Digitalt sendeprogram

Delta i messefeiringen på nett

IMG_8033.PNG 

ÅNDELIG KOMMUNIONKatolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. Det kan du gjøre ved å delta i messefeiringen på nett.

 

 

Hver dag direktesendes messefeiringen slik at du kan delta hjemmefra.

 

På grunn av en sterk økning i antall korona-syke innfører regjeringen strengere smittevernstiltak. I noen kommuner er det nå innført forbud mot alle innendørs arrangementer. Det betyr at det flere steder ikke kan feires offentlige messer eller andre seremonier. Det er også svært begrenset for hvor mange som kan delta i de kommunene som fortsatt kan tilby messefeiring med deltagere.

Du kan allikevel delta i messefeiringen på nett og husk at messeofferet fortsatt bæres frem i våre kirker – i Norge og verden over. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. På grunn av korona-epidemien har Den katolske kirke i Norge fritatt alle troende fra for påskeplikten.

 

* Hvert av punktene på programmet har en link som du kan trykke på for å få tilgang til videoene når disse sendes. Du trenger ikke å ha en egen Facebookside eller YouTube kanal for å se videoene. Du kan følge alle sendingene selv om du ikke tilhører menigheten.  

 

Her følger det digitale sendeprogrammet:

 

SØNDAG:

Kl. 08.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 09.00 Fromesse på latin fra St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Høymesse på norsk. Direktesendes fra forsiden til katolsk.noKatolsk.no´s  Facebook-side og Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse på norsk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 13.00 Familiemesse fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk fra St. Ansgar menighet i Kristiansand. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 12.30 Messe på spansk St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

kl. 13.00 Siste søndag i måneden: Messe på kaldeisk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Johannes menighet i Oslo. Følg direktesendingen på menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 16.00 Messe på fransk St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

Kl. 18.00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

  

MANDAG:

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

TIRSDAG:

Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 17.00 Tilbedelse og messe på engelsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

 

ONSDAG:

Kl. 10.30 Rosenkrans fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 17.00 Tilbedelse på spansk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal.

 

TORSDAG:

Kl. 10.30 Rosenkrans fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe på spansk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal.

Kl. 19.00 Messe og rosenkrans på polsk fra St. Johannes menighet i Oslo. Følg direktesendingen på menighetens polske Youtube-kanal.

 

FREDAG:

Kl. 10.30 Rosenkrans fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 17.15 Tilbedelse og messe på tagalog fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Messe fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal.

Kl. 19.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal.

 

LØRDAG:

Kl. 10.30 Rosenkrans på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 12.00 Rosenkrans fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 12.30 Messe fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via St. Rita radios Facebookside og menighetens YouTube-kanal.

Kl. 17.00 Messe på italiensk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Søndagens messe fra St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Følg direktesendingen på stiftets YouTube-kanal. 

Kl. 19.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Direktesendes via menighetens Facebookside og Youtube-kanal.

   

 

Kirkene holder åpent for alle troende såfremt lokale helsemyndigheter tillater det. Kontakt din lokale menighet for mer informasjon. 

 

Her finner du veiledning til åndelig kommunion: 

 

Katolske radiobølger

Nettradioen St. Rita sender bønn, katekese, musikk, messefeiring m.m. hver dag.

 

 

 

Be for de syke, sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!

Koronabønn.jpeg

av Kathrine Låver publisert 09.04.2021, sist endret 08.06.2021 - 11:00