Ny bok fra biskop Erik: Mennesket søker fellesskap

  

 

Under olsokfeiringen i Trondheim lanserer biskop Erik Varden boken «Å finne sammen – politiske innspill», men ifølge forlagssjef Kristine Dingstad har biskopen ingen planer om å bli karrièrepolitiker.

 

 Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Biskop Erik har allerede flere små og store bøker på merittlisten. I 2020 kom bestselgeren «Lengsel er mitt vesen – Om ensomhet og kristen erindring» og i 2021 «Påsketro i pesttid».

– I denne boken tar Varden utgangspunkt i Aristoteles' forståelse av mennesket som et politisk vesen. Det handler ikke bare om å drive spesialisert politikk, men om at mennesket er et sosialt vesen, som søker sammen i fellesskap. Biskop Erik er opptatt av at vi må ha noe som binder oss sammen, hvis ikke havner vi i ensomhet, forklarer forlagssjefen i Oslo katolske bispedømmes forslag St. Olav forlag.

 

Tre essays og tre prekener

Boken består av tre prekener og tre essays som tar opp temaet mennesket som sosialt vesen.

– Det første essayet handler om ensomhet og vennskap, det andre handler om ordets makt: Kan litteratur redde liv? Det tredje essayet tar opp murring og surmuling. Benediks regel advarer munkene særlig mot murring, forteller Dingstad.

Prekenene består av en 17. mai-preken, en konfirmasjonspreken og en preken til 500-årsmarkeringen av erkebiskop Valkendorfs død i Roma.

 

Rask prosess

Manus ble mottatt for bare en uke siden, og den er allerede blitt redigert, korrekturlest og er nå til brekking. Her er det effektivitet i alle ledd!

– Allerede idag er vi klar med en PDF og vi sender til trykk denne uken, regner jeg med, sier Dingstad, som forteller at manus har beveget henne.

–  Den del av manus som handler om litteraturens betydning, virker særlig sterkt på meg. Han stiller spørsmål om litteratur kan redde liv, og jeg må med Erik si at ‘ja, det tror jeg’, sier Dingstad.

Boken lanseres under Den nasjonale olsokfeiring i Trondheim. Biskop Erik vil blant annet delta i en boksamtale med forlagssjef Dingstad. Mer informasjon om dette kommer.