Paven til nye kardinaler: – Arbeid for en stadig mer symfonisk og synodal kirke

NTB_JzvT4gMK7cI.jpg

SYMFONI: – Kardinalkollegiet er som et symfoniorkester, som representerer Kirkens harmoni og synodalitet, reflekterte pave Frans sist lørdag da han ledet konsistoriet for innsettelsen av 21 kardinaler på Petersplassen. Foto: REUTERS/Remo Casilli

 

I sin preken under konsistoriet for opprettelsen av 21 nye kardinaler reflekterte pave Frans over enhet og mangfold i kirken og understreket betydningen av synodalitet under ledelse av Den hellige ånd, mesteren av samvandring.

 

Tekst: Vatican News

 

– Kardinalkollegiet er kalt til å ligne et symfoniorkester, som representerer Kirkens harmoni og synodalitet, sa pave Frans lørdag 30. september da han ledet konsistoriet for kreeringen av 21 nye kardinaler på Petersplassen.

 

Mangfold i én katolsk kirke

I sin preken til kardinalkollegiet og dets nye medlemmer (inkludert 19 erkebiskoper og biskoper og to prester), reflekterte paven over lesningen fra Apostlenes gjerninger om pinsehistorien, hvor apostlene ble fylt av Den hellige ånd og opplevde tungemålsgaven da de forkynte evangeliet til jøder av forskjellige nasjonaliteter i Jerusalem (Apg 2,1-11).

 

Å bli forkynt til på eget språk er en gave 

Han pekte på likheten mellom alle de jødene av ulike nasjonaliteter og språk som hørte apostlene preke for dem og dagens biskoper og kardinaler som kommer «fra alle deler av verden, fra de forskjelligste nasjoner».

Sett i dette perspektivet, bemerket pave Frans, bør pinsehistorien få oss til å «tenke tilbake med takknemlighet på den gaven det er å ha blitt forkynt for og dannet av ulike folkeslag, som hvert til sin tid mottok kerygmaet, forkynnelsen av frelsens mysterium, og som ved å ta imot det ble døpt i Den hellige ånd og ble en del av Kirken», som «taler alle språk, er én og katolsk».

Han påpekte derfor at før de blir «apostler», før de blir prester, biskoper, kardinaler og pastorer, bør de huske at de er «parthere, medere, elamitter osv.» i likhet med jødene, og være takknemlige for å ha mottatt evangeliet blant sine respektive opprinnelsesfolk og på sitt eget språk, gjennom sine besteforeldre og foreldre, kateketer, prester og ordensfolk.

– I vårt folks 'kjød' har Den hellige ånd gjort underet å formidle mysteriet om Jesus Kristus som døde og oppstod. Og dette kom til oss på vårt språk (...). Troen overføres på dialekt av mødre og bestemødre.

 

NTB_NFjJ8EPNsYs.jpg

POLSK KARDINAL: Den polske kardinalen Grzegorz Ryś var en av 21 biskoper som mottok birettaen av paven.

 

Undring og takknemlighet

– Faktisk, sa paven, – vi er evangelister i den grad vi i våre hjerter nærer undringen og takknemligheten over å ha blitt forkynt for, ja, til og med over å bli forkynt for nå, for dette er virkelig en gave som alltid er til stede, og som stadig må fornyes i våre minner og i troen, for, understreket han, – vi er forkynnere som er blitt forkynt for, ikke funksjonærer.

Pave Frans minnet kardinalene som mottok birettaen («kardinalhatten»), om at «pinsen ikke er noe som hører fortiden til», men «en skapende handling som Gud stadig fornyer», og at «Kirken, og hvert døpte medlem, lever i Guds tid gjennom Den hellige ånds gjerning», og minnet kardinalene som mottok birettaen i dag om at deres nye rolle fornyer deres «kall og misjon i og for Kirken».

 

Arbeid for en stadig mer symfonisk og synodal kirke

Han illustrerte dette oppdraget med bildet av orkesteret som på en og samme tid representerer mangfold og enhet, og som «representerer Kirkens harmoni og synodalitet».

– Mangfold er nødvendig, det er uunnværlig. Men hver lyd må bidra til den felles utformingen. Derfor er gjensidig lytting avgjørende, sa paven, og la til at orkesterdirigenten er kalt til å hjelpe «hver enkelt og hele orkesteret til å utvikle den størst mulige kreative troskap».

Derfor oppfordringen til kardinalkollegiet om å arbeide for «en stadig mer symfonisk og synodal Kirke» i tillit til Den hellige ånd som «skaper mangfold og enhet og 'er harmonien selv'».

– Vi overlater oss til hans milde og sterke ledelse, og til Jomfru Marias nådige omsorg, avsluttet pave Frans.

 

Fakta: De nye kardinalene

De nye kardinalene:

 1. Mgr. Robert Francis PREVOST O.S.A., prefekt for dikasteriet for biskoper
 2. Mgr. Claudio GUGEROTTI, prefekt for dikasteriet for østkirkene
 3. Mgr. Víctor Manuel FERNÁNDEZ, prefekt for dikasteriet for troslæren
 4. Mgr. Emil Paul TSCHERRIG, apostolisk nuntius
 5. Mgr. Christophe Louis Yves Georges PIERRE, apostolisk nuntius
 6. Mgr. Pierbattista PIZZABALLA, latinsk patriark av Jerusalem
 7. Mgr. Stephen BRISLIN, erkebiskop av Cape Town
 8. Mgr. Ángel Sixto ROSSI S.J., erkebiskop av Córdoba
 9. Mgr. Luis José RUEDA APARICIO, erkebiskop av Bogotá
 10. Mgr. Grzegorz RYŚ, erkebiskop av Łódź
 11. Mgr. Stephen Ameyu Martin MULLA, erkebiskop av Juba
 12. Mgr. José COBO CANO, erkebiskop av Madrid
 13. Mgr. Protase RUGAMBWA, erkebiskop koadjutor av Tabora
 14. Mgr. Sebastian FRANCIS, biskop av Penang
 15. Mgr. Stephen CHOW SAU-YAN S.J., biskop av Hong Kong
 16. Mgr. François-Xavier BUSTILLO O.F.M. Conv., biskop av Ajaccio
 17. Mgr. Américo Manuel ALVES AGUIAR, hjelpebiskop av Lisboa
 18. P. Ángel FERNÁNDEZ ARTIME S.D.B., generalsuperior for salesianere av Don Bosco

Dessuten to erkebiskoper og en ordensmann som har utmerket seg med sin tjeneste for Kirken:

 1. Mgr. Agostino MARCHETTO, apostolisk nuntius
 2. Mgr. Diego Rafael PADRÓN SÁNCHEZ, erkebiskop emeritus av Cumaná
 3. P. Luis Pascual DRI O.F.M.Cap., skriftefar ved helligdommen av Vår Frue av Rosenkransen av Pompeji, Buenos Aires

 

 

Se konsistoriet på Petersplassen