Olavsfestdagene i Roma 2023: Troens toner ved Olavs alter

Se oppdatert program lenger ned i saken.

 

VELKOMMEN: Styreleder i Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma Morten S.
Selle ønsker velkommen til seminar, festmesse, byvandring og mottagelse. Her fotografert
før 17. mai-messen ved St. Olavsalteret i San Carlo al Corso-kirken, Roma. Foto: privat

FullSizeRender.jpegTemaet for årets Olavsfestdager i Roma vil lyde som musikk i dine ører.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

14. – 16. oktober samles troende av minst to kristne konfesjoner om Olav og til seminar og økumenisk festmesse i San Carlo al Corso. Nasjonalmonumentet i Kirkens midte – Olavsalteret – er utgangs- og dreiepunkt for dagene, som årlig besøkes av flere hundre norske pilegrimer.

Idet festmessen nærmer seg slutten, gjaller «Gud signe vårt dyre fedreland» mellom rosa marmorsøyler som var det fjelltopper og tonene kimer i barokk-kirkens mektige orgel som fra gjeterlurer. Da merker du både troen og musikkens kraft i kropp og sjel – og det er også tema for årets seminar: «Musikkens kraft».

– I 2022 var tema litteratur. I 2021 vann. Tidligere har seminaret handlet om blant annet arkitektur, kunst og kirkehistorie, sier styreleder Morten Selle i Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma.

– Vi har i alle år hatt svært høye ambisjoner for den musikalske kvalitet under Olavsfestdagene, spesielt for festmessen 16. oktober, Minnedagen for Olav den Helliges omvendelse, sier han og navn på fremragende kor og organister som har smykket San Carlo al Corso med sang og spill, triller ut av hans munn som perler uten snor.

– Musikkens kraft er omtalt allerede i Det gamle testamente: David spiller for eksempel harpe for Saul, slik at han får lindring (1 Sam 16,1-18,16). Musikken følger oss fra vi er i mors liv, og den er viktig musikk er for oss mennesker i alle livets senere faser, derfor synes vi at det var en god idé å studere dens kraft nærmere i vår kirkelige kontekst, sier Selle.

På årets seminarprogram står tre foredrag. De handler om musikken og hjernen, musikk under motreformasjonen og om nøkler til en rikere og dypere lytteopplevelse.

– Interessant tema, men har det noe med Hellig Olav å gjøre?

– Vi vet egentlig ikke noe om Olavs forhold til musikk, men jeg gjetter på at hans mor Åsta sang vuggeviser for ham da han var liten og at musikken var viktig for hans trosopplevelse da han ble omvendt og døpt i Rouen rundt år 1014. Og vi har en rik musikkskatt fra middelalderen, som nettopp hentet kraft fra vår helgenkonge, såkalte olavshymner, forteller Selle, som viser til hymnen «Lux illuxit laetabunda» fra 1100-tallet. Den ble i sin tid av dr. philos. Georg Reiss kalt Norges nasjonalsang gjennom 500 år, og begynner slik:  

 

Ljoset rann med liv um lande
ljoset store, ljoset sanne,
lovsong verdt og jubelkvad. 

Lat oss i vår fagnad sæle
lova Gud med munn og mæle,
kvar ein kristen syngja glad!

 

– Etter min ening er årets perspektiv på Hellig Olav og seminaret dypest sett katolsk og felleskristelig: Vi tar opp det almenmenneskelige, vi begrenser oss ikke til Olav: Musikk er noe som binder oss alle sammen på tvers av konfesjoner, kulturer og nasjoner – den binder sågar samtid til fortid, resonnerer Selle.   

 

2f4535f2-069c-49c7-8a3b-941fc3d83758.jpg

SKJØNNHET: Kapellet ved Det engelske kollegiet i Roma. 

 

Seminar i tre satser

Seminaret åpner kl. 9.30 og avsluttes kl. 13.30 lørdag 14. oktober. I år foregår det i sentralt beliggende The Venerable English College.

– Hvorfor har dere komponert seminaret med disse tre satsene, utgjør de en symfonisk helhet på noe vis?

– Ja, det gjør de. De henger sammen, selv om det er store sprang imellom dem. De tar for seg forskjellige deler av det å være menneske – det fysiske, det psykiske og det religiøse.

– Kan du si litt mer om hver «sats»?

