Kardinal Fernández gir svar om menneskets verdighet

Pressekonferanse Dignitas Infinita.jpeg

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Dikasteriet for troslæren presenterte erklæringen Dignitas Infinita ved Den hellige stols pressekontor, mandag 8. april 2024. Foto: Vatican News

 

Prefekten for Dikasteriet for troslæren, kardinal Víctor Manuel Fernández, presenterte dikasteriets nylig publiserte erklæring Dignitas Infinita ved Den hellige stols pressekontor. Han kalte det et «grunnleggende» dokument for å huske at «alle har sin umistelige verdighet».

 

Tekst: Salvatore Cernuzio, Vatican News
Oversettelse: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Det skulle egentlig hete Al di là di ogni circostanza («Uansett omstendighet») for å understreke det faktum at alle menn, kvinner og barn – født i Italia eller Etiopia, i Israel eller Gaza, innenfor eller utenfor en grense, i konflikt eller i fred – og i alle kulturer og livssituasjoner, har «den samme, umåtelige, umistelige verdigheten». Ingen krig, underordning eller lover i strid med menneskerettighetene, slik som lovene i visse land som fordømmer homofili som noe kriminelt, kan ta den fra dem eller redusere den.

I stedet ble tittelen Dignitas Infinita valgt for dokumentet fra Dikasteriet for troslæren som ble publisert denne uken, 8. april, etter fem års arbeid, for på en mer direkte måte å relansere kristendommens alltid slagkraftige budskap – nemlig at «Gud elsker alle... med uendelig kjærlighet». Det er de samme ordene som Den hellige pave Johannes Paul II sa til en gruppe funksjonshemmede mennesker han møtte i Tyskland under en av sine utallige utenlandsreiser.

 

Les også

 

Kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekten for Dikasteriet for troslæren, avslørte de nevnte detaljene på en pressekonferanse mandag ved Den hellige stols pressekontor, som markerte hans første offentlige møte med journalister fra hele verden.

Kardinalen ble ledsaget av sekretæren for Dikasteriet for troslæren, monsignore Armando Matteo, og professor Paola Scarcella, foreleser ved universitetene Tor Vergata og LUMSA i Roma, som også snakket til de fremmøtte om funksjonshemmedes verdighet.

 

Kommentarer om Fiducia Supplicans

Kardinalen, som ga direkte svar på like direkte spørsmål, noen ganger ironisk og med rom for personlige anekdoter, avslørte det som skjedde bak kulissene og detaljer om utarbeidelsen av denne teksten med «stor læremessig verdi». Det samme hadde Dominus Iesus for tjuefire år siden og, for fire måneder siden, Fiducia Supplicans – erklæringen om den pastorale betydningen av velsignelser som introduserte muligheten for å velsigne selv «irregulære» par, inkludert par av samme kjønn.

Han mente at dette er et spørsmål som «sikkert er mindre sentralt, mindre viktig», men som likevel ligger «nært hjertet» til Jorge Mario Bergoglio, som «ønsket å utvide forståelsen av velsignelser utenfor en liturgisk sammenheng for å utvikle den pastorale rikdommen».

«Han har rett til å gjøre det», understreket kardinal Fernández, da han i begynnelsen av sitt innlegg valgte å reflektere over dikasteriets siste erklæring, Fiducia Supplicans. Det gjorde han for å avklare noen spørsmål knyttet til Vatikanets tekst, som ifølge eksterne undersøkelser har hatt «mer enn 7 milliarder visninger på internett (mens det er mange dokumenter vi ikke engang husker navnet på)» og fått tilslutning fra over 75 prosent av de under 35 år i Italia.

 

«Vi kan ikke oppføre oss som om ingenting har skjedd, som om vi flykter fra virkeligheten med alt kaoset som har oppstått. Derfor utvidet jeg talen min.»

 

Da en journalist antydet at kardinalen virket defensiv i forhold til Fiducia Supplicans, presiserte kardinalen: «Sannheten er at inntil i går tenkte jeg ikke å si noe som helst... men i disse dager får jeg beskjed fra Vatikanet og utenfra: Vi kan ikke oppføre oss som om ingenting har skjedd, som om vi flykter fra virkeligheten med alt kaoset som har oppstått. Derfor utvidet jeg talen min.»

