Paven forener biskoper av land i konflikt

 

NTB_ifWOTOsOF54.jpg

MESSE FOR FORSONING: Pave Frans feiret messe sammen med biskoper fra land i konflikt med hverandre. «Pavens budskap var veldig sterkt. Mens politikere sår hat mellom folk, gjør fremmedfrykt til verktøy og nærer mistillit blant folk, er biskopene og Kirken kalt til å gå en annen vei. Vi må ikke fortape oss i denne logikken», sier erkebiskop av Kinshasa kardinal Fridolin Ambongo Besungu. Foto: NTB / Reuters, Vatican Media 

 

Til tross for det spente forholdet mellom nabonasjonene, kommer kongolesiske og rwandiske biskoper sammen under pave Frans’ apostoliske besøk i Den demokratiske republikken Kongo.

 

Tekst: Andrea Tornielli i Kinshasa, DRC
Sjefredaktør, Vatican News

 

«Vi tror at Jesus alltid gir oss mulighet til å bli tilgitt og begynne pånytt, men også styrke til å tilgi oss selv, andre og historien!» Kristus «ønsker å salve oss med sin tilgivelse» for å «gi oss fred og mot til å tilgi igjen, mot til å gi andre et hjertets amnesti.»

Pave Frans ytret disse ordene i sin preken ved messen på Ndolo flyplass i Kinshasa onsdag 1. februar. Han feiret eukaristien sammen med biskoper fra land med krigførende militser og opprørsgrupper. De er åsted for ubeskrivelig vold og kriger, som er drevet av nåde ytre og indre krefter.  

Brødre fra Den demokratiske republikken Kongo, Rwanda, Burundi og Kongo Brazzaville var samlet ved alteret og deretter et felles måltid.

Før de dro til sine respektive hjemland, samlet noen av dem seg rundt et bord på et hotell og fortalte om opplevelsen til Vatican Media; de forklarte hvordan deres tilstedeværelse i DRC, og den pontifikale nattverd, kan hjelpe fredsprosessene.

«Vi lever et spesielt øyeblikk, en kairos (retorisk grep). Vi må ikke la politikk splitte oss, men se hva vi kan gjøre sammen», sa erkebiskop av Kinshasa kardinal Fridolin Ambongo Besungu.

«Pavens budskap var veldig sterkt. Mens politikere sår hat mellom folk, gjør fremmedfrykt til verktøy og nærer mistillit blant folk, er biskopene og Kirken kalt til å gå en annen vei. Vi må ikke fortape oss i denne logikken.»

Kardinal Ambongo takket sine brødre fra Rwanda «for at de kom hit til Kinshasa. Det krevde mot å gjøre det, mot til å utføre et felles oppdrag.»

Hans følelser ble gjentatt av den rwandiske kardinal Antoine Kambanda, erkebiskop av Kigali, som minner om pave Frans’ ønske om også å dra til Goma på grensen til Rwanda, en reise som nå ikke var mulig på grunn av volden og sammenstøtene i regionen.

«Vi biskoper, seks av åtte, kom hit. Pavens fredsbudskap angår oss alle. Det berører oss alle. Det rørte meg personlig.»

En beveget kardinal minnet oss på folkemordet som fant sted i hans land i 1994: På 100 dager ble minst 800 000 mennesker drept på grunn av en etnisk-politisk konflikt.

«Det var ikke et folkemord forårsaket av andre, utenfra. Det ble utført av rwandere. Av mennesker som bodde sammen på de samme åsene. Hver ås hadde sin egen tragedie. Og vi kan spørre oss selv i dag: Hvordan lever dere sammen etter å ha gått gjennom et folkemord,» spurte han.

 

Se video fra messefeiringen:

 

Tilgivelse er en nåde fra Gud

Kardinal Kambandas svar gjentok det som nettopp ble sagt av paven: «Tilgivelse er veien til sameksistens. For å sameksistere, må man også kunne tilgi seg selv. Tilgivelse er nøkkelen. Tilgivelse er en nåde fra Gud, og angår alle: enkeltpersoner, individuelle lovbrytere, men også familier.»

Veien til tilgivelse, la den rwandiske kardinalen til, «er medfølelse, å innse at den andre personen også lider og at min lidelse er knyttet til hans. Dette er korsets pedagogikk». Denne erfaringen lever i kardinalens land, «vi deler den med våre brødre i bispedømmet. Tilgivelse gir minnet mulighet til forsoning».

