Uttalelse fra Den nordiske bispekonferanse: Vi hylder Ukrainas motstandskraft og innsatsen som gjøres av mennesker av god vilje for å gi mat til de sultne, trøste de sørgende og pleie de syke.

 

NTB_qt-y387Foto.jpg

RUSSLANDS INVIASJON AV UKRAINA: Lyubov (85) står foran en trekirke fra 1800-tallet, som ble skadet av et rakettangrep under Russlands invasjon av Ukraina. Foto: NTB / Reuters, Viacheslav Ratynskyi

 

11. mars 2022 sendte vi, Den nordiske bispekonferansen, ut en uttalelse som uttrykte vårt «dype fellesskap med det ukrainske folk og vår harme over angrepskrigen, der Den russiske føderasjonen viser forakt for Ukrainas suverenitet og påfører millioner av uskyldige mennesker umåtelige lidelser».

 

To år senere er vår indignasjon uforminsket. Den er snarere skjerpet av sorg over de mange tapte menneskeliv, over de mange som er lemlestet eller fordrevet fra sine hjem, over barnas traumer og over den systematiske ødeleggelsen av en nasjonal, kulturell og religiøs arv.

 

Den russiske aggresjonen vekker også bekymring i våre land: For noen dager siden kunngjorde Russland utplassering av tropper langs den finske grensen. Minner fra tidligere konfrontasjoner vekkes til live. I et slikt klima kreves det mot og klarsynthet. Det er nødvendig med en langsiktig visjon for europeisk stabilitet, slik at freden kan blomstre i varig rettferdighet. I en tid da vårt kontinent rystes av truende vinder, må vi sørge for at røttene våre stikker dypt. I dette arbeidet ønsker Den katolske kirke i Norden å spille en rolle.

 

«Vi ber Gud, de fattiges beskytter, som ler av fyrstenes overmot (Salme 2,4), om å gjenopprette freden i Ukraina.»

 

Vi hylder motstandskraften i Ukraina og den innsats som mennesker av god vilje gjør for å gi mat til de sultne, trøste de sørgende og pleie de syke. På slike måter trenger håpets flamme gjennom hatets sløvende mørke. Vi vil spesielt berømme Caritas' arbeid i Ukraina. Som i fjor vil landene våre gå sammen i en pinseaksjon for å samle inn penger til Caritas' humanitære arbeid i Ukraina.

 

Hundretusener av ukrainske flyktninger er iløpet av disse to årene blitt integrert i våre nordiske menigheter og lokalsamfunn. Vi ønsker dem velkommen. De beriker oss med den åndelige rikdommen de bringer med seg. I tusen år har et sterkt vennskapsbånd knyttet våre land til regionen Kyiv-Rus. Vi ber Gud, de fattiges beskytter, som ler av fyrstenes overmot (Salme 2,4), om å gjenopprette freden i Ukraina.

 

Når vi går inn i pasjonstiden, retter vi blikket mot Jesus, som er vår fred (Ef 2,14), foran Pontius Pilatus. Vi blir minnet om at arbeidet med å skape fred i vår syndesyke verden innebærer å si sannheten til makten. Måtte Kristi frelsende påske, grunnlaget for vår eksistens, fornye jordens overflate. Måtte Kristi Ånd gjøre oss virkelig vise.

 

Foto NBK.jpg

           

Luxemburg, 15. mars 2024

 

+ Czeslaw Kozon, København, president

+ Anders kardinal Arborelius OCD, Stockholm, visepresident

+ Bernt Eidsvig Can.reg, Oslo

David Tencer OFMCap, Reykjavik

+ Erik Varden O.C.S.O., Trondheim og apostolisk administrator Tromsø

+ Raimo Goyarrola, Helsingfors

+ Peter Bürcher, biskop em. Reykjavik

+ Berislav Grgic, biskop og prelat em. Tromsø

 

Oversettelse. katolsk.no 

Les mer: 

 

Streamingbilde 2.jpg