– «Musikk og hjerne» tar professor Geir Olve Skeie seg av. Jeg kjenner ham fra medisinstudiene i Bergen. Han er en mann av mange talenter: Han er en begavet pianist, forsker og nevrolog. Hans forskning og formidling viser at musikk – og i forlengelsen av det også religiøsitet – selvsagt har noe med hjernen vår å gjøre. Han viser hvordan musikken helt konkret og direkte virker inn på hjernen – på en gunstig måte. Dette har vi kunnet se i NRK-programmet «Demenskoret», som han har bidratt til, forteller Selle.

«Roma på 1500-tallet. Om motreformasjon og kraftfull kirkelig lokalmusikk» er domkantor i Oslo domkirke Vivianne Sydnes’ sats:

– Et annet eksempel på musikkens kraft! Vår musikalske arv etter reformasjonen, er en kostelig skatt. Da den katolske kirke skulle reetableres i Norge fra midten av 1800-tallet, var det viktig for den å ta opp i seg den rike norske salmetradisjonen. Motreformasjonen skjønte også hvor viktig musikk og sang er i en liturgisk kontekst – og utenfor messene.  Resultatet er en rik musikkskatt både i de reformerte lutherske land og i katolske land. Begge parter skjønte rett og slett hvilken kraft som ligger i musikken; dermed fikk vi både en rik luthersk salmetradisjon og den store katolske messemusikken, fra Allegri til Mozart, sier Selle.

Siste sats i seminarkomposisjonen tilhører domkantor i Fredrikstad Tore Erik Mohns og bærer tittelen «Musikkens portaler. Fem nøkler til en rikere lytteopplevelse»  

– Kirkemusikken og salmeskatten er flott å lytte til, og gir oss umiddelbart en estetisk opplevelse, men det er bare overflaten. Begge genrer vil noe mer! De skaper et musikalsk uttrykk for våre dypeste religiøse lengsler og vår sterkeste søken etter Gud; de er med på å formfullende vår lovprising av Herren. Men for å fatte dybden av og ta del i dette, er det ikke nok å nyte musikken; vi må også lytte med hjernen, med vårt intellekt, for å forstå. Det gir dette foredraget oss nøklene til, forklarer Selle. 

 

IMG_0327.jpeg

OLAV I ROMA: Olavsalteret er et sidealter i den praktfulle San Carlo al Corso-kirken. Bildet er fra festmessen i 2021 og de troende er utstyrt med pandemi-korrekt munnbind. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Dagenes høydepunkt

Seminarprogrammet varer fra morgen til ettermiddag lørdag 14. oktober, men Olavsfestdagene varer i tre. I tillegg kommer byvandring, messe og mottagelse, men for de fleste: ROMA, som pilegrimene opplever og gleder seg over, hver på sin måte.

– Hva består Olavsfestdagene i Roma av utover selve seminaret?

– Søndag kan pilegrimene velge å feire messe i sin favorittkirke i Roma. Utpå ettermiddagen tilbyr vi så en byvandring, som i år nettopp tar for seg musikkens kraft i Den evige stad. Guide er Roma- og musikk-kjenner professor Thomas This-Evensens. Mandag åpner den norske ambassadør til Italia Johan Vibe ambassadørresidensens dører. Han og styret i Venneforeningen inviterer til mottagelse i Norges staselige residens med lett servering og – igjen – førsteklasses musikalske bidrag. Korene som deltar i år, vil også arrangere egne konserter i Roma – det gleder vi oss til, sier Selle.

Mer informasjon om disse konsertene legges ut på katolsk.no senere.

Mandag 16. oktober feires endelig festmessen i San Carlo al Corso. Biskop Bernt har innstiftet messen, initiert minnedagen og er ansvarlig for liturgien, men årets hovedcelebrant er kardinal Arthur Roche, prefekt for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen.

– Den økumeniske festmessen er alltid Olavsdagenes høydepunkt og begrunnelse – uten den, ingen Olavsfestdager. Messen er åpen for alle uavhengig av konfesjon og tro. Resten av arrangementene er kun for de av Venneforeningens medlemmer, som har betalt deltageravgift. Også i år er kor og organist av ypperste klasse: Borg Vokalensemble og Oslo domkor, sier Selle.

I år foregår seminaret på Det engelske kollegium, der de norske prestestudentene i Roma bor og leser.

– Det er første gang vi arrangerer seminaret i det tradisjonsrike engelske palazzo midt i Roma, med en særegen kirke i sin midte. Det ser vi frem til, sier Selle, som forteller at Olavseminaret de første årene holdt hus på Det norske institutt i Roma.

