Ordensprester som har virket i Norge tidligere

Listen omfatter kun de ordener som ikke lenger virker i Norge. For ordensprester fra ordener som fremdeles virker i Norge, se de respektive sider. Listen, som gjelder hele landet, er sortert først etter orden, og så internt innen ordenen etter årstall.

Se også liste over sekularprester som har virket i Norge tidligere.


Augustinerkorherrene (Windesheimer-kongregasjonen) (C.R.V.)

1987-1996
Brian McNeil, skotsk (virket i Oslo katolske bispedømme til 1991, i Trondheim stift til 1994, forlot Norge 1996)
1990-1992, 1997-2000, 2002-2003
Gunther Jäger, tysk (legbror i Oslo katolske bispedømme til 1991 og i Trondheim stift til 1992, prest i Trondheim Stift 1997-2000, prest i Tromsø Stift 2002- og ble inkardinert som sekularprest i Tromsø Stift 5. oktober 2003)

Barnabitter (C.S.P.)

1858-1892
Johan Daniel P. Stub, norsk (død 1892)
1864-1866
Cesare Tondini, italiensk (død 1907)
1866-1867
Pasquale Scarpati, italiensk
1868-1869
Gregorio Almarici, italiensk
1868-1869
Carlo Giovanni Moro, italiensk

Benediktinere (O.S.B.)

1968-1978
Edmund Stewart, skotsk (død 1979)
1973-1983
Chresten Krogh, dansk

Jesu-Hjerte-fedrene (S.C.J.)

1924
Robert Quardt, tysk
1924
Johannes zum Sande, tysk
1924-1928
Hermann Staepel, tysk
1925-1928
Albert Kock, tysk (død 1935)
1926-1932
Gottfried Rupp, tysk
1928-1931
Bernard Dülmer, tysk

Jesu små Brødre

1974-1981
Ivar Boillot, fransk (død 2014)

Kapuchinere (O.F.M.Cap.)

1988-1989
Peter Mucha, polsk

Palottinere (S.A.C.)

1892-1896
Leonard Eberwein, tysk (død 1898)
1892-1895
Aloysius Pöppl, tysk

Redemptorister (C.Ss.R)

1849-1852
Johann Jentsch, østerriksk fra Böhmen
1849-1853
Sigismund Schroth, østerriksk
1861-1863
Gerhard Heinrich Schumacher, tysk

Salettinere (M.S.)

1880-1885
Henri Berthier, fransk
1880-1890 (-1938)
Celestin Riesterer, fransk (død 1938) - presteviet 1885 for salettinerne, ble sekularprest i 1890.
1880-1892
Joseph Vignon, fransk
1882-1892
Pierre Jacquemet, fransk
1883-1885
Jean Ramel, fransk
1884-1892
Ferdinand Josef Maria Plasse (var tidligere i Norge som sekularprest)
1885-1888
Alphonse Besson, fransk
1885-1888
Gustav Noyrey, fransk
1885-1892
Vincens Burille, fransk (død 1925)
1885-1892
August Blache, fransk
av Webmaster publisert 12.05.2009, sist endret 01.08.2017 - 18:46