Tilføyelsen til ekteskapsloven

Bakgrunn - Dokumentasjon - Nyhetsmeldinger


Bakgrunn

Tilføyelsen i ekteskapsloven lyder slik:

Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.

Erklæring om frivillighet og lik rett til skilsmisse (4. juli 2003, pressemelding fra Barne- og Familiedepartementet)


Dokumentasjon

 1. Brev til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité fra Oslo katolske bispedømme (OKB) (14. juli 2003, skrevet før Den katolske kirke hadde oppdaget at loven var vedtatt)
 2. Brev til Det kongelige barne- og familiedepartement fra Norsk katolsk bisperåd (30. juli 2003)
 3. Ekteskapsblankett C (30. juli 2003)
 4. Åpent brev til Norges Storting og Regjering fra Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF): Krav om tilbakekalling av tilføyelse i ekteskapslov (7. september 2003) [svarbrev: se punkt 11 nedenfor]
 5. Brev til Stortinget, Stortingets president, Regjeringen og Statsministeren fra de katolske medlemmer av Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Norge (17. september 2003) [svarbrev: se punkt 12 nedenfor]
 6. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: Uttalelse vedr. Innst.O.nr. 132 (2002-2003) om Tiltak for å sikre kjønnenes like formelle rett til skilsmisse (29. september 2003)
 7. Utredning av Berit Thorbjørnsrud (1. amanuensis v/ Institutt for kulturstudier, UiO) på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet v/Innvandringsavdelingen: Det muliges kunst - En utredning om mulige tiltak for å sikre alle "like, religiøse som lovmessige retter til skilsmisse" (7. oktober 2003)
 8. Justisdepartementets vurdering av de juridiske sidene ved forslaget om lik rett til skilsmisse som betingelse for familiegjenforening (17. juni 2003 - offentliggjort i november).
 9. Utredning av Marius Emberland (1. amanuensis v/ Norsk Senter for Menneskerettigheter, UiO) på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet v/Innvandringsavdelingen: Om menneskerettighetsperspektivet og Norges internasjonale forpliktelser (15. juli 2003 - offentliggjort i november 2003)
 10. Høringsbrev om vilkår for familiegjenforening - forslag til endringer i utlendingsforskriften (19. desember 2003, Oslo katolske bispedømme)
 11. Avskrift av svarbrev fra Barne- og familiedepartementet til NKKF vedrørende deres henvendelse 7. september 2003 (3. februar 2004)
 12. Avskrift av svarbrev fra Barne- og familiedepartementet til OKB vedrørende deres henvendelse 17. september 2003 (3. februar 2004)

