Cistercienserne (O.Cist.)

(O.Cist. = Ordo Cisterciensis)


Cistercienserklosteret Fjordenes dronning - Monasterium Reginae Aestuariorum

Munkene ankom Norge 20. juni 2004. Klosteret ble opprettet 5. september 2004, og avsluttet formelt sitt virke i Norge 1. oktober 2019.

Cisterciensere som tidligere har virket i Norge

20. juni 2004 – høsten 2005 
P. Bernhard Kurbiel
20. juni 2004 – 1. november 2019
P. Christian Wojcik
14. desember 2011 – 30. juni 2012 og 1. oktober 2017 – 31. august 2019
P. Marcin Tomasz Pater
2. juli 2012 – 21. juni 2014
P. Honoriusz Zbigniew Kostek (flyttet til Polen 2014)
av Webmaster publisert 25.09.2010, sist endret 30.10.2019 - 16:15