St. Torfinn menighet i Levanger

Av p. Pablo Dagangon og Sigmund Myrvold. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og er en del av serien "Våre menigheter".


Det er nå 40 år siden biskop Johannes Rüth i Trondheim planla å grunnlegge en ny menighet i det som den gang kaltes "Det Apostoliske Vikariat Midt-Norge". Det nye sognet skulle omfatte Nord-Trøndelag fylke, som i geografisk utstrekning måler 22.463 km2. Biskopen ville synliggjøre begge Kirkens bærende søyler, liturgi og diakoni, derfor ble St. Eystein sykehjem bygget i tilknytning til St. Torfinn kirke, som ligger like ved torget i Levanger.

Menigheten telte den gang 30 registrerte katolikker, men det viste seg etter hvert at en kirke er et tiltrekningspunkt som samler flere. Den store veksten kom i begynnelsen av 80 årene, med filippinske jordmødre og sykepleiere og i deres følge flere av deres landsmenn og "-kvinner". Deretter kom båtflyktningene fra Vietnam og familiegjenforening for dem. Innflyttere fra mange land og konvertitter gjorde at menigheten i dag teller 348 medlemmer fra 35 nasjoner. Ca. halvparten av dem er bosatt i Levanger/Verdals- og i Stjørdalsområde, den andre halvparten i Steinkjer og Namsos og er ellers spredt fra Fosen i vest til svenske grensen i øst og over 300 km fra sør til nord mellom Hell og Leka.

Det er et stort sogn fader Pablo Dagangon er sogneprest for og det blir ofte lange og slitsomme reiser for ham. I St. Torfinn kirke feires messe hver søndag, men ikke på alle hverdager, da presten også har oppgaver i Trondheim. - Ellers feires det messe en gang for måneden i Stjørdal og i Namsos og ca. hver tredje måned i Kolvereid og på Leka. Da leier vi lokale i Den norske kirke eller hos andre.

En lørdag i måneden kommer barn som bor i en omkrets av ca. 50 km og konfirmanter til katekese. Det er mellom 20 og 25 stykker og de er inndelt i 4 grupper. Dessverre er det med ungdomsarbeide slik som det ofte er for de fleste menigheter, at ungdommene reiser til andre steder for utdannelse og arbeid, slik at det er få som er igjen, og derfor har St. Brettiva Barne- og ungdomslag for tiden ingen virksomhet. Men vi prøver å arrangere barn- eller ungdomshelger av og til, i prestegården eller på en hytte.

Hver søndag er det kirkekaffe etter messen. Da har vi gjerne lyn-utlodning som en del av en eller annen aksjon vi har gående til inntekt for menighetens formål. For tiden er det aksjon for Tautra Mariakloster. Vi er nemlig så heldig at nonnene på Tautra tilhører St. Torfinn menighet, og vi gleder oss sammen med dem til det nye klostret.

St. Torfinn menighet har god økumenisk kontakt og dialog med forskjellige menigheter i fylket. Noen av oss er også med i økumeniske komiteer, hvor vi samtaler og planlegger gudstjenester sammen. Menighetens kvinner deltar hvert år aktivt i Kvinnenes internasjonale bønnedag.

St. Eystein sykehjem har fra 1994 av blitt drevet som dagsenter for eldre, fortsatt under ledelse av medlemmer i St. Bonifatius Institutt. De deltar også aktivt i menighetsarbeide og vi er glad og takknemlig for deres store og betydningsfulle innsats.

Pastoralrådet i Trondheim Stift, Midt-Norge, holder vår og høst weekendkurs for Stiftets kateketer på St. Eystein dagsenter, som egner seg meget godt til slike kurs. Ansvarlig leder er biskop Georg Müller, og det kommer mellom 20 til 25 kateketer hver gang. Vi ser på dette som en stor berikelse og velsignelse for menigheten.

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45