Sogneprester møtes for å snakke om synodalitet

NTB_S_LSy2ibg7M.jpg

ETTERLYSER SOGNEPRESTENES HISTORIE: Kardinal Mario Grech, generalsekretær for synodens generalsekretariat, holdt åpningstale til sogneprestene på møtets første dag. Foto: NTB / Reuters, Yara Nardi


Sogneprester fra hele verden samles i Sacrofano, utenfor Roma, til et internasjonalt møte viet spørsmålet: «Hvordan være en lokal synodal kirke i misjon?»

 
Tekst: Christopher Wells, Vatican News
Oversettelse: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Rundt tre hundre sogneprester fra hele verden har samlet seg i Sacrofano, utenfor Roma, til et møte viet lytting, bønn og skjelning for å ta for seg spørsmålet om hvordan man kan være en lokal synodal kirke i misjon.

Samlingen varer i fire dager med diskusjoner, og kulminerer i en audiens med pave Frans på torsdag (2. mai).

Det internasjonale møtet er organisert av synodens generalsekretariat og Dikasteriet for prester, i samarbeid med Dikasteriet for evangelisering og Dikasteriet for de orientalske kirker. Det har som mål å «lytte til og verdsette den erfaringen sogneprestene har i sine respektive lokale kirker» og gi dem muligheten til å «oppleve dynamikken i det synodale arbeidet på et universelt nivå».

Møtet er et svar på synodefedrenes ønske om å «utvikle metoder for en mer aktiv involvering av diakoner, prester og biskoper i den synodale prosessen», etter kritikk av at sogneprestene var fraværende fra generalforsamlingen.

 

Deling av historier

I sin åpningstale til de samlede fedrene sa kardinal Mario Grech, generalsekretær for synoden: «Dere er ikke kommet hit for å få undervisning eller høre på utlegninger om synodalitet», men «for å fortelle oss deres historie, for historien til hver og én av dere er viktig.»

«Vi ønsker å høre deres historier, vi ønsker å høre hvordan Jesus fortsatt virker i dag», forklarte kardinalen, og sa at dagene i Sacrofano handler om «å dele historier, hjelpe hverandre til å se Guds nærvær i våre egne historier, og forstå at hans forsyn fortsatt skriver Kirkens historie i dag.»

Prefekten for Dikasteriet for prester, kardinal Lazarus You Heung-sik, understreket på sin side at møtet ikke først og fremst handler om å holde taler, men om å lytte til hverandre og til Den Hellige Ånd.

Han uttrykte håp om at denne tilnærmingen, som allerede har begynt å bære frukter lokalt, «også vil være tilfelle i disse dagene» i Sacrofano.

Kardinal You fremhevet Det annet vatikankonsils ekklesiologi om kommunion i dimensjonene mysterium, kommunion og misjon, og sa: «Det er fortsatt mye å oppdage i denne svært viktige måten å tenke og være kirke på.»

Til slutt minnet prefekten om at «den synodale stilen» har til hensikt å «fullt ut involvere alle døpte». Han sa at han håpet at prestenes tjeneste kan bære frukt, «slik at våre menighetsfellesskap kan bli steder der vi opplever gleden over at den oppstandne Herren vandrer sammen med oss.»

 

«Ansiktet til en synodal kirke»

Etter de innledende talene fokuserte sogneprestenes møte på den første dagens tema, «Ansiktet til en synodal kirke». Formiddagen begynte med åndelige og teologiske innlegg fra ekspert-ledsagere, etterfulgt av «synodale samtaler» i små grupper.

På ettermiddagen samles deltagerne til en plenumspresentasjon av arbeidet i smågruppene. Møtets første dag avsluttes med feiring av eukaristien, etterfulgt av rekreasjon og fellesskapsdeling. Sistnevnte innebærer deling av typiske produkter som prestene har tatt med seg fra sine lokalsamfunn.

I løpet av de kommende dagene vil prestene fortsette samtalene med fokus på temaene «Alle disipler, alle misjonærer» (tirsdag 30. april) og «Undervise bånd, bygge fellesskap» (onsdag 1. mai).

Møtet avsluttes torsdag med et «dialogmøte» med pave Frans, etterfulgt av en messe sammen med Den hellige far i Peterskirken.

 

Én prest fra Skandinavia

Det er ingen prester fra Norge blant deltagerne på møtet i Sacrofano, men det er én fra Skandinavia: Jesper Fich, som er sogneprest for Sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg i Danmark.

Det fremkommer av listen over deltagere som er lagt ut på synodens egen nettside.

 

Saker om synodalitet på katolsk.no