Spørsmålet om homofili ble berørt flere ganger under pressekonferansen, ikke så mye i forbindelse med Fiducia Supplicans, men snarere Dignitas Infinita. Sistnevnte formaner til å unngå «urettferdig diskriminering» eller «aggresjon og vold» mot homofile personer, og fordømmer «som i strid med menneskeverdet» det faktum at det i noen land finnes mennesker som blir arrestert, torturert og drept på grunn av sin seksuelle legning.

 

Les mer

 

Tar avstand fra vold

«Vi er for avkriminalisering! Det er det ingen tvil om», utbrøt kardinal Fernández. Et synspunkt som mange biskoper allerede har gitt uttrykk for, og som prefekten for Dikasteriet for troslæren nå har gjentatt ved å fordømme volden som i noen land er lovlig, eller tillatt «som om ingenting skjer».

«Vi står overfor et stort problem» og «et angrep på menneskerettighetene», sa han og uttrykte sin «forbauselse» over å ha lest kommentarer fra katolikker som velsigner lovene mot homofile som er vedtatt av militærregjeringen i et visst land: «Da jeg leste dem, fikk jeg lyst til å dø.»

Til dem som påpekte at man kanskje burde endre Den katolske kirkes katekisme, som anser homoseksuelle handlinger som «i seg selv tøylesløse» (noe som etter manges mening kan gi grobunn for vold mot homofile), svarte lederen for dikasteriet at «i seg selv tøylesløse» er «et sterkt uttrykk... Det må forklares mye, kanskje vi kunne funnet et klarere uttrykk.»

Han antydet imidlertid at det som ligger til grunn for dette, er en intensjon om å bekrefte at «skjønnheten i møtet mellom mann og kvinne som kan være sammen og ha et intimt forhold der nytt liv fødes, er noe som ikke kan sammenlignes med noe annet. Homoseksuelle handlinger har en karakter som ikke på langt nær kan gjenspeile denne skjønnheten.»

 

Screenshot 2024-04-10 11.45.30.png

HÅNDFAST: Kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt for Dikasteriet for troslæren, holder opp et fysisk eksemplar av erklæringen Dignitas Infinita. Skjermbilde: YouTube/@VaticanNews

 

«Å skape virkeligheten»

I samme retning gjentok kardinalen at han avviser kjønnsteori, fordi den «utarmer en humanistisk visjon». «I denne sammenheng», sa han, «virker ikke ideen om likekjønnet ekteskap eller opphevelsen av forskjeller akseptabel.»

 

«[Mennesket tenker] at det med sin intelligens og vilje er i stand til å bygge alt som om det ikke fantes noe før det.»

 

Dikasteriets prefekt svarte også på noen spørsmål om kjønnsskifte, og betraktet det som en «tendens til å ville skape virkeligheten» som får mennesket til å føle seg «allmektig» og tenke «at det med sin intelligens og vilje er i stand til å bygge alt som om det ikke fantes noe før det». Problemets «alvor» blir «spesielt» når det gjelder barn som gjennomgår kirurgiske eller hormonelle behandlinger: Deres frihet må først «opplyses». Han antydet at det å diskutere dette spørsmålet i forbindelse med barn er så alvorlig at det kan kreve et helt eget dokument.

Når det gjelder abort, som nylig ble vedtatt i Frankrike som en rettighet i grunnloven, uttalte kardinal Fernández at «når et barn vokser i mors liv, kan det være en kvinne som utvikler seg», slik at det handler om «én kvinnes rettighet mot en annen kvinnes rettighet.»

 

Retten til liv

For Kirken er «den primære rettigheten den opprinnelige: retten til liv».

Kardinalen forklarte at når det gjelder surrogati, betyr det å si at med denne praksisen «blir barnet gjenstand for et ønske» slett ikke at man «ikke forstår følelsene til den som ønsker seg et eget barn». Det er en invitasjon «til å overskride dette ønsket, fordi vi snakker om personens verdighet som er større» og «å utvikle ønsker i en annen retning», for eksempel gjennom adopsjon.

