Invitasjon til samling for kateketer fra hele Norge lørdag 11. mars 2023

Innledere: P. Paul Opata og Ragnhild Aadland Høen 4c59685a-31de-4c3f-80fb-5ea72c795e5f.jpg

SEMINAR 2022: Bildet viser mange (, men ikke alle) deltagerne på fjorårets seminar, som ble arrangert 5. mars. Tema var hvordan Bibelen kan brukes til personlig åndelig utvikling. Foto: Terese Ranek

 

Kateketisk senter inviterer lørdag 11. mars 2023 til kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden, i Oslo. Alle kateketer, kateketkoordinatorer og prester er hjertelig velkomne. Årets samling har fått temaet: «Apostelen Peters bekjennelse og omvendelse – Å søke kristen vekst i en turbulent tid».

 

Det blir fire åndelige foredrag, sakramentstilbedelse, messe og refleksjon i grupper. Lunsj vil bli servert og samlingen er gratis.

 

Program:

Fra kl. 09.15: Ankomst og registrering

Kl. 10.00: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann!»: Peters oppriktige rop om hjelp og skriftemålets sakrament (Luk 5:8) v/ p. Paul Opata

Kl. 10.45: Feilbarlig men trofast: Hvordan Simon fiskeren fra Galilea ble Peter klippen. Et håpets tegn for oss i fastetiden v/ p. Paul Opata

Kl. 11.30: Sakramentstilbedelse i St. Joseph kirke

Kl. 12.00: Messe i St. Joseph kirke

Kl. 12.45: Lunsj og mulighet for besøk i St. Olav Bokhandel

Kl. 13.45: Menneskeverdets ukrenkelighet fra unnfangelsen til en naturlig død v/ Ragnhild Aadland Høen

Kl. 14.30: Refleksjon i grupper

Kl. 15.30: Kaffe og matbit

Kl. 16.00: Om kristen vekst i motgang v/ Ragnhild Aadland Høen 

Kl. 17.00: Takk for i dag og vel hjem!

 

Innledere:

P. Paul Opata og Ragnhild Aadland Høen er innledere denne gangen. P. Paul Opata er skoleprest ved St. Sunniva skole og kapellan i St. Johannes menighet i Oslo. Ragnhild Aadland Høen er kommunikasjonsleder ved MF vitenskapelig høyskole.

 

Sted for samlingen:

Akersveien 16 c, 0177 Oslo (Mariagårdens underetasje)

 

Påmelding:

Send fullt navn, menighet, mobilnummer, e-postadresse og eventuell info om spesielle hensyn til: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Merk påmeldingen: «Påmelding til kateketsamling 11. mars».

  • Frist for påmelding er fredag 3. mars 2023.

 

Hjertelig velkommen til kateketsamling i mars. Vi håper å se mange av dere.

 

Med vennlig hilsen,
Kateketisk senter

 

Les mer