«Forsoning er nøkkelen til å leve sammen», sier erkebiskopen av Gitega, Bonaventure Nahimana, president for bispekonferansen i Burundi.

«Det er nøkkelen til å løse religiøse, etniske og politiske konflikter. Det er nettopp dette Den synodale vei i de burundiske kirker er fokusert på.»

«Alle bispedømmene ble involvert. Vi må leve i tilgivelse for virkelig å ha åpne, imøtekommende, broderlige fellesskap. Vi må også være åpne for å ønske vår neste velkommen som en bror, selv når han er utlending. Vi har mange kongolesiske flyktninger i Burundi. Vår troverdighet måles gjennom måten vi velger å møte denne utfordringen på.»

 

«Selv om landet vårt ikke er direkte berørt av konfliktene, er vi likevel involvert. Det er et ordtak som sier at 'hvis Den demokratiske republikken Kongo hoster, nyser vi i Kongo Brazzaville og får influensa'.»

Erkebiskop Bienvenu Manamika av Brazaville

 

Virkningen av pavens besøk

«Vi er her med en stor delegasjon, ikke bare av biskoper, men av legfolk», forklarte erkebiskop Bienvenu Manamika av Brazaville, president for Kongo Brazavilles biskopskonferanse.

«Pavens besøk vil ha stor virkning i regionen», sa han.

«Selv om landet vårt ikke er direkte berørt av konfliktene, er vi likevel involvert. Det er et ordtak som sier at 'hvis Den demokratiske republikken Kongo hoster, nyser vi i Kongo Brazzaville og får influensa'.»

«Vi trenger alle fred», la han til. «Den pågående konflikten øst i DRC tillater oss ikke å være rolige. Den minner om krigstraumer som vi allerede har gått gjennom».

«Vi må ta pave Frans' ord på alvor, et budskap som kan bidra til en nedtrapping av krigen.»

Erkebiskop Manamika bemerket at bare tilstedeværelsen av Peters etterfølger gir håp og angår alle.

«Jeg håper at hans ord også blir hørt av de multinasjonale selskapene bak utvinningsindustrien. Folk lider på grunn av denne situasjonen. Uten rettferdighet, uten verdighet, er det ingen fred.» Interne konflikter, konkluderte han, «avhenger av bredere interesser. Men når elefanter kjemper, er det gresset som tar skade. Og gresset er menneskene. Det er derfor vi alle må arbeide og be for fred.»

 

NTB_hc4re1xGo2I.jpg

SÅ KRIGENS ANSIKT: Onsdag 1. februar møtte pave Frans ofre for krig og vold i Den demokratiske republikken Kongos østlige provinser. Han lyttet til dem og velsignet dem. Foto: NTB / Reuters, Yara Nardi

 

Behovet for å lære å tilgi og dyrke fred

«Vi må alle bygge fred. Ved å tilgi, ved å gjenoppdage fellesskapet som forener oss og oppdraget vi har», understreket erkebiskop Marcel Utembi Tapa av Kisangani, president for bispekonferansen i Den demokratiske republikken Kongo.

«Vi må overbevise oss selv om at personlig og institusjonell tilgivelse henger sammen. Som døpte barn av Gud, brødre og søstre, må vi lære å tilgi hverandre. Paven er klar over alt som foregår her, og hvordan det foregår her er en trussel mot fred, et problem som påvirker hele den regionen. Han inviterte oss til å utvikle en bevissthet om brorskapet som forener oss og som ikke bare påvirker ett land, men hele regionen. Vi er alle kalt til å være misjonærer for fred. Hans ord var en sterk appell til stater, sivilsamfunn, Kirken og hennes pastorer.»

Disse biskopenes mot, forent med Peters etterfølger, er et lite, men gledelig tegn på håp for disse plagede landene, der etno-politiske konflikter involverer kristne på begge sider.

Pave Frans sa i sin preken på Ndolo flyplass: «Måtte det være en god anledning for alle dere i dette landet som kaller dere kristne, men som driver med vold: Herren sier til deg: Legg ned dine våpen, omfavn barmhjertigheten.»

 

Se video fra pavens møte med ofre etter krig og vold i Kongo: 

 

Les mer om pavens Afrika-reise: