Fredag 27. oktober: Paven inviterer alle til faste og bønn for fred

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2).jpeg

RØYK OVER NORD-GAZA: «Krig utsletter fremtiden», sier pave Frans. Han erklærer fredag 27. oktober som dag for bønn og faste for fred. Foto: AFP

 

Oversatt fra Vatican News av Caroline Belaúnde Brynsrud 
 
Invitasjon til en botens dag

Pave Frans inviterer alle til en dag med bønn, faste og bot for fred.

Fredag 27. oktober oppfordrer han mennesker fra ulike kristne trossamfunn, andre religioner og alle som arbeider for fred, til å delta slik de måtte ønske.

Det sentrale arrangementet vil være en times bønn kl. 18.00 på Petersplassen, der målet er å be om fred for verden.

«Jeg inviterer alle de ulike kirkene til å delta ved å organisere lignende initiativer som involverer Guds folk», sier han.

«Antallet ofre øker, og situasjonen i Gaza er desperat.»

Med disse ordene vendte pave Frans blikket mot Palestina og Israel og ba om at «alt må gjøres for å unngå en humanitær katastrofe».

 

Krig løser ingen problemer

Under sin ukentlige generalaudiens pekte Den hellige far også på den urovekkende muligheten for en utvidelse av konflikten.

«Verden er allerede vitne til så mange åpne krigsfronter», beklaget han.

I lys av disse omstendighetene oppfordret han til å «legge ned våpnene og lytte til ropene om fred fra de fattige, folket og de uskyldige barna.»

«Krig løser ingen problemer,» sa han.

«Den sår bare død og ødeleggelse, øker hatet og mangedobler hevnen. Krig utsletter fremtiden, den utsletter fremtiden.»

Den hellige far fortsatte med å oppfordre alle troende til å velge én side: fredens side. «Men ikke med ord», fortsatte han, «med bønn og med total hengivenhet.»