikker.
 • Det er ikke mulig å søke opptagelse i Ordenen. Et medlemskap skjer utelukkende etter invitasjon fra ordenens side og i samråd mellom den lokale ledelse, biskop og Grand Magisterium.
 • En kandidatperiode tar som regel 1 – 2 år.
 • Norsk nettside: www.oessh.no

 

Les mer

 

Se video om Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem