Seminar på Utstein kloster: Kunsten å dø

Hvilke drivkrefter ligger bak endringene i vår oppfatning av døden?

NTB_WSXbBe7jI-A.jpg

KLOSTERKIRKEGÅRD: Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster, rundt bygningene ligger klosterkirkegården. Foto: NTB, Solveig Vikene 

 

Fredag 1. september 2023 inviterer Katolsk forum i Stavanger til årets middelalderseminar på Utstein kloster. Tema er «Kunsten å dø – trøstelitteratur, forestillinger og skikker fra middelalderen til i dag».

 

Krig i Europa og en verdensomspennende pandemi har gjort døden mer synlig og nærværende. Mange spørsmål rundt døden unndrar seg vanlige rasjonelle svar. Flere av våre forestillinger og skikker rundt døden har endret seg gjennom historien. Hvilke drivkrefter ligger bak endringene? Hva tenker vi om døden i dag? Dette vil bli belyst på årets Middelalderseminar.

 

Reformasjonen skapte også nye kulturformer. Det gjaldt for eksempel kirkegårder, gravsteder, kirkearkitektur, kunst og tradisjoner og ritualer tilknyttet død og begravelse. Hvilke betydning fikk reformasjonen for synet på forholdet mellom de døde og de levende? En vesentlig endring var at de døde, inkludert helgenene, ikke lenger var gjenstand for kommunikasjon, men de dødes forbilledlige minnefunksjon ble fremhevet.

I katolsk middelalder hadde man en omfattende religiøs litteratur om «kunsten å dø» (ars moriendi). Hvordan endret denne litteraturen seg, og hva ble videreført etter reformasjonen på 1500-tallet?

STORSLÅTT: Magnus Lagabøte ga storslåtte Utstein kloster i gave til Augustinerkorherrene.
De hadde tilhold i klosteret frem til reformasjonen i 1537, Foto: NTB, Solveig Vikene

NTB_MsFswYbvQ5Y.jpgVår tid er preget av sekularisering, livssynsmangfold og individualisering og vi har fått en overgang fra privat til profesjonell medvirkning: De fleste dør på institusjon, og begravelsesbyråene overtar mer av det folk før gjorde selv. Skikken med lystenning på åstedet for dødsulykker har i seinere år blitt vanlig, sammen med skikken å tenne lys på gravene Allehelgensdag og julaften.

 

For inntil få år siden hadde de fleste dødsannonser i Norge et kors, altså et tungt, kollektivt symbol. Men nå er det kirkelige monopol på begravelsesseremonier er over, og det øker på med symboler fra andre religioner og livssyn, men også symboler som gjenspeiler avdødes hobbyer, som f.eks. en fiskestang, en seilbåt, en fotball, en motorsykkel. Kirkens folk møter i forkant av begravelser ofte også ønsker fra pårørende om solosang fra populærmusikken, ikke tradisjonelle salmer.

 

Hvilke drivkrefter ligger bak endringene? Hva tenker vi om døden i dag? Dette vil bli belyst på årets Middelalderseminar.

 

 

Program og bidragsytere

 

8c7474d1-e721-4881-bca2-2bb43ca66a43 2.jpg«Kunsten å dø – fra middelalderen til i dag»

Foredrag ved professor Eivor Andersen Oftestad

Oftestad (bildet t.h.) er kirkehistoriker og professor i kristendomshistorie ved Høgskolen Innlandet. Eivor Andersen Oftestad var forsker i prosjektet «Death in Protestant Tradition» (Det teologiske fakultet ved Oslo Universitet). Hun er blant annet medforfatter av boken Å minnes de døde. Døden og de døde etter reformasjonen, Cappelen Damm Akademisk 2019.

 

 

arne-bugge-amundsen-pressebilde.jpg«Døden og det norske kulturlandskapet etter reformasjonen»

Foredrag ved professor Arne Bugge Amundsen

Amundsen (bildet t.h.) er professor i kulturhistorie ved Oslo Universitet. Arne Bugge Amundsen har arbeidet mye med kirke- og kulturhistorie, med vekt på ritualer og livsoverganger, folkelig religiøsitet og kulturlandskap. Han har utgitt en rekke bøker, bl.a. (sammen med Bjarne Hodne og Anne Ohrvik) Ritualer. Kulturhistoriske studier, Universitetsforlaget 2006 og (sammen med Henning Laugerud) Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonstid til opplysningstid, Universitetet i Bergen, 2010.

 

Tidebønn

Da augustinerne levde på Utstein kloster i middelalderen ble hele deres dagsrytme strukturert av tidebønnene. Det gregorianske koret Schola Utsteiniensis, ledet av kantor Arne Martin Aandstad, inviterer oss inn i klosterkirken for å oppleve tidebønn.

 

Allsang

Kirkemusiker Ole Hodnefjell med bakgrunn som kantor i Rennesøy og Mosterøy menigheter, inviterer til allsang.

  

 

Praktisk informasjon

  • Billetter inkl. lunsj: kr. 500 (ordinær), kr. 250 (student). Kjøpes på www.ebillett.no
  • Billetter: Meld deg på / kjøp billett her
  • Besøk klosterets nettsted
  • Arr.: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk forum i Stavanger, VID Stavanger, Utstein kloster/MUST

 

Les mer om døden og de siste ting