Barne- og familieministeren på besøk i Oslo katolske bispedømme

cropped-DSC02858.JPG

ET GLEDELIG MØTE: Biskop Bernt Eidsvig hilser på barne- og familieminister Kjersti Toppe. 

 

Torsdag 1. februar var barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på besøk i Oslo katolske bispedømme. Statsråden kom for å lære mer om Den katolske kirke i Norge og snakke om saker som berører Kirken.

 

Tekst og bilder: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Biskop Bernt Eidsvig hilste på Toppe og uttrykte glede over besøket, før han introduserte de andre som var til stede på møtet i Akersveien 5. Der var både kansler Anne-Mette Ringdal, skoleråd Anne-Rigmor Stock Evje, pater Anthony Erragudi (kapellan i St. Olav domkirkemenighet) og NUKs leder Vivian Phan.

 

Kirken som et «pinseunder» 

Møtet begynte med en presentasjon om Den katolske kirke i sitt mangfold, ledet av kansler Anne-Mette Ringdal. Kirken i Norge er et fellesskap på tvers av alle verdens nasjonaliteter og tungemål. Til tross for forskjellene er katolikker samlet om det vesentlige, og mange innvandrere til Norge oppsøker Kirken fordi de kjenner den igjen fra hjemlandet sitt.

Toppe fulgte interessert med, tok notater og stilte spørsmål under presentasjonen. Biskopen fortalte om historien til St. Olav i Oslo og St. Paul i Bergen, og pekte på maleriet av dronning Josefine som henger på veggen i møterommet. Hun var selv katolikk, og bidro stort til den katolske minoriteten i Norge og Sverige på 1800-tallet.

 

cropped-DSC02853.JPG

GRUPPEBILDE: Fra venstre til høyre står Anne-Mette Ringdal, biskop Bernt Eidsvig, Kjersti Toppe, p. Anthony Erragudi, Vivian Phan, Anne-Rigmor Stock Evje og politisk rådgiver Maren Grøthe (Sp).

 

Presentasjonen utviklet seg til å bli en samtale, der Toppe viste interesse for ulike aspekter av Kirkens liv og de andre fortalte om det de har ekspertise i. Ringdal nevnte bredden av aktiviteter i menighetene og viktigheten av sjelesorg for ulike nasjonale grupper, ikke minst med tanke på integrering i det norske samfunnet. 

 

Unge katolikker i Norge

Det er Kirkens engasjement for barn og unge som ligger nærmest Toppes ansvarsområde som familie- og barneminister. NUKs leder Vivian Phan presenterte Norges Unge Katolikker og fortalte om de mange aktivitetene som organisasjonen arrangerer gjennom året. Toppe var imponert da hun fikk høre om antallet barne- og ungdomslag som finnes i menigheter rundt omkring i landet.

 

cropped-DSC02844.JPG

ALTERNATIV «IDRETT»: Møtedeltagerne ser på et bilde fra NM i ministrering, et arrangement som mange katolske barn og ungdommer i Norge deltar på. 

 

På spørsmål fra Toppe fortalte Phan om hvordan hun selv har opplevd å være ung katolikk i Norge i dag. Mange medlemmer av NUK forteller at de kan møte fordommer i et sekularisert samfunn, men ser verdien av å ha et fellesskap der de får leve ut troen sin og anledning til å velge den selv. Det jobbes også med å utruste ungdommer til å kunne stå i diskusjoner om troen.

 

Skolen som integreringsarena

Tidligere i uken hadde Toppe vært på besøk hos St. Paul kirke og skole i Bergen, hvor hun kommer fra. Skoleråd Anne-Rigmor Stock Evje benyttet anledningen til å fortelle om de katolske friskolene i Norge, som begynte som tilbud for fattige arbeidere på 1800-tallet. De har aldri vært skoler for rike «elitebarn», og derfor er det misvisende å omtale dem som privatskoler av den typen.

 

Les mer

 

Elevene på de katolske skolene kommer fra hele verden, og katolske innvandrere til Norge finner ofte en trygghet for sine barn der. Stock Evje påpekte at det skjer integrering på skolene, ikke ved at man innfører spesielle tiltak, men ved at barn møter hverandre og blir venner. Det at det er trygt for elever å tro der, gjør at også muslimske foreldre blir tiltrukket av katolske skoler som St. Sunniva i Oslo. 

 

cropped-DSC02847.JPG

INTERESSERT STATSRÅD: Kjersti Toppe fulgte interessert med, tok notater og stilte spørsmål underveis.

 

Trosfrihet og humanisme

Toppe tok opp de foreslåtte endringene i trossamfunnsloven, som både Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift har levert høringssvar til. Det var viktig for de som var til stede på møtet å understreke betydningen av trosfrihet for Den katolske kirke, og at rommet til å leve ut og snakke om sin egen tro ikke må bli mindre. I den forbindelse påpekte Ringdal at det er ønskelig å unngå politisk styring av trossamfunn.

 

Les mer

 

Stock Evje viste til manglende kunnskap, også blant katolikker, om Kirkens bidrag til vestlig sivilisasjon i form av blant annet vitenskap og menneskerettigheter. Dette er noe som det blir stadig større bevissthet rundt, og de katolske skolene har fokus på sann humanisme og dannelse av hele mennesket. Selv om de er små i Norge, tilhører de store nettverk av katolske skoler som muliggjør internasjonalt samarbeid.

 

cropped-DSC02860.JPG

GODT MOTTATT: Leder av skolekontoret i OKB, Anne-Rigmor Stock Evje, hilser på Kjersti Toppe.

 

Veien videre

Barne- og familieministeren uttrykte forståelse for det som ble sagt på møtet, og var i godt humør da hun etterpå dro videre til neste post på programmet. Kansler Anne-Mette Ringdal håper at noe av det som ble sagt, spesielt om skoler og utdanning, kan bringes tilbake til resten av regjeringen. 

 

Les mer på katolsk.no