Påskequiz 2024: Kanon og påskefeiring

 

418721994_428220716533211_155222854367504182_n.jpg

OVERREKKELSE: Høytidelig overrekkelse av Bibelen med katolsk kanon i både nynorsk- og bokmålsutgave. Til venstre generalsekretær i Bibelselskapet Øyvind Haraldseid. I midten Jorunn Økland, leder for oversettelsesutvalget i Bibelselskapet. Til høyre biskop Erik Varden. Les hele saken om bibellanseringen. Foto: Ragnhild Helena Aadland Høen

 

Quizmasters: Ansatte i St. Olav forlag og bokhandel

 

Ouiztema: Ny bibel med katolsk kanon kommer for første gang på norsk fra Bibelselskapet i år. Dette er en stor begivenhet, men hvor mye kan vi egentlig om den katolske kanon og de deuterokanoniske bøker?  

 

1. Den katolske kanon tar utgangspunkt i en gresk oversettelse av Det gamle testamentet, hva kalles oversettelsen? 

 1. Septuaginta 
 2. Hexaginta 
 3. Septuagamma 

 

2. Oppfølgingsspørsmål, hva betyr ordet? 

 1. 60 
 2. 70 
 3. Språksepteret 

 

3. Bibelen ble oversatt til latin rundt 400 e.kr., hva heter oversetteren? 

 1. Hierophanus 
 2. Hieronymus 
 3. Hierographus 

 

4. Oppfølgingsspørsmål, hva kaller vi oversettelsen hans? 

 1. Kanon 
 2. Codex Vaticanus 
 3. Vulgata 

GAVETIPS: Årets gavetips til konfirmanter: Bibel 2024
 med katolsk kanon. Bokmålutgaven er i svart skinn, mens
nynorskutgaven er i brunt skinn. St. Olav bokhandel får
snart på plass et tilbud om inngravering i gullskrift på biblene, i god
tid før konfirmasjonssesongen. Foto: Ragnhild Helena Aadland Høen 

20240315_180436351_iOS.jpg

5. Hvilke av følgende tekster er ikke inkludert i den protestantiske kanon? 

 1. Obadja 
 2. Nahum 
 3. Baruk 

 

6. Martin Luther la til et ord i sin oversettelse av Det nye testamente, hvilket ord? 

 1. «Tro» i Galaterbrevet 6.12 
 2. «Alene» i Romerbrevet 3.28 
 3. «Rettferdig» i Brev til Tessalonikerne 4.7 

 

7. Et av Det annet vatikankonsils viktigste dokumenter, også kalt konstitusjoner, dreiet seg om Bibelen. Hva heter dokumentet? 

 1. Verbum Domini 
 2. Evangelii Gaudium 
 3. Dei Verbum  

 

8. I år kommer altså Bibelen etter katolsk kanon. Men hva betyr egentlig ordet kanon? 

 1. Rettesnor, forbilde eller regel 
 2. Samling, gruppe eller sammensetning 
 3. Åpenbaring, avsløring eller avdekking 

 

9. Og videre, hva betyr ordet katolsk? 

 1. Rettroende 
 2. Enhet 
 3. Universell 

 

9. Vi fortsetter i ordenes rike. Ordet Bibel kommer fra det greske ordet «Biblos», hva betyr dette ordet? 

 1. Guds ord 
 2. Bok 
 3. Todelt 

 

10. Hvor mange bøker inneholder Det gamle testamentet etter katolsk kanon? 

 1. 64 
 2. 46 
 3. 33 

 

11. Og hvor mange bøker inneholder Det nye testamentet? 

 1. 27 
 2. 23 
 3. 32 

 

12. Hvilken jødisk høytid finner vi opphavet til i de deuterokanoniske bøker? 

 1. Løvhyttefesten 
 2. Jom Kippur 
 3. Hannukkah 

 

13. Hvilken katolsk skikk, avvist av mange protestanter, oppfordres det til i Andre Makkabeerbok? 

 1. Bruk av relikvier 
 2. Bønn for avdøde 
 3. Bønn om de helliges forbønn 

 

14. Noen av de deuterokanoniske tekstene er utvidede versjoner av de vi finner i den protestantiske kanon. Hvilke tre bøker dreier det seg om? 

 1. Ester, Daniels bok og Salmenes bok 
 2. Ordspråkene, Salmenes bok og Jesaja 
 3. Esekiel, Daniels bok og Salmenes bok 

 

Nå er det nok spørsmål om kanon, vi runder av med 5 kjappe spørsmål om påske.   

Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg

13 TIL BORDS: Leonardo da Vincis best berømte maleri «Il Moro», eller «Nattverden», der Jesus sitter til bords med sine tolv disipler. 

 

1. Ordet påske kommer fra det hebraiske ordet «pesach», hva betyr ordet?  

 1. Å dra vekk 
 2. Å komme tilbake 
 3. Å gå forbi 

 

2. Hva bestemmer når på året påsken faller? 

 1. Første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn 
 2. Første søndag etter andre halvmåne etter vårjevndøgn 
 3. Fjerde søndag etter vårjevndøgn 

  

3. Hvilket evangelium leses det alltid fra i Langfredagsliturgien? 

 1. Lukas 
 2. Matteus 
 3. Johannes 

 

4. I år befinner vi oss i det liturgiske året B, fra hvilket evangelium kommer lidelseshistorien vi får høre på Palmesøndag i år? 

 1. Markus 
 2. Lukas 
 3. Matteus  

 

5. Hvilket ord skal man tradisjonelt avstå fra å bruke i liturgien hele fastetiden, før man igjen tar det i bruk fra og med Påsken? 

 1. Gloria 
 2. Halleluja 
 3. Carne 


Quizzen ble først publisert i St. Olav katolsk tidsskrift 1-2024.  
 

 

FASIT: 1A, 2B, 3B, 4C, 5C, 6B, 7C, 8A, 9C, 10B, 11B, 12A, 13C, 14B, 15A, 16C, 17A, 18C, 19A, 20B 

 

Abonner gratis på St. Olav kirkebladSkjermbilde 2024-03-21 kl. 15.03.30.jpeg

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

 • Via dette skjemaet
 • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
 • Send E-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer