Pavens deltagelse på COP28-toppmøtet avlyst på legenes anmodning

 

NTB_k-YRkVzNU48.jpg

ANGELUS VIA SKJERM: Pave Frans ledet angelus-bønnen søndag 26. november via skjerm på grunn av en forkjølelse. Her velsigner han de troende fra Santa Marta-kapellet. Foto: NTB / Reuters, Remo Casilli

 

Direktøren for Den hellige stols pressekontor sier at pave Frans' leger har bedt ham om ikke å gjennomføre den planlagte reisen til Dubai for å delta på COP28-toppmøtet, og at han har fulgt rådet «med tungt hjerte».

  

Tekst: Vatican News

 

Selv om Den hellige fars almene helsetilstand har bedret seg når det gjelder influensaen og luftveisinflammasjonen han har lidd av, har legene hans bedt paven om ikke å gjennomføre det planlagte besøket til Dubai i anledning den 28. partskonferansen under FNs rammekonvensjon om klimaendringer, heter det i en uttalelse fra Vatikanets pressekontor tirsdag kveld.

 

Matteo Bruni sier at pave Frans «med tungt hjerte» har avlyst sitt besøk i Dubai etter råd fra legene. Besøket var planlagt fra 1. – 3. desember, og lørdag skulle han tale til COP28-forsamlingen og søndag delta ved åpningen av COPs trospaviljong. Bruni la til at «i tråd med pavens og Den hellige stolens ønske om å delta i diskusjonene som finner sted i dagene som kommer, vil vi så snart som mulig definere hvordan dette kan skje».

 

Endringer i pavens timeplan

For å gjøre det lettere for paven å komme til hektene igjen, er noen av de viktige oppdragene som var planlagt i disse dagene blitt utsatt, mens andre av institusjonell karakter er blitt opprettholdt.

Pave Frans har imidlertid allerede vist en markant forbedring siden mandag, uten feber eller spesielle luftveisproblemer.

«Pavens tilstand er god og stabil», sier direktøren for Den hellige stols pressekontor, men legene sier at det er best at han fortsetter å hvile og ikke utsetter seg for de påkjenningene som enhver reise innebærer.

 

Be for vår pave Frans!

Herre, vår Gud, du har utvalgt din tjener, vår pave Frans, til Peters etterfølger som hyrde for din hjord. Gi ham kraft til å vokte de får som er ham betrodd. Samle hele Kirken om ham i et kjærlighetens synlige fellesskap, så verden kan tro på Jesis Kristus, alles hyrde og vokter. Han som lever og råder i evighet. Amen.