Har du kall til å bli en av Kirkens diakoner?

Søknadsfrist 5. mars 2023

IMG_4294.jpeg

VIKTIG TJENESTE: Diakon Sindre-Jacob Bostad i Nidarosdomens kortrapp under bispevielsen av Erik Varden 3. oktober 2020. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Som Den hellige Stefan er diakonen kalt til å tjene Kirken som biskopens og prestenes medhjelper i samsvar med sine anlegg og evner. Som katolsk geistlig, men vanligvis med med familie og et sivilt erverv, lever diakonen under samme vilkår som legfolket og kan dermed bidra til å bygge broer innen forkynnelse, sjelesorg og sosialt-karitativt arbeid.

Diakon betyr «tjener». Gjennom ordinasjonens sakrament utrustes diakonen med Helligånden til å tjene Guds folk i liturgien, i forkynnelsen av det glade budskap, og i tjeneste for mennesker med behov for særlig omsorg – slik den hellige Laurentius ga Guds barmhjertighet og Kirkens omsorg et synlig ansikt. Pave Frans har ikke minst vektlagt det siste. 

Biskop Bernt Eidsvig ønsker at tjenesten som diakon styrkes i vår lokalkirke, i våre menigheter. Tjenesten er åpen for både gifte og ugifte menn. I siste instans er det Gud som kaller til tjeneste som diakon, og biskopen som gir adgang til ordinasjonen, idet sakramentet så gir det personlige kallet en offisiell kirkelig dimensjon. Dersom diakonen er gift, er det avgjørende viktig at også ektefellen gir sin tilslutning.

Den som svarer på kallet, går inn i et opplegg som forbereder til en tjeneste som vil kunne tilpasses diakonens livssituasjon. Etter ett innledende år, venter 4 – 5 år med deltidsstudier, variert menighetspraksis og utdypning av det åndelige liv.

Under ordinasjonensliturgien mottar den nyvigslede diakonen evangelieboken av biskopen med ordene: «Motta Kristi evangelium som du nå skal forkynne. Se til at du tror det du leser, forkynner det du tror og lever etter det du forkynner».

 

Praktisk informasjon:

  • Hvis du lytter til Guds kall og tror at dette kan være noe for deg, er mellom 35 og 60 år, kan du ta en prat med din sogneprest eller kontakte søster Else-Britt Nilsen, koordinator for Diakonkommisjonen, for nærmere opplysninger, ,
  • Nilsen kontaktes på nilsenop@gmail.com eller telefon 23 21 54 10 (Katarinahjemmet).
  • Opptak skjer annethvert år.
  • I år er søknadsfristen 5. mars 2023.

 

Les mer