Nok en gang formidlet kardinal Fernández kjernebudskapet i pave Frans' pastorale tilnærming: å ønske «alle, alle, alle» velkommen, også de «som tenker annerledes når det gjelder spørsmål om seksualitet og ekteskap». Budskapet er ikke kun rettet mot en «utvalgt minoritet som aksepterer alt Kirken sier».

 

«[Budskapet er ikke kun rettet mot en] utvalgt minoritet som aksepterer alt Kirken sier.»

 

Han insisterte dessuten på at det nye dokumentet fokuserer på «en av grunnpilarene i kristen lære», og håpet er at det vil ha en universell virkning «fordi verden trenger å gjenoppdage betydningen av menneskets umåtelige verdighet for ikke å gå seg vill.»

Kardinal Fernández understreket at Dignitas Infinita, til tross for å være beriket med 113 fotnoter som spenner fra Den hellige pave Paul VI til pave Frans, ikke tar sikte på å være «et kompendium» av ting som allerede er sagt. Det er et verktøy «for å samle og konsolidere det som er blitt bekreftet av de siste pavene og sammenfatte nyvinningene som tilbys av den nåværende paven om et grunnleggende spørsmål i klassisk og moderne kristen tenkning.»

 

Screenshot 2024-04-10 11.57.42.png

FORELESER: Paola Scarcella, professor i medisin og foreleser ved to universiteter i Roma, deltok på pressekonferansen for å snakke om funksjonshemmedes verdighet. Skjermbilde: YouTube/@VaticanNews 

 

En klargjøring

Når det gjelder pave Frans' læreembede, benyttet prefekten i Vatikanet anledningen til å komme med en klargjøring.

«Noen personer som pleide å forgude paven, sier nå at man bare skal lytte til paven når han taler ex cathedra. 'Hvis det ikke er slik, kan vi danne oss vår egen mening.' Hør her, paven vil aldri tale ex cathedra, han vil aldri lage et trosdogme eller en definitiv erklæring. Det er jeg nesten 100 prosent sikker på. Vi tror at paven, i tillegg til ufeilbarlighetens nådegave, har Åndens hjelp til å veilede og opplyse Kirken.» De kardinalene, biskopene og prestene «som behandler paven som en kjetter, i strid med Kirkens tradisjon», svikter lydighetseden til Den hellige far som de avla i forbindelse med sin ordinasjon. 

 

«Vi tror at paven, i tillegg til ufeilbarlighetens nådegave, har Åndens hjelp til å veilede og opplyse Kirken.» 

 

«Dessuten, hvis det er noen som mener at pave Frans tar for mange skritt fremover», sa kardinalen, «må man huske at i mange tilfeller gjennom historien har en pave sagt noe annet enn sin forgjenger. Det siste eksemplet er dødsstraff, som pave Frans ønsket å avskaffe i katekismen.»

 

Personlig minne

Mot slutten av konferansen delte kardinalen et personlig minne fra sin tid i Buenos Aires, da den daværende monsignore Fernández ble utnevnt til rektor ved det katolske universitetet: «Jeg trodde alle var imot meg, hissige, som om jeg var blant ulver. Ikke fordi de hatet meg, men fordi jeg hadde endret planene deres. Jeg var på et sted hvor jeg forstyrret hensiktene deres... I slike tilfeller er vi fristet til å klandre oss selv, straffe oss selv og forsvinne.»

«På en av de dagene sa erkebiskop Bergoglio bestemt til meg: 'Nei, Tucho, hold hodet hevet og ikke la dem ta fra deg verdigheten din. For de kan ikke ta fra deg verdigheten din.'» Derfor, avsluttet kardinalen, «ønsker jeg at dette skal være budskapet til hver og en av dere.»

 

Her kan du se pressekonferansen

 

Les mer

 

Katolsk.no er i ferd med å utarbeide sin egen uoffisielle oversettelse av erklæringen til norsk, som skal publiseres på nettet i morgen.