Pave Frans intervjuet om velsignelser og kvinner i Kirken

NTB_yiBza_ydYuE.jpg

ØNSKER VELKOMMEN: Pave Frans leder angelusbønnen på Petersplassen i Vatikanet, 7. januar 2024. Foto: NTB / Vatican Media via Reuters

 

Pave Frans har gitt et intervju til det italienske ukemagasinet Credere, hvor han snakker om Vatikanets nylig utgitte dokument Fiducia supplicans, kirkelige bevegelser og kvinners rolle i Kirken.

 
Tekst: Salvatore Cernuzio
Oversettelse: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

«Alle, alle», sa pave Frans i Lisboa på Verdensungdomsdagen i august 2023, og han har gjentatt det ved en rekke andre anledninger for å understreke at kjernen i Kirkens pastorale oppdrag er å ønske velkommen.

På samme måte sa han det for å beskrive spontane velsignelser av personer som lever i såkalte «irregulære» forhold, inkludert homofile, som Vatikanets læredokument Fiducia supplicans tar høyde for. Det ble utgitt i desember.

I intervjuet, som publiseres torsdag 8. februar, kom pave Frans også tilbake til temaet om slike velsignelser, som har skapt ulike reaksjoner og kontroverser. Han gjentok det han allerede hadde nevnt i sin audiens hos Trosdikasteriet som utarbeidet erklæringen.

 

«Jeg velsigner ikke et ‘likekjønnet ekteskap’; jeg velsigner to mennesker som elsker hverandre, og jeg ber dem også om å be for meg.»

 

«Jeg velsigner ikke et ‘likekjønnet ekteskap’; jeg velsigner to mennesker som elsker hverandre, og jeg ber dem også om å be for meg», forklarte paven i samtalen med Crederes redaktør Don Vincenzo Vitale.

 «Jeg ber og velsigner alltid i skriftemålet når disse situasjonene oppstår – homofile, gjengifte – jeg ber alltid og velsigner. Velsignelsen skal ikke nektes noen. Alle, alle. Husk at jeg snakker om mennesker, de som er i stand til å motta dåpen.»

«De alvorligste syndene», legger paven til, «er de som forkler seg med et mer ‘engleaktig’ utseende. Ingen blir støtt hvis jeg velsigner en entreprenør som kanskje utnytter mennesker, og det er en svært alvorlig synd. Men de blir støtt hvis jeg velsigner en homofil person… Dette er hykleri! Vi må alle respektere hverandre. Alle må respektere hverandre! Kjernen i dokumentet er å ønske velkommen.»

 

Kirkelige bevegelser

I intervjuet med ukemagasinet, som feirer at det er ti år siden det ble grunnlagt nettopp i forbindelse med valget av Jorge Mario Bergoglio i 2013, forteller paven om årene i pontifikatet sitt. Han tar med personlige innslag, som dialoger med eldre eller minner fra Buenos Aires, og andre relevante temaer, som jubelåret, «en nådens begivenhet» som gjør det nødvendig å «gjenoppdage verdien av og behovet for bønn».

Paven snakket også om de kirkelige bevegelsene og de unges engasjement i pastorale aktiviteter, for eksempel i utviklingsland eller latinamerikanske land, hvor man snakker til folk på et språk de forstår.

«Det finnes også ‘sofistikerte’ realiteter og bevegelser», sier paven, som er ganske «raffinerte».

 

«Bevegelsen er god når den fører deg inn i den virkelige Kirken. Men hvis de er selektive, hvis de løsriver deg fra Kirken, hvis de får deg til å tro at du er en spesiell kristen, er dette ikke kristent.»

 

Disse bevegelsene, sier han, «har en tendens til å danne en ecclesiola (‘en liten kirke’) av mennesker som føler seg overlegne. Dette er ikke det hellige, trofaste gudsfolket. Guds folk består av troende som vet at de er syndere og går videre. Jeg har ikke noe imot bevegelser, som gjør så mye godt.»

«Bevegelsen», forklarer Den hellige far, «er god når den fører deg inn i den virkelige Kirken. Men hvis de er selektive, hvis de løsriver deg fra Kirken, hvis de får deg til å tro at du er en spesiell kristen, er dette ikke kristent.»

 

Kvinners tilstedeværelse er viktig, ikke prestetjeneste

Pavens svar om kvinners rolle er også tydelig i lys av de stadige oppfordringene om å gi Kirken et «kvinnelig ansikt» eller, som i den siste, å «avmaskere» Kirken.

Pave Frans gjentar forskjellen mellom det petrinske prinsipp og det marianske prinsipp. «Kirken er kvinne; hun er brud. Peter er ikke kvinne; han er ikke brud.»

 

«Kirken er kvinne; hun er brud. Peter er ikke kvinne; han er ikke brud. Kirken som brud er viktigere enn Peter som prest!»

 

«Kirken som brud er viktigere enn Peter som prest!», sier han.

Deretter legger han til at «det er viktig å åpne opp arbeidet i kurien for kvinner», og understreker hvordan kvinner «hjelper prestetjenesten».

Han oppfordrer alle til å se på de små landsbyene der det ikke finnes noen prest, og der nonner driver menigheter, døper, gir nattverd og utfører begravelsesritualer. «Det er ikke kvinners prestetjeneste som er det viktigste. Det er i stedet kvinners tilstedeværelse som er grunnleggende», avslutter paven.

 

NTB_WnJHz5ucyGI.jpg

VIKTIGE KVINNER: Pave Frans står sammen med en gruppe nonner under den ukentlige generalaudiensen  i Vatikanet, 7. februar 2024. Foto: NTB / Reuters, Remo Casilli 

 

Nye fremtidige utnevnelser i den romerske kurien

Med et blikk på den romerske kurien, der flere kvinnelige utnevnelser har funnet sted i årenes løp, sier paven: «Nå er det flere kvinner, og det vil bli flere, fordi de gjør det bedre enn oss menn i visse stillinger.»

Pave Frans nevner sr. Raffaella Petrini, sekretær for Vatikanets guvernorat, «kvinnene som sitter i Dikasteriet for biskoper» (som inkluderer sr. Petrini, sr. Yvonne Reungoat, tidligere generalsuperior for salesianerne og Maria Lía Zervino, president for UMOFC), sr. Alessandra Smerilli, sekretær for Dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling, med flere.

«Dette er alle stillinger som trenger kvinner», sier han.

På spørsmål om han er klar over at han har satt i gang «en epokegjørende endring» på dette området, svarer paven til slutt: «Nei, virkelig! Det sier de til meg, ja, jeg gjør det jeg kan.»

 

Les mer