– Det skulle vi gjerne fortsatt med, men Olavsdagene er blitt så populære at instituttets lokaler nå er for små. Det engelske kollegium er de senere årene blitt seminaret for våre norske (og nordiske) prestestudenter, og historisk har Norge og England alltid vært tett forbundet med hverandre – både i økumenisk og katolsk sammenheng. For ytterligere å styrke disse forbindelsene, er vi takknemlige for å kunne legge årets seminar til kollegiet, sier Selle.  

 

 

Program for Olavsfestdagene i Roma 2023 

 

Lørdag 14. oktober

Seminar på The Venerable English College (Det engelske kollegium), 45 Via di Monserrato

Tema: Musikkens kraft

Kl. 09.30:        Velkomst og seminarinnledning ved styreleder Morten S. Selle     

Kl. 10.00:        «Musikken og hjernen» professor Geir Olve Skeie PhD, overlege i nevrologi

Kl. 10.45:        Pause – vi forflytter oss til kirkerommet.

Kl. 11.15:        «Roma på 1500-tallet. Om motreformasjon og kraftfull kirkelig vokalmusikk» ved
                        domkantor Vivianne Sydnes, Oslo domkor                                               

Kl. 12.15:        Pause med kaffe og kjeks 

Kl. 12.30:        «Musikkens portaler. Fem nøkler til en rikere lytteopplevelse» ved domkantor i Fredrikstad og
                        dirigent for Borg Vokalensemble Tore Erik Mohn                                

Kl. 13.30:        Seminaravslutning

 

Søndag 15. oktober

IMG_9888.jpeg

I MUSIKKENS FOTSPOR: Professor emeritus ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og innehaver av Republikken Italias fortjenstorden Thomas Thiis-Evensen tar deltagerne med på byvandring med musikk som tema. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Kl. 15.00:        Byvandring med tema «Musikkens kraft» ved professor emeritus Thomas Thiis-Evensen.
                        Oppmøtested: Oratorio dei Fillipini/Chiesa Nuova S. Maria in Valicella, piazza della Chiesa Nuova

 

Korenes konserter i Roma (utenfor programmet):

Kl. 15.00:        Konsert i San Paolo fuori le Mura ved Borg Vokalensemble

Kl. 18.00:        Oslo domkor deltar i messe i Peterskirken

  

Mandag 16. oktober

Messe til minne om Olav den helliges omvendelse 

IMG_0268.jpeg

DAGENES HØYDEPUNKT: Messen feires i San Carlo al Corso, en vakker barokk-kirke, som ble innviet i 1612. Du kan lese mer om den og Olavsalteret her

 

Kl. 15.30:        Inngangsmusikk ved Borg Vokalensemble

Kl. 16.00:        Festmesse ved Olavsalteret til minne om Hellig Olavs omvendelse og dåp.  

                         Messen feires i San Carlo al Corso, Via del Corso 440.

Kardinal Arthur Roche og biskop Bernt Eidsvig feirer messen. Medvirkende: domorganist Otto Christian Odland; Oslo domkor ved dirigent domkantor Vivianne Sydnes; Borg Vokalensemble ved dirigent Tore Erik Mohn.

 

 

Kl. 18.00:       Mottagelse (pr. invitasjon) i Norges ambassadør til Roma Johan Vibes residens.

                        Adresse: Via Porta Latina 13.

 

 

* Det tas forbehold om endringer i programmet

 

Praktisk informasjon: Olavsfestdagene i Roma 2023

  • Olavsfestdagene i Roma arrangeres av Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma.
  • I år foregår dagene fra 14. – 16. oktober.
  • Deltagerne på seminar, mottagelse og byvandring må være medlem av Venneforeningen.
  • Deltakeravgift: NOK 2400,- / person. Den inkluderer seminar, mottagelse og byvandring. Reise og overnatting ordnes av den enkelte deltager.
  • Påmelding skjer via e-post sekr@olaviroma.no
  • Du kan melde deg inn i foreningen via samme e-post: sekr@olaviroma.no
  • Medlemskontingenten er kr 450 pr år. Man kan også inngå Duomedlemskap (kr 650 pr år), slik at man kan ha med en ledsager på foreningens arrangementer.
  • Finn mer informasjon på Venneforeningens nettsted: https://olaviroma.no/

 

Les mer: 

 

Hør Jan E. Hansen fortelle om Olavsalteret