Nyhetsstoff

2004-09-18 15:54 Språkkode nyhetstekst: noTilføyelsen til ekteskapsloven: Barne- og Familieministeren lover lovendring (18. september 2004 -- [Dagen])
2004-06-10 17:30 Språkkode nyhetstekst:noNorge: Forslag i Stortingets kommunalkomite: Uten skilsmisserett, ingen familiegjenforening (10. juni 2004 -- [Dagen])
2004-06-05 12:43 Språkkode nyhetstekst: noNorge: Ekteskapsloven: Arbeiderpartiet fremmer forslag for Stortinget om å hjelpe muslimske kvinner som vil ha skilsmisse (5. juni 2004 -- [Nettavisen])
2003-12-09 20:35 Norskspråklig nyhetstekstNorge: "Din for evig" - debattinnlegg fra Anita Apelthun Sæle, KrF (9. desember 2003)
2003-12-05 14:14 Norskspråklig nyhetstekstNorge: - Gjør bare det Stortinget sier (5. desember 2003)
2003-12-05 13:43 Norskspråklig nyhetstekstNorge: - Still høringen i bero! (5. desember 2003 -- [Dagen])
2003-12-05 11:33 Norskspråklig nyhetstekstNorge: I menneskerettighetenes tjeneste? - svar til Human Rights Service (5. desember 2003)
2003-12-04 22:26 Norskspråklig nyhetstekstDanmark: Danskene vil likevel ikke kopiere det norske "skilsmisseløftet" (4. desember 2003)
2003-12-02 19:33 Norskspråklig nyhetstekstDanmark: "En omvendt Sharia": Katolsk reaksjon på forslag til "skilsmisseløfte" ved danske ekteskap (2. desember 2003)
2003-12-02 16:21 Norskspråklig nyhetstekstDanmark: Nå foreslås "skilsmisseløftet" også innført som dansk ekteskapsbetingelse (2. desember 2003)
2003-12-05 16:23 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Skilsmisse - ingen menneskerett for kvinner i Norge? (30. november 2003)
2003-11-27 16:34 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Menneskerettsretorikk førte ekteskapslov på villspor, skriver menneskerettighetsekspert (27. november 2003 -- [Aftenposten])
2003-12-05 16:19 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Lettet over skilsmisseretrett (22. november 2003)
2003-11-21 10:07 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Avisen Vårt Land igjen om ekteskapsloven på lederplass (21. november 2003)
2003-11-10 15:54 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Den nye ekteskapsloven: Hvor mange nagler er nok? (10. november 2003)
2003-10-01 16:11 Norskspråklig nyhetstekstNorge: - Norge skader religionsfriheten, sier Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (1. oktober 2003 -- [Dagen])
2003-09-23 12:30 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Muslimer og skilsmisse (18. september 2003)
2003-09-22 15:38 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Dåvøy innstilt på å omformulere «skilsmisseerklæringen» (22. september 2003 -- [Vårt Land])
2003-09-20 10:44 Norskspråklig nyhetstekstNorge: "Katolikkene har rett denne gang" - om ekteskapet (20. september 2003 -- [Dagen])
2003-09-19 17:12 Norskspråklig nyhetstekstNorden: Bispekonferansen drøftet hyrdebrev om familien og den norske ekteskapsloven (19. september 2003)
2003-09-19 10:27 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Avisen Vårt Land om ekteskapsloven på lederplass (18. september 2003)
2003-09-19 10:23 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Aftenpostens Per Egil Hegge kommenterer ekteskapsloven (18. september 2003)
2003-09-18 13:56 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Også Den Evangelisk Lutherske Frikirke protesterer mot ekteskapsloven (12. september 2003)
2003-09-18 09:03 Norskspråklig nyhetstekstRoma: - Kan forandre ekteskapsloven (18. september 2003 -- [Verdens Gang])
2003-09-17 14:16 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Sommerens store lovgivningstabbe (17. september 2003 -- [Dagen])
2003-09-17 14:07 Norskspråklig nyhetstekstRoma: Bondevik gir paven hodepine (17. september 2003 -- [Verdens Gang])
2003-09-13 10:32 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Endringen i ekteskapsloven må tilbakekalles, krever den lutherske biskop Olav Skjevesland (13. september 2003 -- [Dagen])
2003-09-10 23:23 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Katolske kvinner krever endring av ekteskapslov (10. september 2003 -- [Dagen])
2003-09-10 18:12 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Religionsfriheten beskytter det kristne ekteskap (10. september 2003)
2003-09-09 16:19 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Norges Katolske Kvinneforbund krever tilbakekalling av tilføyelse i ekteskapsloven (9. september 2003)
2003-08-20 12:00 Norskspråklig nyhetstekstNorge: En beklagelig lovendring (20. august 2003)
2003-08-20 12:00 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Umusikalsk ekteskapslov, sier Inge Lønning (20. august 2003 -- [Dagen])
2003-09-10 23:26 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Ny ekteskapslov, katolikkene raser (14. august 2003 -- [NRK])
2003-08-15 16:08 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Biskop Gerhard Goebel av Tromsø reagerer på ny ekteskapslov (14. august 2003 -- [Bladet Tromsø])
2003-08-13 12:00 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Giftar seg utan retten til skilsmisse (13. august 2003 -- [Dagen])
2003-08-12 12:00 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Ny lov hindrar ikkje bigami (12. august 2003 -- [Dagen])
2003-08-11 12:00 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Prøving av ekteskapsvilkår (11. august 2003 -- [Dagen])
2003-08-08 12:00 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Til døden skiller dem ad (8. august 2003 -- [Dagen])
2003-08-07 12:00 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Klager på ekteskapslov (7. august 2003 -- [Vårt Land])
2003-08-07 12:00 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Sjokkert over ny ekteskapslov (7. august 2003 -- [Dagen])
2003-08-01 11:16 Norskspråklig nyhetstekstNorge: Endring av norsk ekteskapslov volder besvær for Den katolske kirke (1. august 2003)

av Webmaster publisert 29.11.2009, sist endret 29.11.2009 - 21:42