Kontemplativ i verden

Gruppebilde.jpg

DOMINIKANERORDENENS MOTO: Å bringe videre til andre frukten av ens bønn og fordypning  Foto: Sta. Katarinahjemmet

 

Kallslørdag – samlingsdag om apostolisk klosterliv i dominikanerordenen.

 

Dagen er for unge voksne som vurderer eller dras mot et kontemplativt og aktivt liv i Kirken.

 
Tid og sted

Kallslørdagen finner sted på Sta. Katarinahjemmet lørdag 16. mars 2024.

 

Tema for dagen

Temaet er Kontemplativ i verden, og beskriver godt hva et apostolisk dominikansk liv består i. For her leves et liv både midt i verden og i spennet mellom det kontemplative og det aktive.

Contemplata aliis tradere er dominikanerordenens moto. Det kan oversettes med «å bringe videre til andre frukten av ens bønn og fordypning»Idealet er et liv i fellesskap, liturgi, studier og forkynnelse. Livet er både et klassisk klosterliv og et liv der hvor behovene er. Egen fordypning og kontemplasjonen står sentralt, og fruktene av disse er hva man bringer videre til andre. I formidling, omsorg, samtale og utallige aktiviteter.

 
Den dominikanske familie

Den dominikanske familie består av flere grener, som legdominikanere, nonner, brødre og apostoliske søstre. Grenene samarbeider og utfyller hverandre gjensidig.

Disse grenene er representert i Norge:

 

Informasjon og påmelding